kwi 29, 2024 Off Comments w Relokacja przez
W jaki sposób relokacja może wpłynąć na branżę elektroniczną?

Branża elektroniczna cały czas mierzy się z wieloma wyzwaniami. Dotyczą one na przykład zbyt długich łańcuchów dostaw czy stale zmieniających się potrzeb klientów. Aby przetrwać na konkurencyjnym rynku, firmy elektroniczne muszą stale poszukiwać źródeł przewagi. Jedną z nich jest relokacja linii przemysłowych.

Spis treści

W jakich sytuacjach branża elektroniczna powinna sięgnąć po relokację linii przemysłowych?

Branża elektroniczna dynamicznie się rozwija, co wynika ze stale rosnącego zapotrzebowania na produkty przez nią wytwarzane. Wiele firm, aby przetrwać silną konkurencję, potrzebuje jednak restrukturyzacji działalności czy optymalizacji procesów, na przykład logistycznych. Może to być konieczne ze względu na trudności finansowe wynikające na przykład z:

  • wahań popytu i trudności wiążących się z zaspokojeniem bieżących potrzeb konsumentów;
  • przerw w dostawach, które są skutkiem braku surowców.

Aby utrzymać się na bardzo wymagającym rynku, jakim jest branża elektroniczna, w wielu zakładach potrzebne jest przeniesienie działalności w inne miejsce. Może to być spowodowane chęcią uzyskania określonych preferencji, na przykład podatkowych. Taką możliwość dają specjalne strefy ekonomiczne. Niektóre z nich są zrzeszone w SEMI, czyli w stowarzyszeniu grupującym producentów elektroniki. Dołączenie do jednej z takich stref to szansa na to, aby nawiązać współpracę z doświadczonymi partnerami, a także skorzystać z nowoczesnej infrastruktury.

Branża elektroniczna może oprzeć się na relokacji linii produkcyjnych także wówczas, gdy firmy działające w jej ramach poszukują oszczędności. Dobrym sposobem jest między innymi zlikwidowanie nierentownych oddziałów i przewiezienie maszyn działających na ich terenie do pozostałych lokalizacji. Inny pomysł to otworzenie zakładu w miejscu, w którym koszty zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników są niższe niż obecnie.

Pamiętaj, że branża elektroniczna to sieć ściśle powiązanych ze sobą zakładów. Funkcjonowanie w ramach globalnych łańcuchów dostaw wiąże się zarówno z ogromnymi korzyściami, jak i wyzwaniami. Zakłady w nich uczestniczące muszą elastycznie reagować na to, co dzieje się na rynku. Doskonałym sposobem na usprawnienie produkcji jest relokacja linii przemysłowych.

Chcesz dowiedzieć się, jak przewieźć maszyny między dwoma państwami lub kontynentami? Przeczytaj artykuł: Relokacja maszyn przemysłowych za granicę – przygotowanie dokumentacji i formalności.

W jaki sposób branża elektroniczna może skorzystać na relokacji maszyn i urządzeń?

Branża elektroniczna rozwija się dzięki intensywnej współpracy przedsiębiorstw działających w jej ramach. Aby ją ułatwić, firmy powinny szukać sposobów na skrócenie łańcuchów dostaw czy na bardziej optymalne niż dotychczas zarządzanie zapasami. Ważnym działaniem może być też wymiana maszyn na nowe. We wszystkich takich sytuacjach pomocna jest relokacji linii przemysłowych.

Skrócenie łańcuchów dostaw i lepsze zarządzanie zapasami

Przeniesienie działalności bliżej dostawców podzespołów i komponentów do produkcji elektroniki to sposób na skrócenie łańcucha dostaw. Dzięki temu ograniczone zostają koszty ponoszone w związku z transportem. Efektem jest również zoptymalizowanie gospodarki magazynowej – lepszy dostęp do materiałów produkcyjnych pomaga zmniejszyć, a nawet zupełnie wyeliminować zapasy.

Takie perspektywy wiążą się z wdrożeniem systemu Just in Time. W jego ramach dostawy komponentów realizowane są ściśle w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez dostawców. System jest częścią koncepcji Lean Management, która kładzie nacisk na eliminację marnotrawstwa, w tym pod kątem zasobów produkcyjnych.

Potrzebujesz więcej informacji? Sięgnij po artykuł: Na czym polega Lean Management?

Zapewnienie bliskości geograficznej między producentami i konsumentami elektroniki

Relokacja linii przemysłowych to doskonały sposób na to, aby branża elektroniczna w jeszcze lepszym stopniu niż dotychczas odpowiadała na potrzeby konsumentów. Zlokalizowanie zakładu blisko rynku docelowego to szansa, aby usprawnić procesy związane ze sprzedażą, reklamacjami czy serwisem. Efektem jest zwiększenie satysfakcji klientów, a co za tym idzie – polepszenie pozycji konkurencyjnej firmy i wzrost jej zysków.

Odnowienie parku maszynowego

Relokacja linii produkcyjnych to idealna okazja, aby pozbyć się starych, awaryjnych urządzeń. Pozwala to:

  • ograniczyć ryzyko przestojów produkcyjnych, które często wynikają z usterek maszyn;
  • zwiększyć poziom innowacyjności firmy.

Bezpośrednim efektem relokacji może stać się zapewnienie terminowości realizacji zamówień, a także podniesienie możliwości produkcyjnych. To również prowadzi do zwiększenia zysków.

Nowoczesna linia produkcyjna w zakładzie elektronicznym – inrel.pl

Relokacja linii przemysłowych to idealny sposób na to, aby branża elektroniczna działała wydajniej. Wymiana parku maszynowego w wyniku sprzedaży starych urządzeń pozwala zwiększyć możliwości przerobowe i ograniczyć ryzyko przestojów produkcyjnych.

Branża elektroniczna może wykorzystać relokację do zmniejszenia kosztów związanych z produkcją

Przeniesienie działalności w inne miejsce umożliwi znaczące ograniczenie kosztów produkcyjnych. Jest to możliwe na skutek lepszego dostępu do infrastruktury transportowej czy magazynowej. Warto przewieźć maszyny do regionu, gdzie istnieją silnie rozwinięte huby logistyczne albo centra dystrybucyjne połączone siecią dróg szybkiego ruchu. Spore oszczędności wiążą się również z niższymi kosztami zatrudnienia specjalistów w innych krajach.

Branża elektroniczna i relokacja? Tak, ale tylko z doświadczonym partnerem!

Twoja firma działa w branży elektronicznej? Zamierzasz usprawnić działalność swojego zakładu poprzez przeniesienie maszyn do innego państwa albo sprzedaż starych urządzeń? W takiej sytuacji potrzebna będzie profesjonalna relokacja linii przemysłowej. Warto zatrudnić doświadczonego partnera, który zadba o:

  • skompletowanie zasobów technologicznych, materiałowych i ludzkich;
  • ścisłą integrację między poszczególnymi procesami, czyli demontażem maszyn, ich załadunkiem na samochody ciężarowe, transportem oraz instalacją w miejscu docelowym;
  • prawidłowe zabezpieczenie ładunku.

Branża elektroniczna może wydatnie skorzystać na relokacji tylko wówczas, gdy cała operacja zostanie przeprowadzona sprawnie i fachowo.

Interesuje Cię relokacja i instalacja maszyn używanych w branży elektronicznej? Szukasz solidnego partnera, który dopełni wszystkich formalności i wykona przedsięwzięcie w profesjonalny sposób? Skontaktuj się z nami, aby zamówić bezpłatną wycenę zlecenia.