sie 29, 2022 Off Comments w Relokacja przez
Trudności występujące podczas transportu linii przemysłowych

Przenoszenie linii przemysłowych to zwykle skomplikowana i długotrwała operacja, która wymaga zgromadzenia wielu zasobów materiałowych i ludzkich oraz wykonania szeregu następujących po sobie czynności, takich jak demontaż maszyn i ich transport. W trakcie takiego przedsięwzięcia może pojawić się wiele problemów i wyzwań, którym należy szybko zaradzić, aby uniknąć opóźnień i strat finansowych. Sprawdź, jakie trudności najczęściej uwidaczniają się podczas transportu linii przemysłowych.

Przygotowania do przeniesienia linii przemysłowych

Transport linii przemysłowych wymaga odpowiedniego zaplanowania. Działania w tym zakresie są przeprowadzane nawet z kilkunastomiesięcznym wyprzedzeniem, aby możliwe było uwzględnienie wszelkich wymogów, w tym prawnych. Nie jest to łatwe, gdyż wiąże się z:

– wyznaczeniem harmonogramu realizacji poszczególnych procesów i zapewnieniem, że zostaną one wykonane w odpowiedniej kolejności oraz ściśle zintegrowane ze sobą,

– zaplanowaniem transportu, w tym pod kątem wyboru optymalnych środków przewozowych oraz trasy, po jakiej będą się one poruszały,

– zaprojektowaniem linii przemysłowej w miejscu docelowym – trzeba ją na przykład dostosować do nowego układu bądź powierzchni, co często sprawia znaczne trudności.

Istotne jest również skompletowanie dokumentacji. Dużo problemów może pojawić się wówczas, gdy przenoszenie linii przemysłowych odbywa się poza granice kraju. Wtedy konieczne jest zgromadzenie dokumentów celnych, a także zezwoleń transportowych odrębnie dla każdego państwa, przez którego obszar przebiega trasa przewozu.

Sprawdź także: Przenoszenie linii produkcyjnych – planowanie procesu logistycznego krok po kroku

Właściwe zdemontowanie i zabezpieczenie elementów linii przemysłowych

Wykonując transport linii przemysłowych, wiele trudności może sprawić demontaż maszyn. Proces ten powinien być bowiem realizowany przez fachowców, w tym mechaników, elektryków czy monterów, a także zostać przeprowadzony pod nadzorem ze strony wykwalifikowanego inżyniera. W trakcie takiej operacji ważne jest, by sporządzić dokładne plany i rysunki linii, aby podczas ponownego montażu prawidłowo połączyć poszczególne urządzenia.

Niezbędne jest także zweryfikowanie stanu technicznego maszyn, aby wykluczyć usterki w ich ramach. Jeśli przegląd wykryje jakieś awarie, należy je natychmiast usunąć bądź wymienić sprzęty na nowe. W wielu przypadkach nie jest to łatwe, na co wpływ ma ograniczony dostęp do części zamiennych (często trzeba je sprowadzać z zagranicy, co wiąże się z długim czasem oczekiwania na nie) bądź zbyt duży koszt zakupu nowych maszyn. Brak reakcji może wywołać niemożność ponownego uruchomienia linii w miejscu docelowym i przestoje produkcyjne.

Ze względu na zróżnicowane rozmiary maszyn oraz fakt, że często mają one wymiary ponadgabarytowe, może sprawić, że zabezpieczenie ładunku może być bardziej skomplikowane. W celu ich zabezpieczenia używa się montowanych na zamówienie skrzyń transportowych, przy czym manipulacja towarami musi odbywać się za pomocą specjalistycznego sprzętu, w tym rolek transportowych i powietrznych, podnośników hydraulicznych oraz wózków widłowych.

Transport linii przemysłowych

Z uwagi na znaczne rozmiary elementów linii przemysłowych, ich przewóz nie jest łatwy. Trzeba dobrać odpowiednie środki transportowe – często najefektywniejszy pod względem czasowym i ekonomicznym jest przewóz kombinowany, na przykład przy wykorzystaniu statku morskiego. Wymaga on jednak przeprowadzenia wielu skomplikowanych operacji, w tym załadunku oraz wyładunku, a także użycia specjalistycznego sprzętu.

Wyzwania rosną, jeśli trzeba przeprowadzić transport ponadnormatywny. Wówczas niezbędne jest:

– użycie odpowiedniego środka transportowego, który musi posiadać na przykład naczepę niskopodwoziową,

– uzyskanie odpowiednich zezwoleń,

– zapewnienie asysty ze strony pilota, czasem również policji,

– zaplanowanie trasy przejazdu – nie powinna ona przebiegać w miejscach, gdzie występują zwężenia na drogach oraz ograniczenia, jeśli chodzi o maksymalną wagę czy wysokość pojazdów transportowych.

Duże trudności, jeśli chodzi o przenoszenie linii przemysłowych, może sprawić odpowiednie rozmieszczenie ładunków w naczepach samochodów ciężarowych czy kontenerach transportowych. Maszyny i urządzenia nie mogą przemieszczać się w trakcie przewozu, gdyż grozi to ich uszkodzeniem, a nawet całkowitym zniszczeniem.

Przeczytaj również: Relokacja linii produkcyjnych – czym się kierować przy wyborze wykonawcy?

Instalacja linii przemysłowej w miejscu docelowym

Jeśli transport linii przemysłowych zostanie przeprowadzony pomyślnie, należy wykonać ponowny montaż maszyn i oraz uruchomić je. Czynności te powinni wykonać fachowcy, przy czym ważne jest prawidłowe podpięcie urządzeń, kabli oraz szaf zasilających. Szczególne trudności może wywołać:

– kalibracja jednostek sterujących,

– wykonanie zimnego rozruchu i zweryfikowanie, czy wszystkie elementy działają prawidłowo,

– podłączenie linii do instalacji elektrycznej czy wentylacyjnej.

Przeprowadzenie takich działań wymaga specjalistycznej wiedzy oraz dużego doświadczenia. Wyzwania rosną, jeśli okaże się, że linia przemysłowa nie działa. W takim wypadku trzeba zdiagnozować przyczynę usterki i ją wyeliminować, co często jest czasochłonne. Z kolei w sytuacji, gdy przenoszenie linii przemysłowych polega na zastąpieniu niektórych starszych sprzętów nowszymi, może pojawić się problem związany z ich skuteczną integracją z pozostałymi elementami linii.

Przeczytaj także: Instalacja linii produkcyjnych – czynniki decydujące o rozmieszczeniu maszyn

pracownik przeprowadzający ponowny montaż elementów linii przemysłowej

Przenoszenie linii przemysłowych wiąże się z koniecznością dokonania ponownego montażu maszyn i urządzeń. Wymaga to odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia, aby prawidłowo podłączyć poszczególne części linii, skonfigurować jednostki sterujące oraz wykonać zimny rozruch.

Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie całej operacji

Sporym wyzwaniem, biorąc pod uwagę przenoszenie linii przemysłowych, jest zredukowanie ryzyka powstania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, szczególnie gdy nie ma możliwości przerwania pracy zakładu w trakcie demontażu maszyn i urządzeń. Wówczas należy oznaczyć i odgrodzić teren, na którym będą prowadzone prace z tym związane. Trudności rosną, jeśli w zakładzie występują ograniczenia związane z dostępną przestrzenią czy niestabilnym gruntem, a czas przeznaczony na relokację jest bardzo mały.

Interesuje Cię profesjonalnie przeprowadzona relokacja linii przemysłowej? Chcesz uniknąć problemów, jakie wiążą się z tym procesem? Zapraszamy do kontaktu z nami – wybierz doświadczonego i sprawdzonego partnera, który sprawi, że przeniesienie linii przemysłowej przebiegnie efektywnie oraz sprawnie.