mar 9, 2023 Off Comments w Automatyzacja przez
Dlaczego inwestycja w usprawnienie pracy na produkcji jest opłacalna?

Usprawnienie pracy na produkcji to kluczowa z punktu widzenia realizacji celów strategicznych inwestycja w przyszłość zakładu. Dzięki niej możesz osiągnąć wiele korzyści, w tym zarówno ekonomicznych, jak i użytkowych oraz wizerunkowych. Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się, jakie zalety ma optymalizacja procesu produkcyjnego.

Spis treści

Na czym polega usprawnienie pracy na produkcji?

Usprawnienie pracy na produkcji zmierza do tego, aby proces produkcyjny został zmodyfikowany bądź zaprojektowany zupełnie od nowa w celu poprawy jakości i efektywności pracy w zakładzie. W tym celu wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wprowadza się rozwiązania oparte na automatyzacji, które zastępują pracę człowieka. Mogą nimi być:

 • kompleksowe linie technologiczne,
 • pojedyncze stanowiska montażowe,
 • roboty przemysłowe,
 • transportery.

Usprawnienie pracy na produkcji jest realizowane w ramach kilku etapów. Na początku projektuje się system przy wzięciu pod uwagę potrzeb zakładu, a także tego, w jakiej branży i na jakim rynku on działa oraz kim są jego kontrahenci. Następnie dochodzi do przetestowania narzędzi w celu sprawdzenia ich funkcjonalności i ewentualnego dokonania modyfikacji. Nie można pominąć również realizacji szkoleń dla pracowników, aby mogli oni efektywnie korzystać z nowych sprzętów, oraz wdrożenia mechanizmów, które będą odpowiadały za stałą kontrolę funkcjonowania systemu.

Pamiętaj, że optymalizacja produkcji to proces, który ma zindywidualizowany, ściśle dopasowany do specyfiki funkcjonowania danego zakładu charakter. Dlatego należy go projektować i wdrażać oddzielnie dla każdej firmy. Najlepiej wybrać wykonawcę, który specjalizuje się w tego typu usługach.

Przeczytaj również: Automatyzacja linii produkcyjnej – jak się do niej przygotować?

Usprawnienie pracy na produkcji to liczne korzyści dla zakładu

Usprawnienie pracy na produkcji realizuje się zwykle po to, aby ograniczyć koszty ponoszone w związku z bieżącą działalnością. Ich nadmierny poziom może wynikać z:

 • braku odpowiednich kompetencji wśród pracowników, co skutkuje zbyt długim czasem realizacji procesów oraz utratą wielu materiałów w wyniku nieprawidłowej eksploatacji maszyn,
 • niewystarczającego zaopatrzenia w surowce – nieregularność dostaw to czynnik powodujący przestoje produkcyjne, niemożność zapewnienia prawidłowej koordynacji między stanowiskami roboczymi oraz marnowanie energii (maszyny są włączone, ale nie wykorzystuje się ich do obróbki).

W wielu firmach znaczącą przeszkodą na drodze do rozwoju są również częste awarie urządzeń. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak realizacji w odpowiednich terminach przeglądów, czynności konserwacyjnych oraz napraw.

Optymalizacja produkcji jest opłacalna dlatego, że pozwala wyeliminować tego typu problemy. To świetny sposób na to, aby usunąć wszelkie zakłócenia, jakie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zakładu. Usprawnienie pracy na produkcji wiąże się wprawdzie z konkretnymi wydatkami, jednak prędzej czy później się one zwrócą i będą generowały liczne korzyści, w tym te o charakterze ekonomicznym. Zmniejszenie kosztów jest możliwe dzięki:

 • skróceniu cykli produkcyjnych,
 • minimalizacji zapasów,
 • łatwiejszemu serwisowaniu maszyn oraz ograniczeniu czasu potrzebnego na ich przegląd i usunięcie awarii,
 • wzrostowi wydajności pracy, który jest zauważalny w wyniku maksymalizacji wykorzystania maszyn i pracowników poprzez eliminację ich bezczynności.

Redukcja wydatków przyczynia się do wzrostu zysków. Umożliwia to realizowanie inwestycji rozwojowych, które pozwalają na zwiększenie liczby Klientów, udziałów rynkowych oraz poziomu konkurencyjności.

Nie można zapomnieć także o korzyściach wizerunkowych. Usprawnienie pracy na produkcji pozwala lepiej zapanować nad całym systemem produkcyjnym, co bezpośrednio przekłada się na terminowość realizacji zleceń, a także skuteczniej dopasować go do potrzeb rynkowych. Efektem jest wzrost zaufania względem firmy i szybsze pozyskiwanie kontrahentów, co dotyczy nie tylko Klientów, ale również partnerów biznesowych.

Przeczytaj więcej na ten temat: Usprawnienie procesu produkcyjnego – jakie niesie korzyści?

Pracownik obsługuje maszyny w zakładzie produkcyjnym – inrel.pl

Usprawnienie pracy na produkcji daje znaczące korzyści. Pozwala zautomatyzować pracę i lepiej wykorzystać potencjał pracowników, co wpływa na większą efektywność oraz wydajność pracy. Prowadzi to do ograniczenia kosztów, a także zwiększenia poziomu konkurencyjności zakładu.

Jakie efekty daje usprawnienie pracy na produkcji w oparciu o Lean Management?

Lean Management to koncepcja, która zakłada stałe wdrażanie usprawnień oraz optymalizowanie produkcji. Stosując taki system, nacisk kładzie się na:

 • eliminację przerw i przestojów, wywołujących niepotrzebne koszty,
 • wykorzystywanie wyłącznie tych elementów, które generują wartość dla Klienta,
 • wytwarzanie tylko tego, na co jest aktualnie popyt – taką możliwość daje system ssący, czyli pull.

Usprawnienie pracy na produkcji za pomocą Lean Management pozwala na usunięcie przyczyn marnotrawstwa, które powodują przestoje i wzrost wydatków. Może to być nadprodukcja, prowadząca do niepotrzebnego składowania gotowych wyrobów, zbędny transport, wywołujący nadmierną eksploatację pojazdów, a także wadliwe produkty. Dzięki wdrożeniu koncepcji Lean Management zakład produkuje tylko wtedy, gdy jest na to zapotrzebowanie, i dokładnie w takiej ilości, jaka jest wymagana.

Dzięki temu znacząco ograniczane są koszty, gdyż nie trzeba utrzymywać magazynów, a artykuły, na przykład żywnościowe, nie psują się. Istotne jest również zwiększenie produktywności na skutek szybszego przepływu wyrobów do Klienta, a także polepszenie komfortu i bezpieczeństwa pracowników – dzięki stałym szkoleniom są oni lepiej przygotowani do wykonywania obowiązków zawodowych.

Usprawnienie pracy na produkcji to więc bardzo opłacalna inwestycja. Warto ją zrealizować wówczas, gdy Twój zakład mierzy się z problemem nadmiernych kosztów bądź zbyt niskiej wydajności maszyn i pracowników.

Interesuje Cię nowoczesne i solidne wsparcie organizacji produkcji ze strony profesjonalnej firmy? Chcesz zwiększyć wydajność oraz jakość pracy w Twoim zakładzie? Napisz do nas, a my dopasujemy rozwiązania pod kątem wszystkich Twoich potrzeb.