sie 15, 2020 Off Comments w Relokacja przez
Przenoszenie zakładów do nowej lokalizacji

Relokacja zakładów tylko z pozoru wydaje się dość prostym przedsięwzięciem. W praktyce to bardzo złożony proces, który wymaga specjalistycznego podejścia. Dlatego zalecane jest korzystanie z usług fachowców, którzy specjalizują się w świadczeniu usług związanych z przenoszeniem zakładów. Warto bowiem pamiętać, iż sam transport maszyn, urządzeń czy dokumentów w nowe miejsce, choć już sam w sobie skomplikowany, to dopiero początek. Ważne jest również zachowanie jakości i wydajności produkcji, dostosowanie zasad logistyki wewnętrznej i wielu innych aspektów odpowiadających za sprawną pracę przedsiębiorstwa.

Deglomeracja – proces przenoszenia zakładów

Deglomeracja jest jednym z pojęć, które mogą mieć duży związek z koniecznością przeniesienia zakładu. To proces z zakresu planowej gospodarki przestrzennej mający na celu zahamowanie procesu wzrostu zagęszczenia ludności w określonych obszarach (najczęściej w aglomeracjach) i racjonalne rozmieszczenie zarówno ludności, jak i sił wytwórczych na danym terenie (najczęściej na obszarze kraju). Jest to świadome działanie powodowane różnymi czynnikami, np.:

  • przeciążeniem infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej i komunalnej, 
  • brakiem siły roboczej, 
  • niedostatkiem wody, 
  • niewystarczającą ilością mieszkań i wolnych terenów na ich budowę,
  • pogarszającym się stanem środowiska przyrodniczego.

Celem jest natomiast poprawa jakości życia ludności, a także zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Deglomeracja najczęściej polega na próbach rozproszenia zbyt skoncentrowanego przemysłu – w końcu to wokół zakładów pracy tworzą się największe skupiska ludzi. To proces, który stwarza szansę na aktywizacje do tej pory słabiej rozwiniętych gospodarczo regionów, a jednocześnie na uniknięcie przeciążenia aglomeracji. 

Można wyróżnić deglomerację czynną i bierną.

Czynna deglomeracja

Czynna deglomeracja polega na przenoszeniu zakładów pracy z obszarów rozwiniętych gospodarczo na tzw. prowincję – poza granice aglomeracji. Proces ten niekiedy stosuje się również w stosunku do rozmaitych instytucji. Niekiedy zamiast przenoszenia przedsiębiorstw i urzędów tworzy się również ich filie w mniejszych miejscowościach.

Bierna deglomeracja

Bierna deglomeracja przemysłu polega zaś na blokowaniu rozwoju ośrodków pracy w granicach aglomeracji. Ten cel realizuje się na kilka sposobów. Jednym z nich jest zachęcanie inwestorów do lokowania swoich działalności poza terenem zurbanizowanym poprzez rozmaite ulgi (np. podatkowe), a także dotacje czy atrakcyjne kredyty.

Sprawdź usługi świadczone przez Inrel

Przystosowanie nowej lokalizacji do pracy maszyn

Przenoszenie przedsiębiorstw do nowej lokalizacji wymaga szeregu przygotowań. Należy zadbać między innymi o przystosowanie miejsca docelowego do pracy zakładowych maszyn. Każde z urządzeń ma inne wymagania w tym zakresie, dlatego należy je dokładnie przeanalizować i sprawdzić, czy nowy zakład zapewnia niezbędne zaplecze technologiczne i dostęp do mediów. Należy również pamiętać o odpowiedniej wydajności, np. w przypadku sieci energetycznych. Warto ponadto zastanowić się, jakie inne przeszkody infrastrukturalne mogą czekać firmę w nowym miejscu. Pomogą w tym zatrudnienie w celu dokonania relokacji specjaliści, którzy wiedzą, na co zwracać uwagę.

Przeprowadzka to doskonała okazja do wdrożenia nowych, efektywniejszych procedur, np. w duchu lean management. Co to jest? To idea „odchudzonego” zarządzania, która zakłada ciągłe doskonalenie organizacji i elastyczność struktury w celu uzyskania maksymalnej skuteczności. Dokładna analiza problemów związanych z wydajnością i skutecznością firmy pomoże opracować nowe rozwiązania służące wprowadzeniu usprawnień do procesów produkcyjnych. Często są to procedury, których wprowadzenie nie byłoby możliwe w obecnej lokalizacji. Rozmaite narzędzia lean management pozwalają na wdrożenie zasad ciągłego doskonalenia, a tym samym stałe zwiększanie produktywności zakładu przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników i satysfakcji klientów.

Zastosowanie lean management podczas relokacji firmy pozwala wprowadzić do jej działalności zupełnie nową jakość, np.:

  • skrócić cykle produkcyjne,
  • usprawnić metody zaopatrzenia w komponenty i tym samym wyeliminować przestoje związane z ich brakiem,
  • zwiększyć wydajność,
  • poprawić terminowość dostaw materiałów potrzebnych do produkcji.

Dzięki zatrudnieniu specjalistów w zakresie zarówno relokacji firm, jak i usprawniania ich działalności na bazie lean management zmiana miejsca działalności może się okazać niezwykle korzystna!

Hala produkcyjna
Przeniesienie zakładu do nowej lokalizacji może stanowić szansę na wdrożenie zasad lean management i lean manufacturing oraz usprawnienie pracy przedsiębiorstwa

Przeniesienie maszyn i linii produkcyjnych do innej lokalizacji

Samo przeniesienie maszyn i całych linii produkcyjnych do innego miejsca jest również bardzo skomplikowanym procesem logistycznym wymagającym nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale również odpowiedniej wiedzy i całościowego podejścia. Kluczem jest odpowiednie planowanie, które pozwoli uniknąć zbyt długich przerw w działalności firmy i umożliwi jak najszybsze podjęcie produkcji po zakończeniu transportu maszyn i sprzętów. Starannie opracowany proces logistyczny pomoże w sprawnej zmianie miejsca działalności, a nadzór doświadczonych fachowców pomoże również upewnić się, że niezbędne do działania maszyny i linie produkcyjne nie zostaną uszkodzone w transporcie.

Czeka Cię relokacja firmy? Chcesz zoptymalizować jej działalność poprzez wdrożenie rozwiązań z zakresu lean management? Zachęcamy do kontaktu z firmą INREL!