mar 25, 2024 Off Comments w Automatyzacja przez
Modernizacja linii produkcyjnych – 6 sygnałów, że już czas na zmiany na produkcji

Modernizacja linii produkcyjnych to idealny sposób na to, aby zwiększyć efektywność zakładu i jego moce przerobowe, czego efektem będzie wzrost zysków. Takie przedsięwzięcie warto przeprowadzić w określonych sytuacjach. Jakich? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Spis treści

Czym jest i jakie korzyści przynosi modernizacja linii produkcyjnych?

Modernizacja linii produkcyjnych polega na unowocześnieniu zakładu, aby mógł nadążyć za rozwojem technologicznym i skuteczniej konkurował na rynku. Zmierza do zakupu maszyn i urządzeń, które spełniają najnowsze standardy i są bardziej funkcjonalne w porównaniu do poprzednio używanych sprzętów.

Modernizacja linii produkcyjnych może przebiegać w oparciu o:

  • robotyzację stanowisk pracy, czyli zastąpienie personelu przez maszyny;
  • częściową lub pełną automatyzację linii produkcyjnej, która może objąć takie procesy, jak montaż, transport czy paletyzację;
  • integrację poszczególnych systemów w jedno wspólne dla całego zakładu oprogramowanie.

Bardzo ważne jest to, aby modernizacja linii produkcyjnych została ściśle dopasowana do potrzeb oraz możliwości firmy. Dotyczy to zarówno strony finansowej, jak i organizacyjnej oraz technologicznej. W zależności od problemów czy wyzwań, z jakimi boryka się zakład, można zdecydować się na wymianę maszyn lub ich określonych komponentów albo dodanie pewnych funkcjonalności.

Dzięki indywidualnemu podejściu można osiągnąć wymierne korzyści. Modernizacja linii produkcyjnych pozwoli zwiększyć produktywność i realizować coraz większą ilość zleceń. Przyczyni się również do ograniczenia kosztów, a także wzrostu poziomu konkurencyjności firmy na rynku.

Przeczytaj również artykuł: Automatyzacja linii produkcyjnej – jak się do niej przygotować?

Kiedy potrzebna jest modernizacja linii produkcyjnych?

Na automatyzację czy robotyzację produkcji warto zdecydować się wówczas, gdy w zakładzie uwidoczniły się pewne problemy. Przykładem jest spadek produkcji i liczne przestoje w jej ramach. Modernizacja linii produkcyjnych jest świetnym sposobem również na to, aby zawczasu przygotować się na wyzwania, jakie niesie intensywny rozwój technologiczny.

1. Konieczność sprostania nowym potrzebom produkcyjnym firmy

Modernizacja linii produkcyjnych jest potrzebna wówczas, gdy planowane są zmiany w odniesieniu do metod czy wielkości produkcji. Mogą one być spowodowane różnymi czynnikami, na przykład:

  • pojawieniem się nowych produktów w ofercie, które do wytworzenia wymagają nowoczesnych maszyn;
  • wejściem na kolejny rynek, w związku z czym trzeba skutecznie odpowiedzieć na zwiększone potrzeby klientów.

Także przebranżowienie może spowodować, że niezbędna będzie modernizacja linii produkcyjnych. W takiej sytuacji automatyzacja czy robotyzacja pozwoli zaadaptować się do zmienionych warunków i szybciej zdobyć klientów.

2. Wzrost kosztów w zakładzie

Na modernizację produkcji warto zdecydować się wówczas, gdy w związku z wytwarzaniem wyrobów firma ponosi coraz większe wydatki. Mogą one być efektem niskiej produktywności, która często wynika z istnienia zbyt wielu wąskich gardeł i braku koordynacji między stanowiskami roboczymi. Prowadzi to na przykład do marnotrawienia wielu surowców i półproduktów.

Inne przyczyny to:

  • niewspółmierne do efektów koszty związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników, które obejmują wynagrodzenie, ubezpieczenie czy dodatki motywacyjne;
  • nieprawidłowa gospodarka magazynowa w obszarze zaopatrzenia czy odpadów – jej skutkiem jest na przykład nieadekwatna do potrzeb ilość zapasów, która generuje niepotrzebne wydatki.

Istotnymi problemami mogą być ponadto częste awarie sprzętów używanych w zakładzie, które skutkują ponoszeniem coraz większych nakładów na ich naprawy i konserwację. Modernizacja linii produkcyjnych jest idealnym sposobem na to, aby ograniczyć koszty działalności przemysłowej.

Linia produkcyjna w zakładzie oparta na robotach – inrel.pl

Modernizacja linii produkcyjnych to świetny sposób na oszczędności w firmie. Nakłady związane z zakupem nowoczesnych maszyn zwrócą się dzięki eliminacji wąskich gardeł, zapewnieniu idealnej koordynacji między stanowiskami roboczymi oraz optymalizacji zatrudnienia.

3. Częste przestoje produkcyjne

Przestoje produkcyjne mogą mieć różne przyczyny. To na przykład nierównomierne obciążenie pracą stanowisk roboczych, co powoduje, że niektóre z nich nie są w stanie zrealizować założonych norm.

Modernizacja linii produkcyjnych może być potrzebna także wtedy, gdy przerwy są spowodowane błędami pracowników wynikającymi z nieodpowiedniego przeszkolenia. Maszyny są w stanie skutecznie zastąpić personel i wykonywać poszczególne zadania precyzyjnie oraz w ciągły sposób.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapoznaj się z artykułem: Jak usprawnić proces produkcyjny – wskazówki.

4. Zmiana przepisów i norm

Modernizacja linii produkcyjnych może być wymagana wówczas, gdy firma musi dostosować się do określonych zmian w prawie czy w normach technicznych. Takie zmiany mogą dotyczyć na przykład poziomu zanieczyszczeń generowanych na terenie zakładu albo parametrów użytkowych wytwarzanych wyrobów.

5. Zwiększenie konkurencji na rynku

Obecnie w zasadzie w każdej branży istnieje konkurencja, która wymaga stałego podejmowania działań o charakterze innowacyjnym. Modernizacja linii produkcyjnych sprawi, że Twoja firma będzie lepiej przygotowana na to, co dzieje się na rynku, w tym na kroki podejmowane przez konkurentów. Pozwoli wprowadzić nowoczesne układy sterowania albo wdrożyć do użytku maszyny, które zużywają mniej energii.

6. Liczne wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy to spory problem, który wiąże się z absencjami chorobowymi, przestojami w produkcji, a także konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla firmy. Uszkodzenia ciała mogą wynikać zarówno z nieprawidłowej obsługi maszyn (przyczyną jest brak odpowiednich kwalifikacji personelu), jak i z braku odpowiedniej przestrzeni w zakładzie czy z nieprawidłowej organizacji pracy.

Modernizacja linii produkcyjnych zwykle przyczynia się do znacznego ograniczenia lub całkowitej eliminacji wypadków. Udział ludzi w procesach produkcyjnych można bowiem ograniczyć do absolutnego minimum i sprawić, że obejmie tylko nadzorowanie czy konserwację urządzeń, bez ich obsługi.

Chcesz zmodernizować linię produkcyjną? Skorzystaj z naszego wsparcia organizacji produkcji, dzięki któremu zautomatyzujesz procesy wytwórcze w swojej firmie. Skontaktuj się z nami, aby poznać, jakie możliwości da Ci Lean Management.