lis 21, 2022 Off Comments w Relokacja przez
Czy relokacja linii produkcyjnej jest opłacalna dla firmy?

Relokacja linii produkcyjnych polega na przenoszeniu maszyn i urządzeń w inne miejsce, które może znajdować się w obrębie jednego zakładu, ale również w innym województwie czy państwie. Proces jest uruchamiany w obliczu różnych czynników i zwykle ma na celu poprawę efektywności firmy. Sprawdź, jakie korzyści można osiągnąć dzięki relokacji.

Spis treści

Relokacje linii produkcyjnych to sposób na redukcję kosztów

Przenoszenie linii produkcyjnych jest podejmowane przez różne firmy – zarówno te, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju, jak i działające na rynku już od wielu lat. Często poszukują one sposobów na to, aby ograniczyć bieżące wydatki. Relokacja przyczynia się do tego dzięki temu, że w jej następstwie zakład może działać tam, gdzie:

  • jest dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, której koszty zatrudnienia są niższe w porównaniu do miejsca aktualnej działalności,
  • występują specjalne strefy, na przykład przemysłowe czy ekonomiczne, które oferują możliwość skorzystania z różnego rodzaju preferencji – dostępne są na przykład ulgi podatkowe i inwestycyjne, a także łatwiej zdobyć kapitał niezbędny do dalszego rozwoju.

Relokacja linii produkcyjnych jest nierzadko sposobem na to, aby pozbyć się starych maszyn i zastąpić je nowoczesnymi, bardziej wydajnymi. Może to przyczynić się do wzrostu efektywności działania zakładu i ograniczenia wydatków na konserwację oraz naprawy, gdyż nowe urządzenia nie będą psuły się zbyt często. Stare sprzęty można przenieść do innego oddziału, w którym dopiero uruchamiana jest automatyczna produkcja, albo sprzedać zewnętrznej firmie.

Zaoszczędzone dzięki relokacji środki finansowe firma może wykorzystać na umocnienie swojej pozycji na rynku i dalszy rozwój. Może to zostać osiągnięte dzięki działalności innowacyjnej.

Przeczytaj: Przenoszenie linii produkcyjnych – planowanie procesu logistycznego krok po kroku

Relokacja linii produkcyjnych to remedium na perturbacje na rynku

Do relokacji nierzadko dochodzi w obliczu problemów rynkowych, których skutkiem jest na przykład niski popyt i trudności ze sprzedażą produktów wytwarzanych w zakładzie. W takiej sytuacji dobrym pomysłem na to, aby ograniczyć wydatki, jest na przykład przenoszenie linii produkcyjnych z najmniej rentownych oddziałów i ich likwidowanie bądź tymczasowe zawieszanie ich działalności.

Redukcja kosztów jest możliwa także wówczas, gdy działalność zakładu zostanie skupiona w zlokalizowanych blisko względem siebie oddziałach. W takim wypadku maszyny można przewieźć do nich, co pozwoli usprawnić procesy logistyczne i zmniejszyć wydatki na transport czy dojazd pracowników do miejsca pracy. Zaoszczędzone środki pozwolą przetrwać kryzys.

Relokacja linii produkcyjnej za pomocą wózka widłowego i samochodu ciężarowego – inrel.pl

Przenoszenie linii produkcyjnych jest opłacalne dla firmy na przykład wówczas, gdy występują trudności na rynku związane z niskim popytem. Przewóz maszyn z najmniej rentownych oddziałów czy skupienie działalności w placówkach położonych niedaleko od siebie to dobre sposoby, aby przetrwać trudny okres.

Relokacja linii produkcyjnych prowadzi do zwiększenia poziomu konkurencyjności firmy na rynku

Przenoszenie linii produkcyjnych może być sposobem na to, aby rozwinąć działalność na rynku, który cechuje się:

  • większą chłonnością, co oznacza dostęp do wielu nowych klientów oraz kontrahentów,
  • lepszą absorpcją nowoczesnych technologii, które mogą pomóc w ekspansji firmy.

Na nowym rynku zakład może szybciej znaleźć wykwalifikowanych pracowników, którzy dzięki swoim umiejętnościom i pomysłom przyczynią się do zwiększenia poziomu innowacyjności.

Czasem relokacje linii produkcyjnych są podejmowane w związku z pojawieniem się nowego produktu w ofercie czy zmianą branży. To także świetne okazje do tego, aby szybciej zaistnieć w świadomości odbiorców i osiągać zyski na rynku.

Sprawdź także: W jaki sposób wykonuje się relokację linii produkcyjnej za granicę?

Dzięki relokacji zakład będzie działał efektywniej

Relokacje linii produkcyjnych nierzadko są podejmowane ze względu na to, że w dotychczasowym miejscu istnieją niekorzystne warunki lokalowe. Może to dotyczyć braku miejsca na niezbędne maszyny czy niemożności skorzystania z nowoczesnej infrastruktury.

Dzięki przeniesieniu urządzeń możemy zyskać:

  • większą halę, w której umieścimy dodatkowe sprzęty, co usprawni realizację procesów logistycznych,
  • nowoczesne wyposażenie, które przyczyni się do szybszego wykonywania zadań przez pracowników.

Na skutek relokacji można efektywniej niż dotychczas zaplanować rozmieszczenie elementów linii produkcyjnej. Dzięki temu nie będą pojawiały się problemy związane na przykład z krzyżowaniem się dróg transportowych. Może to również doprowadzić do praktycznej realizacji podejścia lean management, a więc szczupłego zarządzania, w którym kluczowe znaczenie ma ciągły przepływ surowców i produktów, bez zakłóceń oraz przestojów.


Chcesz efektywnie i bezpiecznie przeprowadzić korzystny dla Twojej firmy proces, jakim jest relokacja maszyn i urządzeń? Interesuje Cię, aby całe przedsięwzięcie przebiegło bez komplikacji i zostało zrealizowane przez profesjonalny zakład? Skontaktuj się z nami, aby poznać naszą atrakcyjną ofertę.