mar 23, 2023 Off Comments w Relokacja przez
Jak zorganizować relokację linii technologicznych za granicę?

Relokacja linii technologicznych często jest realizowana na duże odległości – dotyczy to sytuacji, gdy wykonuje się ją pomiędzy różnymi państwami czy kontynentami. W takim wypadku wyzwania związane z przewozem maszyn i urządzeń znacznie rosną. Z artykułu dowiesz się, jak wygląda organizacja relokacji poza granicami kraju.

Spis treści

Dlaczego relokacja linii technologicznych za granicę jest trudna?

Relokacja linii technologicznych w niemal każdym przypadku jest dużym wyzwaniem. Trudności rosną, gdy maszyny i urządzenia trzeba przewieźć na znaczne odległości, na przykład przy wykorzystaniu transportu intermodalnego, w tym drogowo-morskiego. Składa się na to wiele czynników, w tym nieprzewidywalność, jeśli chodzi o:

  • warunki atmosferyczne – transport może się wydłużyć wówczas, gdy na jezdni będzie bardzo ślisko w wyniku opadów śniegu (w takiej sytuacji pojazdy nie poradzą sobie z wjazdem na wzniesienia),
  • sytuację na drogach – mogą wystąpić utrudnienia związane z zatorami, wynikającymi z wypadków czy nadmiernego ruchu.

Sporo problemów może wiązać się z koniecznością realizacji transportu ponadnormatywnego. W tym wypadku konieczne jest uzyskanie specjalnych zezwoleń (wymagania z tym związane są odmienne w poszczególnych krajach), a także wyznaczenie takiej trasy, po której możliwe będzie poruszanie się zestawu z ładunkiem, przekraczającym standardowe parametry pod kątem wymiarów czy ciężaru. Należy również zapewnić asystę ze strony pilota albo policji.

Organizując przenoszenie linii technologicznych, trzeba też pamiętać o odmiennych uregulowaniach prawnych, jakie obowiązują w państwach znajdujących się na trasie przewozu. Wymaga to skompletowania odpowiednich dokumentów, a także wystąpienia do konkretnych urzędów o określone pozwolenia. Może to nie być łatwe ze względu na bariery językowe, a także konieczność świetnego orientowania się w niuansach prawnych występujących w danym kraju.

Jak przebiega relokacja linii technologicznych poza granicami państwa?

Realizując przedsięwzięcie, jakim jest relokacja linii technologicznych za granicę, trzeba mieć świadomość tego, że jest to skomplikowana i zwykle długotrwała operacja. Wymaga ona fachowego zaplanowania – w tym zakresie pod uwagę należy wziąć konieczność realizacji wielu etapów, a także zapewnić koordynację między nimi. Chodzi o:

  • przygotowanie operacji, polegające na zaprojektowaniu nowego układu linii przemysłowej w miejscu docelowym czy doborze odpowiednich jednostek ładunkowych, którymi zwykle są kontenery,
  • demontaż maszyn – podczas tej fazy istotne jest wykonanie dokładnych pomiarów urządzeń, aby można je było prawidłowo zainstalować w miejscu docelowym,
  • pakowanie i zabezpieczenie ładunku na czas przewozu, a także umieszczenie go w pojazdach ciężarowych – w trakcie tych czynności należy uważać, aby nie doszło do uszkodzenia urządzeń.

Kolejny etap, jeśli chodzi o przenoszenie linii technologicznych, to transport – w jego trakcie trzeba pamiętać o synchronizacji przewozu drogowo-morskiego, aby ładunek nie oczekiwał zbyt długo w porcie. Dlatego niezbędne jest odpowiednio wczesne dokonanie bookingu u armatora i zarezerwowanie miejsca na statku.

Końcowa faza, realizowana po dotarciu do miejsca przeznaczenia, to rozładunek elementów linii i ich ponowne zamontowanie oraz uruchomienie. Konieczne jest skonfigurowanie i skalibrowanie jednostek sterujących, jak również wykonaniu zimnego rozruchu (bez zasilania), podczas którego kontroluje się kierunki obrotów silnika oraz ręcznie wymusza się kierunki wejść oraz wyjść. Nie można zapomnieć o podłączeniu poszczególnych elementów do instalacji elektrycznej czy hydraulicznej.

Zapraszamy do przeczytania: Profesjonalny montaż linii produkcyjnej i technologicznej

Co należy wziąć pod uwagę, jeśli realizowana jest relokacji linii technologicznych za granicę?

Relokacja linii technologicznych jest trudna nie tylko dlatego, że należy zaplanować oraz przeprowadzić szereg skomplikowanych działań. Wyzwania rosną, gdyż konieczne jest zgromadzenie niezbędnych zasobów. Potrzebna jest:

  • fachowa kadra, składająca się z monterów, ślusarzy czy hydraulików – ważne jest ponadto zapewnienie nadzoru inżynierskiego ze strony wykwalifikowanej osoby,
  • specjalistyczny sprzęt – w trakcie pakowania niezbędne są wózki widłowe, podnośniki hydrauliczne czy rolki powietrzne, natomiast w czasie manipulacji kontenerami wykorzystywane są na przykład żurawie przenośne.
Załadunek skrzyni z elementami linii technologicznej za pomocą wózka widłowego - inrel.pl

Relokacja linii technologicznych za granicę jest możliwa tylko wówczas, gdy wykorzystuje się odpowiedni sprzęt. Załadunek maszyn na samochody ciężarowe odbywa się najczęściej przy pomocy wózków widłowych.


Aby przenoszenie linii technologicznych przebiegło sprawnie, konieczne jest uwzględnienie wszelkich potencjalnych przeszkód, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji operacji. Chodzi na przykład o możliwość nagłego zepsucia się maszyn – może do tego dojść między innymi bezpośrednio przed ponownym uruchomieniem linii. W takim wypadku należy zadbać o to, aby w miejscu docelowym zapewniony był dostęp do specjalistów, którzy zajmą się fachową naprawą usterek, a także była możliwość szybkiego zakupu części zamiennych.

Kluczową sprawą jest ponadto prawidłowe zabezpieczenie ładunku, dzięki czemu można stworzyć skuteczną ochronę przed:

  • korozją, która pojawia się w wyniku oddziaływania wilgoci czy soli morskiej,
  • zalaniem i zniszczeniem urządzeń w trakcie sztormu,
  • uszkodzeniem sprzętów w trakcie kołysania statku i niekontrolowanego przemieszczania się ładunku.

Relokacja linii technologicznych nie doprowadzi do strat materiałowych tylko wówczas, gdy maszyny zostaną zapakowane w wytrzymałe skrzynie transportowe, wyposażone w różne czujniki, w tym temperatury, wilgotności czy przechyłu. Poza tym należy stosować środki antykorozyjne, czyli specjalną folię czy smar.

Przenoszenie linii technologicznych warto powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Zadba ona o prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie wszystkich etapów, zapewniając odpowiednią koordynację między nimi. Dzięki dużemu doświadczeniu zawczasu przygotuje ona niezbędny sprzęt oraz pracowników, w związku z czym nie trzeba martwić się na przykład o zniszczenie ładunku w trakcie transportu.

Zapraszamy do przeczytania: Relokacja linii produkcyjnych – czym się kierować przy wyborze wykonawcy?

Interesuje Cię relokacja maszyn poza granice kraju? Chcesz zamówić kompleksową usługę, która zostanie zrealizowana przez wykwalifikowany zespół i przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu? Napisz do nas, a my kompleksowo zajmiemy się organizacją oraz realizacją poszczególnych etapów.