maj 18, 2023 Off Comments w Automatyzacja przez
Przemysł 4.0 – co warto wiedzieć o czwartej rewolucji przemysłowej

Rewolucja technologiczna, jaka zachodzi w wielu obszarach ludzkiej działalności, obejmuje również przedsiębiorstwa logistyczne czy energetyczne. W wielu z nich wdrażana jest koncepcja, którą określa się jako przemysł 4.0. Czym ona jest i jakie korzyści można dzięki niej osiągnąć? 

Spis treści

Przemysł 4.0 – co to jest?

Najprościej ujmując, przemysł 4.0 to połączenie dotychczas realizowanych działań handlowych czy wytwórczych z nowoczesnymi technologiami. W ramach tej koncepcji dochodzi do integracji maszyn i systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach z różnego rodzaju cyfrowymi sieciami, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i usprawnienia wielu procesów.

Czwarta rewolucja przemysłowa zmierza do tego, aby możliwe było automatyczne:

 • pozyskiwanie danych, które są niezbędne do wykonywania poszczególnych operacji, jak również integracji z innymi uczestnikami łańcuchów dostaw,
 • monitorowanie oraz kontrolowanie maszyn w celu zwiększenia ich efektywności oraz zapobiegania usterkom,
 • wymiana informacji między partnerami, którzy wspólnie uczestniczą w realizacji procesów, na przykład logistycznych.

Przemysł 4.0 funkcjonuje w oparciu o wiele rozwiązań. Podstawą jest Internet, jednak duże znaczenie mają również inne systemy służące do przesyłu danych. Mowa na przykład o Bluetooth czy technologii komórkowej oraz radiowej.

Przeczytaj także: Automatyzacja linii produkcyjnej – jak się do niej przygotować?

Jakie cechy ma przemysł 4.0?

Technologie przemysłu 4.0 służą do tego, aby możliwe było zredukowanie udziału człowieka w różnych procesach, na przykład zaopatrzeniowych czy produkcyjnych. Cel ten może zostać osiągnięty w wyniku wdrażania w zakładach określonych idei. Chodzi o:

 • wzajemną korelację między maszynami – dzięki specjalnemu oprogramowaniu mogą one komunikować się ze sobą,
 • wsparcie technologiczne na każdym etapie działalności przemysłowej, przejawiające się w stałym wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i modernizacji procesów,
 • transparentność danych – są one dostępne dla każdego uczestnika systemu, co usprawnia przepływy i pozwala generować innowacje.

Istotna jest również decentralizacja decyzji – w coraz większym stopniu są one podejmowane przez autonomicznie działające systemy i urządzenia, które na podstawie dostarczonych danych są w stanie optymalnie sterować procesami. Daje to niespotykane dotychczas możliwości, jeśli chodzi o funkcjonowanie zakładów.

To, co wyróżnia przemysł 4.0 na tle poprzednich rewolucji technologicznych, to tworzenie inteligentnych rozwiązań, czyli takich, które są oparte nie na rzeczywistym, ale wirtualnym świecie. Już teraz działają inteligentne fabryki i magazyny, w których poszczególne procesy są realizowane automatycznie, a rola człowieka sprowadza się do obsługi, kontrolowania czy konserwowania maszyn.

Pracownicy zakładu sterują inteligentną fabryką – inrel.pl

Przemysł 4.0 zakłada redukcję udziału człowieka w procesach wytwórczych czy transportowych. Jest to możliwe dzięki inteligentnym robotom. Rola personelu nadal jest jednak spora, gdyż pracownicy odpowiadają za sterowanie i kontrolowanie maszyn.

Na jakich technologiach opiera się przemysł 4.0?

W zakładach można spotkać różne technologie przemysłu 4.0. Ze względu na to, że jest ich bardzo dużo, w tym miejscu zostaną wymienione jedynie niektóre spośród nich. Dotyczy to na przykład Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT), który za pośrednictwem czujników, skanerów czy lokalizatorów GPS zapewnia automatyczną wymianę danych między urządzeniami i maszynami.

Inne rozwiązania to:

 • systemy typu Big Data, umożliwiające pozyskiwanie oraz przetwarzanie ogromnej ilości danych,
 • drukowanie przestrzenne, które zapewnia precyzyjne tworzenie przedmiotów i pozwala na znaczną oszczędność zasobów,
 • chmura obliczeniowa, dzięki której informacje mogą być przechowywane w środowisku wirtualnym, bez potrzeby budowy czy zakupu infrastruktury IT,
 • RFID, czyli identyfikacja za pomocą fal radiowych – jest ona stosowana na przykład w magazynach do monitorowania poziomu zapasów (służą do tego specjalne bramki magazynowe, a także etykiety znajdujące się na towarach czy opakowaniach).

Przemysł 4.0 intensywnie się rozwija również dzięki rzeczywistości rozszerzonej (AR) – na przykład specjalne okulary przyspieszają realizację procesów magazynowych, w tym kompletację. Duże znaczenie mają także cyfrowe bliźniaki, pozwalające symulować działania obiektów i maszyn, oraz autonomiczne roboty.

Koncepcja przemysłu 4.0 w wielu zakładach opiera się na Lean Management, czyli systemie zarządzania, którego kluczowymi elementami są elastyczna produkcja, realizowana wyłącznie wówczas, gdy istnieje zapotrzebowanie na produkty ze strony konsumentów (temu służy produkcja typu pull, czyli ssąca), jak również eliminacja wszelkich przejawów marnotrawstwa, takich jak zbędny transport, nadmierny poziom zapasów czy wadliwe towary. Istotne jest także ciągłe doskonalenie, na przykład poprzez szkolenia przeznaczone dla pracowników.

Wdrażanie filozofii Lean nie jest łatwe, gdyż wymaga przeprojektowania wielu procesów, jak również wdrożenia nowoczesnych rozwiązań. Dlatego proces ten warto zrealizować przy pomocy wyspecjalizowanej firmy.

Sprawdź także: Na czym polega lean management?

Jakie korzyści generuje przemysł 4.0 dla zakładów handlowych czy logistycznych?

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w ramach działalności przemysłowej prowadzi przede wszystkim do usprawnienia funkcjonowania zakładów. Mogą one automatycznie gromadzić, przetwarzać i przekazywać dane, co przyspiesza realizację procesów w wyniku skrócenia cykli produkcyjnych oraz ułatwia kooperację z partnerami w ramach łańcuchów dostaw.

Jeśli chodzi o przemysł 4.0, ważna jest również redukcja kosztów, możliwa między innymi dzięki:

 • szybszemu przepływowi dóbr,
 • redukcji poziomu zapasów,
 • ograniczeniu przestojów produkcyjnych, do których może dochodzić w wyniku pomyłek personelu.

Dużą korzyścią jest też to, że dzięki automatyzacji zakłady są lepiej przygotowane na technologiczną rewolucję i szybciej adaptują się do wyzwań, jakie są związane ze stale zmieniającymi się potrzebami rynkowymi. Pozwala to bez względu na to, co dzieje się w otoczeniu, realizować strategię i osiągać zyski.

Sprawdź również: Usprawnienie procesu produkcyjnego – jakie niesie korzyści?

Interesuje Cię wsparcie organizacji produkcji? Zamierzasz oprzeć działalność Twojego zakładu na koncepcji Lean Management? Skontaktuj się z nami, aby zastosować rozwiązanie z zakresu przemysłu 4.0 dedykowane dla Twoich potrzeb.