mar 23, 2023 Off Comments w Automatyzacja przez
W jaki sposób można wykonać optymalizację procesów produkcyjnych?

Optymalizacja procesów produkcyjnych to świetny sposób na zwiększenie efektywności działania zakładu oraz poprawę jakości wyrobów wytwarzanych przez niego. Takie przedsięwzięcie można przeprowadzić na różne sposoby. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie są popularne metody usprawnienia produkcji.

Spis treści

Czy jest i jakie korzyści generuje optymalizacja procesów produkcyjnych?

Optymalizacja procesu produkcyjnego to działania, które zmierzają do poprawy efektywności i wydajności produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych w związku z nią. Operację warto przeprowadzić wówczas, gdy:

  • produkcja jest zbyt kosztowna oraz czasochłonna, co ogranicza możliwości rozwoju firmy na rynku,
  • dochodzi do nadmiernego wykorzystania zasobów, a surowce i materiały często są bezpowrotnie tracone, na przykład w wyniku błędów popełnianych przez pracowników,
  • jakość wyrobów jest niezadowalająca i występuje problem związany z częstymi zwrotami towarów dokonywanymi przez klientów.

Jeśli zastosowana zostanie optymalizacja procesów produkcyjnych, można osiągnąć wiele korzyści. Jest to przede wszystkim redukcja wydatków oraz usprawnienie przebiegu poszczególnych procesów, możliwe między innymi dzięki wyższej wydajności pracowników, jak również eliminacji pomyłek i tzw. wąskich gardeł, czyli miejsc, które cechują się najniższą sprawnością.

W wyniku usprawnienia produkcji zwiększają się moce przerobowe firmy, dzięki czemu może ona realizować więcej zleceń, zachowując przy tym terminowość. To pozwala na zdobywanie kolejnych klientów i poprawę poziomu konkurencyjności, a także stwarza podstawy do szerszej ekspansji rynkowej, również na terenie innych państw.

Zachęcamy do dowiedzenia się więcej na ten temat z artykułu: Usprawnienie procesu produkcyjnego – jakie niesie korzyści?

Optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez automatyzację

Automatyzacja linii produkcyjnej polega na wdrożeniu do użytku w firmie nowoczesnych maszyn, które mogą częściowo lub całościowo zastąpić człowieka podczas realizacji poszczególnych procesów. Taka optymalizacja produkcji może być zastosowano poprzez:

  • zaprojektowanie całkowicie od nowa linii technologicznej – ten sposób wykorzystuje się wówczas, gdy urządzenia eksploatowane w firmie są mocno przestarzałe i często dochodzi do awarii całej linii,
  • zastąpienie nowoczesnymi maszynami tylko niektórych spośród dotychczas użytkowanych sprzętów – to dobra metoda w sytuacji, gdy zakład stara się stopniowo modernizować swoją działalność i już wcześniej zrealizował inwestycje w tym zakresie.

Optymalizacja procesu produkcyjnego poprzez automatyzację polega na zastosowaniu robotów. Mogą to być stacjonarne maszyny przemysłowe, na przykład montażowe czy spawalnicze, a także urządzenia mobilne, które mogą poruszać się między stanowiskami pracy – dotyczy to między innymi platform lub wózków transportowych. Dzięki robotom procesy produkcyjne można realizować szybciej i wydajniej. Ważne jest to, że tego typu sprzęty wykonują zadania precyzyjniej niż człowiek, co prowadzi do poprawy jakości wyrobów oraz wydatnie ogranicza ryzyko powstawania przestojów produkcyjnych.

Sprawdź także: Automatyzacja linii produkcyjnej – jak się do niej przygotować?

Linia technologiczna oparta na robotach przemysłowych – inrel.pl

Optymalizacja procesów produkcyjnych może zostać wdrożona w wyniku automatyzacji. W tym celu stosuje się różnego rodzaju roboty stacjonarne czy mobilne, które pozwalają wykonywać zadania szybciej i wydajniej, a także precyzyjniej w porównaniu do człowieka.


Pamiętaj, że optymalizacja procesów produkcyjnych w wyniku automatyzacji jest złożonym, nierzadko mocno skomplikowanym procesem. Wymaga ona dokładnego określenia potrzeb firmy oraz problemów, jakie uwidaczniają się w jej ramach. Niezbędne jest ponadto zgromadzenie wielu zasobów, w tym ludzkich i technologicznych, a także dopasowanie maszyn do rodzaju prowadzonej przez zakład działalności. Dlatego automatyzacja w każdym przypadku powinna być realizowana przez wyspecjalizowaną firmę.

Optymalizacja procesu produkcyjnego w wyniku zastosowania metody Lean Management

Wiele firm produkcyjnych, zamierzając usprawnić swoją działalność, decyduje się na wdrożenie Lean Management. To system zarządzania przedsiębiorstwem, w którym nacisk jest kładziony na maksymalizację wartości klienta i zaoferowanie mu dokładnie tego, czego oczekuje, oraz na zwiększenie efektywności procesów poprzez wdrożenie systemu ssącego (pull), w którym produkty i usługi są dostarczane dokładnie wtedy, gdy jest na nie zapotrzebowanie.

Optymalizacja procesu produkcji poprzez Lean Management jest stosowana na przykład wówczas, gdy w firmie niewłaściwie wykorzystuje się zasoby, a wielkość produkcji nie jest dopasowana do rzeczywistych potrzeb rynkowych. Taka koncepcja to idealny sposób na to, aby wyeliminować wszelkie przejawy marnotrawstwa. Zalicza się do nich między innymi:

  • nadprodukcję, czyli wytwarzanie wyrobów z wyprzedzeniem, bez uwzględnienia aktualnego popytu,
  • zbędny ruch pracowników czy pojazdów, wynikający z niewłaściwej organizacji pracy,
  • zbyt duży poziom zapasów, co wpływa na wzrost kosztów magazynowania towarów,
  • wady, jakie uwidaczniają się w wyrobach końcowych – mogą one być skutkiem przemęczenia pracowników,
  • nadmierne przetwarzanie, które uwidacznia się na przykład wtedy, gdy w zakładzie używa się zbyt zaawansowanych narzędzi oraz technologii.

Sprawdź także: Automatyzacja produkcji – wady i zalety systemu zarządzania Lean Management

Wdrażanie Lean Management polega na stopniowej eliminacji źródeł marnotrawstwa i wdrażaniu nowoczesnych metod produkcji. Szczególnie przydaje się system Kanban, który zakłada całkowitą likwidację magazynów przedprodukcyjnych – wszystkie niezbędne komponenty i podzespoły znajdują się na stanowiskach roboczych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalnych kart, na których pracownicy zaznaczają postęp prac.

Optymalizacja procesów produkcyjnych za pomocą Lean Management zapewnia wiele korzyści. Jej efektem jest na przykład skuteczniejsze planowanie produkcji i dopasowanie jej do popytu, redukcja kosztów, wynikająca z ograniczenia zapasów, a także eliminacja przestojów w związku z ciągłą konserwacją maszyn i zapobieganiem usterkom. Koncepcja Lean, z uwagi na jej szeroki zakres, powinna być wdrażana w firmie przez fachowy zespół.

Przeczytaj również: Wydajność a produktywność zakładu produkcyjnego

Interesuje Cię profesjonalna optymalizacja procesów produkcyjnych? Liczysz na szybką i efektywną realizację przedsięwzięcia przez wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów? Zadzwoń do nas, a my zaproponujemy Ci rozwiązanie ściśle dopasowane do Twoich potrzeb.