gru 27, 2023 Off Comments w Automatyzacja przez
Jak usprawnić proces produkcyjny – wskazówki

Optymalizacja procesów produkcyjnych jest potrzebna, aby zwiększyć efektywność zakładu. Może to przełożyć się na wzrost zdolności wytwórczych firmy i intensywny rozwój na rynku. Dlatego warto wiedzieć, jak usprawnić proces produkcyjny. Wskazówki z tym związane znajdziesz w naszym artykule.

Spis treści

Dlaczego warto optymalizować procesy produkcyjne?

Optymalizacja produkcji to świetny sposób na zwiększenie wydajności zakładu oraz poprawę jakości oferowanych przez niego produktów czy usług. Usprawnienie procesów produkcyjnych pozwoli:

  • przyspieszyć przepływy materiałowe, dotyczące surowców czy półfabrykatów produkcyjnych, oraz informacyjne, związane z obiegiem dokumentów;
  • polepszyć koordynację z innymi procesami logistycznymi, szczególnie zaopatrzeniem, transportem i dystrybucją;
  • zapewnić skuteczny nadzór nad sferą produkcji, dzięki czemu szybko będą eliminowane niekorzystne zjawiska, np. takie jak przestoje wynikające z braku komponentów produkcyjnych albo słabej synchronizacji między stanowiskami roboczymi.

Jeśli wdrożysz działania usprawniające proces produkcyjny, efektem będzie skrócenie cyklu produkcyjnego. Prowadzi to do zmniejszenia kosztów operacyjnych, w tym transportowych (jest to możliwe dzięki ograniczeniu ruchu pracowników na terenie zakładu) czy remontowych (maszyny są stale monitorowane pod kątem parametrów pracy, co pozwala szybko reagować na drobne awarie i zapobiegać kosztowniejszym naprawom).

Ważna jest też poprawa stopnia zadowolenia klientów. Terminowe realizowanie zleceń, a także polepszenie możliwości produkcyjnych to doskonały sposób na to, aby zwiększyć poziom konkurencyjności na rynku. Nowoczesny, sprawnie działający zakład pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, dzięki czemu może szybko zdobywać kolejnych kontrahentów.

Potrzebujesz więcej informacji? Przeczytaj również: Dlaczego inwestycja w usprawnienie pracy na produkcji jest opłacalna?

Jak usprawnić proces produkcyjny? Kolejność działań

Aby inicjatywy usprawniające proces produkcyjny przyniosły zamierzone efekty, trzeba odpowiednio się do nich przygotować i je zaplanować. 

1. Identyfikacja problemów występujących w procesie

Optymalizację należy rozpocząć od analizy aktualnego stanu, który polega na zidentyfikowaniu:

  • przebiegu procesów wytwórczych, w tym tego, jakie stanowiska robocze biorą w nich udział, jak długo trwają poszczególne operacje oraz jakie jest obciążenie pracowników;
  • problemów, które negatywnie wpływają na wydajność zakładu – dotyczy to tzw. wąskich gardeł, które ograniczają zdolności wytwórcze firmy; wśród nich znajduje się niedobór wykwalifikowanych pracowników czy przestarzałe maszyny, które wciąż się psują, a także nadmiernie obciążona linia montażowa, obsługująca zbyt wiele operacji.

Efektem analizy powinno być określenie aktualnych możliwości i potrzeb zakładu

Wymaga to wnikliwej obserwacji systemu produkcyjnego poprzez na przykład przegląd danych komputerowych. Warto ponadto przeprowadzić rozmowy z pracownikami. Dzięki temu można szybko zorientować się, jakie problemy występują na poszczególnych stanowiskach roboczych.

2. Wyodrębnienie i priorytetyzacja elementów do optymalizacji 

Następnym krokiem na drodze do usprawnienia procesu produkcyjnego, jest wyodrębnienie tych elementów, które można zoptymalizować

W pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć takie, które można stosunkowo szybko i łatwo unowocześnić, dzięki czemu efekty będą zauważalne w krótkim horyzoncie czasowym. Przykładem jest pozbycie się starych, bardzo awaryjnych maszyn – zamiast wydawać pieniądze na naprawy, lepiej je przeznaczyć na zakup nowoczesnych, zautomatyzowanych urządzeń.

3. Wybór metod do optymalizacji produkcji

W dalszej kolejności konieczne jest zaproponowanie najkorzystniejszych metod usprawnienia produkcji i wdrożenie wybranej spośród nich. Potrzebny jest do tego odpowiednio zaprojektowany system, który będzie ściśle dopasowany do potrzeb zakładu. 

Po jego uruchomieniu należy stale monitorować skuteczność wprowadzonych zmian, co pozwoli szybko reagować na ewentualne problemy i wprowadzać następne usprawnienia.

Przeczytaj ponadto: W jaki sposób można wykonać optymalizację procesów produkcyjnych?

Pracownik nadzoruje linię produkcyjną w zakładzie – inrel.pl

Aby wiedzieć, jak usprawnić proces produkcyjny, trzeba dokładnie przeanalizować aktualną sytuację firmy, w tym pod kątem występowania wąskich gardeł. Następnie należy wybrać najkorzystniejszy sposób optymalizacji i skutecznie go wdrożyć, a po zakończeniu całej operacji stale monitorować jego efektywność, aby zapobiec ewentualnym problemom.

Jak usprawnić proces produkcyjny dzięki podejściu Lean Management?

Lean Management to popularny sposób na usprawnianie procesów produkcyjnych w wielu firmach. Świetnie sprawdza się zarówno tam, gdzie realizowana jest produkcja masowa, jak i jednostkowa czy seryjna

Podejście bazuje na eliminacji wszystkich niepożądanych procesów i czynności, które negatywnie wpływają na wydajność zakładu. Może to być:

  • składowanie zbyt dużej w stosunku do potrzeb produkcyjnych ilości zapasów, co wynika z braku koordynacji między sferą zaopatrzenia i produkcji;
  • niepotrzebny ruch czy wysiłek fizyczny w hali montażowej, który jest skutkiem niedostatecznej synchronizacji między stanowiskami roboczymi;
  • nadmierne przetwarzanie wyrobów, będące na przykład efektem korzystania ze zbyt zaawansowanych technologii i maszyn.

Metoda Lean Management zmierza do tego, aby produkcja generowała konkretne wartości dla klienta. Może to być zarówno terminowość realizacji zamówień, jak i odpowiednia jakość bądź funkcjonalność wyrobów. Dzięki wdrożeniu tego podejścia można zastosować flow, czyli ciągły przepływ surowców i produktów. Służy do tego system ssący (ang. pull), w którym wyroby są dostarczane klientowi tylko w warunkach popytu na nie.

Lean daje ogromne możliwości w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnego, również dzięki temu, że pozwala poprawić oraz lepiej wykorzystać kompetencje pracowników. Dzięki automatyzacji mogą oni skupić się na kluczowych zadaniach, a nie na przykład na próbach samodzielnego naprawiania zepsutych maszyn.

Działania związane z usprawnianiem procesów produkcyjnych nie są łatwe do realizacji. Dotyczy to również filozofii Lean Management. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zadbają o rzetelną analizę stanu faktycznego i zaprojektują rozwiązania skrojone na miarę potrzeb firmy.

Chcesz usprawnić działanie zakładu poprzez wsparcie organizacji produkcji? Interesuje Cię szybkie i skuteczne wdrożenie koncepcji Lean Management? Napisz do nas – pomożemy Ci zwiększyć wydajność Twojego zakładu.