maj 5, 2021 Off Comments w Automatyzacja przez
Na czym polega lean management?

Współczesne firmy przykładają dużą wagę do efektywnego zarządzania. Okazuje się bowiem, że często to właśnie w tym tkwi sekret skutecznej pracy. Rozmaite koncepcje i filozofie związane z zarządzaniem cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jedną z popularniejszych jest lean management wdrażana w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności. Na czym polega, jakie daje korzyści i jak może być stosowana?

Czym jest lean management?

Lean management oznacza po polsku „szczupłe (uszczuplone) zarządzanie”. Jest to koncepcja dążąca przede wszystkim do upraszczania procesów i minimalizowania kosztów przy jednoczesnym podnoszeniu jakości usług i dbaniu o pracowników

Powstała w wyniku wieloletniego rozwoju, a swoje źródło ma w Japonii. To tam powstał System Produkcyjny Toyoty (ang. Toyota Production System, TPS) polegający przede wszystkim na minimalizowaniu marnotrawstwa zasobów, energii i procesów przy realizacji procesów wytwórczych. Przez kolejne lata filozofię zmodyfikowano, udoskonalono i usystematyzowano w taki sposób, że przekształciła się do postaci dzisiejszego lean manufacturing, czyli szczupłej produkcji. Termin ten został użyty po raz pierwszy w publikacji „Triumf szczupłego zarządzania” J. Krafcika z 1988 roku. Na popularności zaczął jednak zyskiwać dopiero kilka lat później po publikacji pod tytułem „Maszyna, która zmieniła świat” J. P. Womacka, D. T. Jonesa i D. Roosa.

Koncepcja lean management czerpie z idei lean manufacturing, jednak idzie o krok dalej. Może być bowiem zastosowana we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa, nie tylko w produkcji. Dzięki temu może ograniczać marnotrawstwo i usprawniać pracę we wszystkich działach. Stanowi zbiór uniwersalnych zasad, które można zaadaptować do dowolnych warunków.

Zasady lean management

Lean management dąży przede wszystkim do realizacji czterech głównych, wzajemnie powiązanych celów. Są to:

 1. skrócenie cyklu produkcyjnego i jego wysoka integracja,
 2. terminowość dostaw oraz partnerska współpraca z dostawcami,
 3. minimalizowanie zapasów,
 4. maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych.

Sprawdź również: Wsparcie zarządzania produkcją – na czym to polega

Kluczem do osiągnięcia owych celów jest zastosowanie zasad związanych z lean management. Mają one charakter ogólny, dzięki czemu możliwe jest ich wdrożenie w przedsiębiorcach z różnych branż i o dowolnej strukturze organizacyjnej. Zasady lean obejmują:

 1. zidentyfikowanie wartości z punktu widzenia klienta – wyeliminowanie procesów i elementów, które nie dodają wartości końcowemu produktowi lub usłudze;
 2. mapowanie strumienia wartości – monitorowanie przepływu pracy firmy i tego, jak poszczególne działania wpływają na wartość produktu lub usługi;
 3. ciągły przepływ wartości – stworzenie możliwie płynnego, pozbawionego przestojów i zakłóceń procesu wytwarzania produktu lub dostarczania usługi;
 4. utworzenie systemu zasysającego (pull) w miejsce systemu pchającego (push) – to popyt ma napędzać podaż, a nie odwrotnie;
 5. ciągłe doskonalenie procesów zgodnie z filozofią kaizen – stałe ulepszanie jest bardzo ważną częścią filozofii lean.

Eliminowanie marnotrawstwa i procesów, które nie wpływają pozytywnie na jakość produktów to jeden z najważniejszych konceptów filozofii lean management. Poprzez ciągłe działania w tym kierunku dąży się do stworzenia idealnie działającej organizacji, która pracuje z maksymalną wydajnością i oferuje najwyższą możliwą jakość, a jednocześnie utrzymuje na najwyższym poziomie zadowolenie pracowników.

Lean management w praktyce – kultura lean

Lean management, jako koncepcja wywodząca się z Japonii, wiąże się również z pewną kulturą organizacyjną. Zadaniem managera pracującego według jej zasad jest więc tworzenie przyjaznego, wydajnego i nastawionego na ciągły rozwój środowiska pracy. Dzięki temu można zastosować lean management w praktyce ze znacznie większą skutecznością. Kierownictwo powinno wyznawać i promować idee ciągłego uczenia się i doskonalenia, dając tym samym swojej załodze przykład. Bardzo ważne jest również zminimalizowanie roli hierarchii w kontaktach z załogą. Manager powinien być blisko każdego pracownika, również tego, który odpowiada za podstawowe operacje. Dzięki temu jest w stanie również znacznie łatwiej identyfikować problemy i obszary, w których można dokonać usprawnień.

Lean management w praktyce - inrel.pl

Lean management w praktyce powinien polegać między innymi na skracaniu dystansu pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami. Dzięki temu identyfikacja obszarów problemowych i dobór właściwych rozwiązań stają się znacznie łatwiejsze.

Przeczytaj również: Automatyzacja procesów produkcji – 5 zalet nowatorskiego rozwiązania

Lean management w przedsiębiorstwie – korzyści

Zastosowanie lean management w przedsiębiorstwie wiąże się z wieloma korzyściami – w przeciwnym razie ta koncepcja na pewno nie byłaby tak popularna! Wśród nich znajdują się między innymi:

 • zwiększenie wydajności,
 • ograniczenie marnotrawstwa, zmniejszenie ilości odpadów,
 • lepsze wykorzystanie zasobów,
 • lepsza kontrola nad surowcami i zapasami,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku,
 • zmniejszenie kosztów działalności,
 • poprawa jakości dostarczanych produktów lub usług,
 • elastyczność pozwalająca na szybkie dostosowywanie się do zmian na rynku,
 • poprawa komunikacji i współpracy w zespole,
 • sprawniejsze dostarczanie produktów lub usług.

Skuteczność filozofii lean management w praktyce zależy przede wszystkim od skrupulatności i konsekwencji przy jej wdrażaniu. Robiąc to umiejętnie, otwierasz przed swoją firmą zupełnie nowe możliwości. Nie zawsze jest to jednak proste, dlatego przy wdrażaniu lean management w przedsiębiorstwie warto skorzystać z fachowego wsparcia. Jesteś zainteresowany pomocą w tym obszarze? Skontaktuj się z nami!