maj 5, 2021 Off Comments w Automatyzacja przez
Na czym polega lean management?

Współczesne firmy przykładają dużą wagę do efektywnego zarządzania. Okazuje się bowiem, że często to właśnie w tym tkwi sekret skutecznej pracy. Rozmaite koncepcje i filozofie związane z zarządzaniem cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jedną z popularniejszych jest lean management wdrażana w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności. Na czym polega, jakie daje korzyści i jak może być stosowana?

Spis treści

Czym jest lean management?

Lean management oznacza po polsku „szczupłe (uszczuplone) zarządzanie”. Jest to koncepcja dążąca przede wszystkim do upraszczania procesów i minimalizowania kosztów przy jednoczesnym podnoszeniu jakości usług i dbaniu o pracowników

Powstała w wyniku wieloletniego rozwoju, a swoje źródło ma w Japonii. To tam powstał System Produkcyjny Toyoty (ang. Toyota Production System, TPS) polegający przede wszystkim na minimalizowaniu marnotrawstwa zasobów, energii i procesów przy realizacji procesów wytwórczych. Przez kolejne lata filozofię zmodyfikowano, udoskonalono i usystematyzowano w taki sposób, że przekształciła się do postaci dzisiejszego lean manufacturing, czyli szczupłej produkcji. Termin ten został użyty po raz pierwszy w publikacji „Triumf szczupłego zarządzania” J. Krafcika z 1988 roku. Na popularności zaczął jednak zyskiwać dopiero kilka lat później po publikacji pod tytułem „Maszyna, która zmieniła świat” J. P. Womacka, D. T. Jonesa i D. Roosa.

Koncepcja lean management czerpie z idei lean manufacturing, jednak idzie o krok dalej. Może być bowiem zastosowana we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa, nie tylko w produkcji. Dzięki temu może ograniczać marnotrawstwo i usprawniać pracę we wszystkich działach. Stanowi zbiór uniwersalnych zasad, które można zaadaptować do dowolnych warunków.

Sprawdź także: Lean manufacturing – czym jest i jak go wdrożyć w przedsiębiorstwie?

Zasady lean management

Lean management dąży przede wszystkim do realizacji czterech głównych, wzajemnie powiązanych celów. Są to:

 1. skrócenie cyklu produkcyjnego i jego wysoka integracja,
 2. terminowość dostaw oraz partnerska współpraca z dostawcami,
 3. minimalizowanie zapasów,
 4. maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych.

Sprawdź również: Wsparcie zarządzania produkcją – na czym to polega

Kluczem do osiągnięcia owych celów jest zastosowanie zasad związanych z lean management. Mają one charakter ogólny, dzięki czemu możliwe jest ich wdrożenie w przedsiębiorcach z różnych branż i o dowolnej strukturze organizacyjnej. Zasady lean obejmują:

 1. zidentyfikowanie wartości z punktu widzenia klienta – wyeliminowanie procesów i elementów, które nie dodają wartości końcowemu produktowi lub usłudze;
 2. mapowanie strumienia wartości – monitorowanie przepływu pracy firmy i tego, jak poszczególne działania wpływają na wartość produktu lub usługi;
 3. ciągły przepływ wartości – stworzenie możliwie płynnego, pozbawionego przestojów i zakłóceń procesu wytwarzania produktu lub dostarczania usługi;
 4. utworzenie systemu zasysającego (pull) w miejsce systemu pchającego (push) – to popyt ma napędzać podaż, a nie odwrotnie;
 5. ciągłe doskonalenie procesów zgodnie z filozofią kaizen – stałe ulepszanie jest bardzo ważną częścią filozofii lean.

Eliminowanie marnotrawstwa i procesów, które nie wpływają pozytywnie na jakość produktów to jeden z najważniejszych konceptów filozofii lean management. Poprzez ciągłe działania w tym kierunku dąży się do stworzenia idealnie działającej organizacji, która pracuje z maksymalną wydajnością i oferuje najwyższą możliwą jakość, a jednocześnie utrzymuje na najwyższym poziomie zadowolenie pracowników.

Lean management w praktyce – kultura lean

Lean management, jako koncepcja wywodząca się z Japonii, wiąże się również z pewną kulturą organizacyjną. Zadaniem managera pracującego według jej zasad jest więc tworzenie przyjaznego, wydajnego i nastawionego na ciągły rozwój środowiska pracy. Dzięki temu można zastosować lean management w praktyce ze znacznie większą skutecznością. Kierownictwo powinno wyznawać i promować idee ciągłego uczenia się i doskonalenia, dając tym samym swojej załodze przykład. Bardzo ważne jest również zminimalizowanie roli hierarchii w kontaktach z załogą. Manager powinien być blisko każdego pracownika, również tego, który odpowiada za podstawowe operacje. Dzięki temu jest w stanie również znacznie łatwiej identyfikować problemy i obszary, w których można dokonać usprawnień.

Lean management w praktyce - inrel.pl

Lean management w praktyce powinien polegać między innymi na skracaniu dystansu pomiędzy kadrą zarządzającą a pracownikami. Dzięki temu identyfikacja obszarów problemowych i dobór właściwych rozwiązań stają się znacznie łatwiejsze.

Przeczytaj również: Automatyzacja procesów produkcji – 5 zalet nowatorskiego rozwiązania

Lean management w przedsiębiorstwie – korzyści

Zastosowanie lean management w przedsiębiorstwie wiąże się z wieloma korzyściami – w przeciwnym razie ta koncepcja na pewno nie byłaby tak popularna! Wśród nich znajdują się między innymi:

 • zwiększenie wydajności,
 • ograniczenie marnotrawstwa, zmniejszenie ilości odpadów,
 • lepsze wykorzystanie zasobów,
 • lepsza kontrola nad surowcami i zapasami,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku,
 • zmniejszenie kosztów działalności,
 • poprawa jakości dostarczanych produktów lub usług,
 • elastyczność pozwalająca na szybkie dostosowywanie się do zmian na rynku,
 • poprawa komunikacji i współpracy w zespole,
 • sprawniejsze dostarczanie produktów lub usług.

Skuteczność filozofii lean management w praktyce zależy przede wszystkim od skrupulatności i konsekwencji przy jej wdrażaniu. Robiąc to umiejętnie, otwierasz przed swoją firmą zupełnie nowe możliwości. Nie zawsze jest to jednak proste, dlatego przy wdrażaniu lean management w przedsiębiorstwie warto skorzystać z fachowego wsparcia. Jesteś zainteresowany pomocą w tym obszarze? Skontaktuj się z nami!