lut 21, 2024 Off Comments w Automatyzacja przez
Rodzaje automatyzacji procesu produkcji – charakterystyka

Automatyzacja procesu produkcji przyda się, gdy chcesz zwiększyć efektywność zakładu i zmniejszyć ryzyko wystąpienia przestojów produkcyjnych. Jeśli zamierzasz ją wdrożyć, warto poznać jej rodzaje. Przeczytasz o nich w naszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Spis treści

Czym jest i jakie korzyści daje automatyzacja procesu produkcji?

Automatyzacja procesu produkcji to proces, w wyniku którego praca człowieka jest zastępowana pracą maszyn. Do automatyzacji może dojść z wielu powodów. Konieczność jej przeprowadzenia często pojawia się wówczas, gdy firma nie działa tak wydajnie, jak dotychczas, i coraz częściej występują problemy z terminowym realizowaniem zamówień czy nieuzasadnionym wzrostem kosztów. Innym powodem może być chęć zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Bez względu na rodzaje automatyzacji, w każdym przypadku jej zastosowanie przyniesie wymierne korzyści. Dotyczy to:

 • szybszego wykonywania zadań, co pozwoli zwiększyć moce przerobowe i pozyskać nowych klientów;
 • minimalizacji pomyłek pracowników – efektem będzie mniej strat materiałowych.

Automatyzacja procesu produkcji przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa i satysfakcji personelu. Wiele wymagających operacji, których wykonanie wiąże się z ryzykiem odniesienia obrażeń przez pracowników, można powierzyć maszynom. Ponadto roboty są w stanie realizować żmudne, powtarzalne czynności, które szybko męczą pracowników.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj również: Automatyzacja procesów produkcji – 5 zalet nowatorskiego rozwiązania

Rodzaje automatyzacji produkcji – pełna i częściowa

Automatyzacja procesu produkcji o charakterze pełnym występuje wówczas, gdy proces obejmie wszystkie czynności realizowane w obszarze produkcji. Dotyczy to nie tylko operacji wykonywanych na stanowiskach roboczych, które polegają na obróbce przedmiotów, ale również zadań:

 • transportowych i manipulacyjnych, mających na celu dostarczenie surowców i materiałów produkcyjnych na linię przemysłową oraz przemieszczenie produktów do magazynu wyrobów gotowych – obejmuje to także wywóz odpadów z hali produkcyjnej;
 • kontrolnych, związanych z nadzorowaniem całego procesu pod kątem jego sprawności.

Przy pełnej automatyzacji udział personelu w procesach technologicznych jest zbędny. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym liniom montażowym. W ich ramach stosowane są na przykład autonomiczne wózki, które wykonują zadania związane z transportem wewnętrznym.

Pełna automatyzacja procesu produkcji póki co nie jest możliwa. Wynika to z tego, że w każdym zakładzie produkcyjnym musi znaleźć się personel, który zadba na przykład o konserwację maszyn czy programowanie robotów. Dlatego zwykle spotyka się automatyzację częściową, która obejmuje niektóre operacje realizowane w obszarze produkcji. Jej zastosowanie jest korzystne dlatego, że wymaga mniej nakładów finansowych niż automatyzacja pełna, poza tym pozwala usprawnić dokładnie te czynności, które wymagają modernizacji.

Automatyzacja stacjonarna, programowalna i elastyczna

Rodzaje automatyzacji w produkcji można podzielić także ze względu na to, jakich produktów dotyczą. 

Automatyzacja stacjonarna, inaczej stała, idealnie sprawdzi się wówczas, gdy w zakładzie:

 • wykonuje się identyczne zadania i w ich trakcie trzeba zapewnić dużą precyzję, powtarzalność oraz szybkość;
 • kładzie się nacisk na to, aby osiągnąć wysokie tempo produkcji i stałą jakość wyrobów.

Przykłady to linie przemysłowe czy systemy przenośników, między innymi taśmowych lub paskowych.

Automatyzacja procesu produkcji o charakterze programowalnym powinna zostać zastosowana wtedy, gdy zakład wytwarza różne warianty produktów, co wymaga okresowej modyfikacji oprogramowania. Wśród rozwiązań z tego zakresu można wymienić maszyny sterowane numerycznie (CNC) oraz programowalne sterowniki logiczne (PLC).

Z kolei soft automation, czyli automatyzacja miękka, jest potrzebna, gdy w zakładzie niezbędny jest najwyższy poziom elastyczności. Wynika on zwykle z konieczności adaptacji do wciąż nowych warunków, w tym stale ewoluujących potrzeb klientów. Przyda się wtedy, gdy produkowane są zróżnicowane pod kątem wielu parametrów wyroby. Kluczową rolę w tym względzie odgrywa system komputerowy, który umożliwia szybką zmianę sposobu produkcji.

Robotyzacja to również automatyzacja procesu produkcji

Nowoczesne rodzaje automatyzacji obejmują robotyzację, czyli wykorzystanie maszyn, które mają rozwinięte zdolności manipulacyjne. Dzięki sensorom oraz czujnikom każdy robot jest w stanie:

 • szybko i precyzyjnie wykonywać zadania, również te, które są mocno skomplikowane i wymagają precyzyjnej obróbki;
 • realizować różnorodne czynności – maszynę wystarczy przeprogramować, aby mogła zająć się innymi operacjami.

Automatyzacja procesu produkcji w oparciu o roboty daje ogromne możliwości. Poza konwencjonalnymi maszynami można wykorzystać coboty, czyli roboty współpracujące, które asystują pracownikom podczas wykonywania zadań, a także roboty autonomiczne, poruszające się całkowicie samodzielnie. Istotny jest również rozwój sztucznej inteligencji w ramach przemysłu 4.0, która umożliwia na przykład uczenie się maszyn i nabywanie przez nich kolejnych umiejętności.

To też może Cię zainteresować: Przemysł 4.0 – co warto wiedzieć o czwartej rewolucji przemysłowej.

Robot w zakładzie produkcyjnym wykonuje operacje manipulacyjne - inrel.pl

Automatyzacja procesu produkcji może oprzeć się na robotyzacji, czyli wykorzystaniu maszyn, które mają duże zdolności manipulacyjne. Dzięki temu, że mogą poruszać się w kilku osiach, są w stanie wykonywać różnorodne zadania, również te, które są wymagają wyjątkowej precyzji.

Automatyzacja procesu produkcji – jaki rodzaj wybrać?

Ze względu na to, że istnieją różne rodzaje automatyzacji, może pojawić się problem związany z wyborem takiej, która idealnie dopasuje się do potrzeb zakładu. Aby zdecydować się na odpowiednią, warto:

 • ocenić bieżące operacje, skupiając się na wyznaczeniu tych, które stanowią tzw. wąskie gardła;
 • ustalić cele automatyzacji – może to być ograniczenie kosztów czy poprawa wydajności firmy;
 • wyodrębnić dostępne technologie i ocenić je pod kątem stopnia automatyzacji, zdolności adaptacji oraz skalowalności.

Trzeba ponadto określić możliwości zakładu, w tym finansowe (dostępny budżet) i technologiczne (możliwość zintegrowania nowych maszyn z już używanymi).

Chcesz zautomatyzować swój zakład i szukasz profesjonalnego wsparcia organizacji produkcji? Zależy Ci na wdrożeniu efektywnego rozwiązania? Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły korzystnej oferty.