maj 25, 2022 Off Comments w Relokacja przez
W jaki sposób wykonuje się relokację linii produkcyjnej za granicę?

Przeniesienie linii produkcyjnej do innego państwa to zwykle duże przedsięwzięcie. Wiąże się ze sporymi nakładami czasu oraz kosztów. By przebiegło ono terminowo i bez zakłóceń i nie doprowadziło do uszkodzenia cennego sprzętu, konieczne jest dokładne zaplanowanie prac oraz przeprowadzenie ich etapowo. Jak powinien wyglądać ten proces? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Kiedy jest potrzebna relokacja linii produkcyjnych?

Przeniesienie linii produkcyjnej jest niezbędne wówczas, gdy zmienia się siedziba firmy. Może to wynikać z ekspansji międzynarodowej i chęci rozwoju przedsiębiorstwa na kolejnych rynkach. Duże znaczenie ma w tym kontekście redukcja kosztów – produkcja w innym kraju, ze względu na niższe koszty podatkowe czy te związane z zatrudnieniem, bywa bardziej opłacalna.

Transport taśmy produkcyjnej odbywa się także wtedy, gdy maszyny i urządzenia są przenoszone między zakładami czy filiami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa. W takim wypadku przyczyną może być reorganizacja pracy związana z poszerzeniem asortymentu.

Inne powody to wymiana maszyn na nowe – wówczas stare urządzenia, jeśli są jeszcze sprawne, sprzedaje się do innych firm. W wielu wypadkach przenoszenie linii produkcyjnych jest związane z koniecznością dostosowania się do zmian w przepisach BHP.

Podstawowe zasady relokacji linii produkcyjnych

Proces należy odpowiednio zaplanować, aby transport przebiegł sprawnie i by nie pojawiły się podczas niego nieoczekiwane utrudnienia. Ważne jest to, aby przewożone urządzenia były odpowiednio zabezpieczone – dotyczy to szczególnie tych, które są unikalne i mają wysoką wartość, a także maszyn ponadgabarytowych. Zapobiegnie to ich uszkodzeniu, co mogłoby oznaczać straty finansowe wynikające z opóźnień oraz przestojów produkcyjnych.

Należy pamiętać o:

przewozie w częściach – jest on łatwiejszy i bezpieczniejszy oraz bardziej ekonomiczny,

ścisłej koordynacji oraz integracji kolejno następujących po sobie działań.

W związku z tym, że międzynarodowa relokacja urządzeń to przedsięwzięcie o wysokim stopniu złożoności poleca się zatrudnienie specjalistów. Zadbają oni o właściwy nadzór nad całą operacją, począwszy od jej zaplanowania aż po uruchomienie linii produkcyjnej w miejscu docelowym. Ponadto uwzględnią ewentualne przeszkody w przebiegu procesu.

Sprawdź także: Dlaczego firmy decydują się relokację maszyn przemysłowych?

Przenoszenie linii produkcyjnych w 7 krokach

Zależnie od charakteru działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo relokacja linii produkcyjnych może przebiegać nieco inaczej na przykład pod kątem rozwiązań logistycznych. Można jednak wskazać kilka etapów, które powinny być w każdym przypadku uwzględnione. Zagwarantuje to efektywność całej operacji.

Przygotowanie

Ustalenia dotyczące transportu linii produkcyjnych, m.in. doboru adekwatnych pojazdów, weryfikacji przepisów obowiązujących w kraju relokacji i terminów, powinny być dokonane nawet z kilkunastomiesięcznym wyprzedzeniem. Dlaczego?

Poza zaplanowaniem samego transportu i przygotowaniem jego specyfikacji technologicznej duże znaczenie ma zaprojektowanie nowego układu linii, jeśli miejsce docelowe odbiega pod kątem specyfiki powierzchni od dotychczasowego – niezbędne są wówczas jego oględziny. Pod uwagę trzeba wziąć również konieczność wymiany czy modernizacji przestarzałych albo uszkodzonych sprzętów oraz zgromadzenie niezbędnej dokumentacji.

Demontaż elementów linii produkcyjnej

Obejmuje kilka czynności, które należy wykonać w ściśle określonej kolejności:

zabezpieczenie i odizolowanie miejsc odłączenia,

wykonanie pomiarów, w tym w odniesieniu do odległości komponentów od siebie,

oczyszczenie maszyn i opróżnienie zbiorników,

odpinanie przewodów, węży, osłon.

Podstawowa zasada to odłączanie linii w takiej kolejności, aby maszyny jak najdłużej mogły pracować. Dzięki temu zachowana jest względna operacyjność zakładu. Istotne jest również opisywanie komponentów pod kątem ich wymiarów i miejsc podłączeń. Służy to do tego, aby w miejscu docelowym można było je prawidłowo złożyć.

Pakowanie

Kluczowe znaczenie ma zabezpieczenie wszystkich elementów, w tym przed uszkodzeniami mechanicznymi albo korozją. Podczas relokacji linii produkcyjnych wykorzystuje się pasy, szekle, plandeki czy folie. Opakowania mogą być wyposażone we wskaźniki przechyłu czy czujniki wstrząsu. Istotne jest również oznakowanie sprzętów, aby można je było łatwo zidentyfikować w miejscu docelowym.

Załadunek

Obejmuje transport wewnętrzny i umieszczenie elementów na pojazdach ciężarowych. Specjaliści są w stanie dobrać odpowiednią technologię załadunku, aby zapewnić ochronę sprzętów przed uszkodzeniami oraz zagwarantować bezpieczeństwo pracownikom. W tym celu stosuje się m.in. podnośniki hydrauliczne czy rolki powietrzne.

Transport

Przewóz realizowany jest zwykle na samochodach wyposażonych w platformy niskopodwoziowe. Pojazdy muszą spełniać normy obowiązujące w kraju docelowym, o co także dba firma zajmująca się relokacją. Ważną kwestią jest też posiadanie przez kierowców odpowiednich dokumentów, w tym celnych. Kluczowe jest zabezpieczenie urządzeń przed wstrząsami czy przesuwaniem się, co można osiągnąć dzięki zastosowaniu profilowanych elementów mocujących w formie sprężyn. Kolejne wyzwanie to wyznaczenie bezpiecznej trasy – najlepiej, by nie wiodła drogami szybkiego ruchu, by przemieszczające się ze stosunkowo niewielką prędkością pojazdy nie zakłócały płynności ruchu.

Jeśli przewóz ma charakter wielkogabarytowy, powinno się uzyskać zezwolenie (w Polsce wydaje je starosta czy GDDKiA) oraz zorganizować pilotaż cywilny lub policyjny. W zależności od kategorii pojazdu, przewozu nie można realizować autostradami czy drogami ekspresowymi.

Wielkogabarytowy transport linii produkcyjnych – inrel.pl

Przewóz elementów linii produkcyjnych nierzadko wymaga użycia pojazdów ponadgabarytowych. Wiąże się z tym zaplanowanie trasy, aby nie doszło do znacznych utrudnień w ruchu. Konieczny jest nadzór ze strony pilota.

Rozładunek i montaż

Po dotarciu na miejsce docelowe elementy linii produkcyjnej są rozmieszczane i, w razie potrzeby, zakotwiczone do podłoża w celu utrzymania stabilności podczas pracy. Dalej następuje podpięcie maszyn, okablowania, szaf sterowniczych i zasilających. Nierzadko niezbędne jest wykonanie prac spawalniczych.

Uruchomienie

Zanim do niego dojdzie, dokonywane są pomiary, aby sprawdzić, czy wszystkie komponenty zostały umieszczone w odpowiednich miejscach. Kolejne kroki to:

• konfiguracja oraz kalibracja jednostek sterujących,

• „zimny” rozruch – obejmuje kontrolę kierunku obrotu silników, wymuszenie wejść/wyjść, sprawdzenie poprawności na podstawie uzyskanej od inwestora dokumentacji,

• podłączenie do instalacji elektrycznej, gazowej czy wodnej.

Realizacja każdego etapu wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego relokację linii produkcyjnych należy powierzyć fachowcom, którzy odpowiednio ją zaplanują i przeprowadzą. Wezmą przy tym pod uwagę indywidualne wymagania klientów, w tym na przykład pod kątem oznakowania opakowań transportowych logo firmy.

Przeczytaj również: Relokacja linii produkcyjnych – czym się kierować przy wyborze wykonawcy?

Nie wiesz, jak przeprowadzić relokację linii produkcyjnych poza granice kraju? Skorzystaj z naszych profesjonalnych usług, które zapewnią sprawność i efektywność całego procesu. Zapraszamy do kontaktu!