wop_glowne

Lean Management

W ścisłej kooperacji z zakładami produkcyjnymi, po zapoznaniu się z problemami i potrzebami danego zakładu, sugerujemy rozwiązania służące wprowadzeniu usprawnień do procesów produkcyjnych i przepływu materiałów zgodnych z filozofią Lean Management.

Cel modernizacji

  • skrócenie cykli produkcyjnych
  • eliminacja przestojów spowodowanych brakiem komponentów
  • usprawnienie systemu Kanban
  • zwiększenie wydajności
  • minimalizacja zapasów komponentów
  • terminowość dostaw materiałów potrzebnych do produkcji

Powyższe cele realizujemy projektując i budując transportery, elementy linii produkcyjnych oraz rozmaite stanowiska montażowe zgodnie z wymaganiami klientów. W montażu stosujemy sprawdzone materiały i komponenty dostarczane przez renomowanych producentów, takich jak Bosch - Rexroth, FESTO.

Lean Management w firmie produkcyjnej


Firmy produkcyjne mają często problem z oceną zapotrzebowania na produkowane towary, a także analizą sytuacji rynkowej wpływającej na produkcję. Taki stan rzeczy często prowadzi do marnotrawstwa, tj. niewłaściwego wykorzystania posiadanych środków i niedostosowania wielkości produkcji do potrzeb klientów. Dzięki modernizacji opierającej się na Lean Management, firma produkcyjna będzie mogła lepiej planować i tworzyć linie produkcyjne oraz technologiczne, optymalizować produkcję, a także korzystniej zarządzać posiadanymi komponentami.


Nowe linie technologiczne


Filozofię i sposób organizacji Lean Management stosujemy już na etapie instalowania nowych maszyn lub linii technologicznych. Sugerujemy wtedy naszym klientom rozwiązania techniczne, które ułatwiają serwisowanie maszyn, a tym samym skracają czasy napraw i przeglądów zwiększając ich dostępność produkcyjną. Przy współpracy ze stałymi klientami, dla których wykonujemy cykliczne prace relokacyjne i instalacyjne, wprowadzamy jednolite rozwiązania techniczne mające na celu standaryzacje parku maszynowego.

Planujesz relokację maszyn?

Skontaktuj się z nami!