wrz 10, 2021 Off Comments w Automatyzacja przez
Wydajność a produktywność zakładu produkcyjnego

Wydajność i produktywność to dwa słowa o podobnym znaczeniu, które często są traktowane jak synonimy. Niewiele osób wie, że między nimi jest tak naprawdę spora różnica. Dowiedz się, czym różnią się wydajność i produktywność w kontekście działania zakładu produkcyjnego i który ze wskaźników jest ważniejszy. Sprawdź również, jak zadbać zarówno o wydajność, jak i o produktywność!

Czym jest produktywność?

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia produktywności. Według definicji ekonomicznej jest to stosunek ilości wytworzonej oraz sprzedanej produkcji w określonym i rozpatrywanym okresie do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych. Owe zasoby to np. materiały, energia czy informacje (zasilenia systemu) oraz ludzie czy kapitał (zasoby systemu). Produktywność mówi więc poniekąd o tym, jak dobrze są wykorzystywane zasoby zakładu. Co więcej, można ją podzielić na dwa typy, gdzie:

  • produktywność całkowita to stosunek ogólnej ilości produkcji do łącznej ilości wykorzystanych przy niej zasobów,
  • produktywność cząstkowa to stosunek ogólnej ilości produkcji lub jej poszczególnych rodzajów do ilości określonych typów zasobów, które zostały przy niej wykorzystane.

Produktywność jest pojęciem uniwersalnym, które można zastosować do każdego rodzaju działalności – nie tylko tej związanej z wytwarzaniem dóbr, ale również usługowej, administracyjnej czy np. związanej z przetwarzaniem informacji. O produktywności można również mówić w kontekście gospodarki (narodowej, danego regionu), całej branży, a z drugiej strony nawet pojedynczego stanowiska pracy.

Twój produkcja nie jest efektywna? Poznaj nasze metody wsparcia organizacji produkcji

O czym mówi produktywność zakładu produkcyjnego?

Produktywność zakładu produkcyjnego jest ważnym parametrem, ponieważ mówi między innymi o:

  • stopniu realizacji najważniejszych zadań i celów organizacji,
  • sprawności działań produkcyjnych w odniesieniu do zużytych zasobów,
  • zużyciu zasobów względem dostępnej ilości,
  • osiąganych wynikach w odniesieniu do tego, jakie mogłyby być osiągane,
  • osiąganych wynikach w stosunku do wyników konkurencji,
  • trendach w zakresie zmian wskaźników produktywności.

Dlatego też jej analizowanie jest bardzo ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa i monitorowania jego pracy. Pozwala również sprawdzić efektywność wykorzystywanych systemów i pomaga szukać dróg ich doskonalenia.

Warto zaznaczyć, że produktywność można też rozumieć szerzej, np. w kontekście całego społeczeństwa.

Produktywność a efektywność
roduktywność polega na jak największej produkcji przy jak najmniejszym wykorzystaniu zasobów. To ważny wskaźnik wykorzystywany do oceny tego, jak radzi sobie przedsiębiorstwo.

Produktywność a efektywność

Produktywność i efektywność to również nie to samo. To drugie pojęcie można również odnieść do wielu dziedzin, ale zwykle rozumie się je inaczej. Mówiąc fachowo, efektywność to rezultat podjętych działań. Opisuje się go relacją efektów do poniesionych nakładów, więc podobnie jak w przypadku produktywności, ale efekt nie odnosi się tylko do ilości. Jest to miara skuteczności i sprawności, ale również jakości. Może być stosowana zarówno w produkcji, jak i w dystrybucji czy promocji. Wysoka efektywność polega na uzyskiwaniu najlepszych rezultatów przy minimalnych kosztach. Jest to więc z pewnością coś, do czego powinny dążyć wszystkie organizacje, niezależnie od profilu działalności.

W ekonomii wyróżnia się również tzw. efektywność organizacyjną. To pojęcie często używane przez specjalistów od zarządzania, które oznacza zdolność przedsiębiorstwa do bieżącego i strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz produktywnego wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji zaplanowanych celów.

Sprawdź także: Automatyzacja procesu produkcji – co musisz o niej wiedzieć?

Wydajność a efektywność

Wydajność również można w uproszczeniu określić jako iloraz produkcji i nakładów. Jest to wskaźnik sprawności konkurencji organizacji, który może być oceniany w różnych formach i na wielu poziomach analizy. Można mówić zarówno o wydajności jednego pracownika, jak i wydajności jednostki organizacyjnej czy całej firmy.

Wydajność najczęściej rozumie się jako stosunek ilości wytworzonego dobra do czasu potrzebnego na jego wytworzenie. To prosty wskaźnik pokazujący możliwości organizacji, zaangażowanie pracowników, efektywność przyjętych metod czy systemów itd.

Wydajność a produktywność i metody ich zwiększania

Jaka jest podstawowa różnica między wydajnością a produktywnością? Wydajność jest stosunkiem ilości wytworzonego dobra do czasu potrzebnego na jego wytworzenie. Tymczasem produktywność jest stosunkiem wytworzonej ilości do użytych zasobów. W przypadku efektywności mówimy o stosunku wytworzonej wartości do wykorzystanych zasobów.

Sprawdź także: Automatyzacja procesów produkcji – 5 zalet nowatorskiego rozwiązania

Warto jednak pamiętać, że nazewnictwo ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsza jest taka organizacja produkcji, która pomoże uzyskać maksymalne zyski w minimalnym czasie i możliwie najniższym kosztem. Jak tego dokonać? Odpowiedzią jest skuteczne zarządzanie. Warto dbać o innowacyjność, inwestycje w badania i rozwój, w nowe produkty, nowe technologie i rynki. Czasami najlepszym pomysłem jest profesjonalne wsparcie organizacji produkcji, takie jak to, które oferuje Inrel. W ramach naszych usług pomagamy firmom usprawniać działanie, skracać cykle produkcyjne i automatyzować produkcję w celu zwiększania wydajności, a także efektywności i produktywności. Pomagamy również w automatyzacji procesów, która stanowi jedną z najszybszych i najefektywniejszych dróg do uzyskania lepszych wyników produkcyjnych. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami – chętnie na nie odpowiemy!