lut 14, 2022 Off Comments w Relokacja przez
Przenoszenie linii produkcyjnych – planowanie procesu logistycznego krok po kroku

Relokacja linii produkcyjnych bywa konieczna z wielu powodów. Zazwyczaj stoją za tym przesłanki ekonomiczne lub prawne. To skomplikowany proces, ale da się go przeprowadzić niemal bez zakłóceń dla pracy zakładu. Jak to możliwe? Kluczem jest odpowiednie zaplanowanie procesu logistycznego. Dowiedz się, jak planuje się przenoszenie linii produkcyjnych krok po kroku.

Spis treści

Relokacja linii produkcyjnych – dobrze zaplanowane przedsięwzięcie

Relokacja linii produkcyjnej nie musi wywołać dużych zakłóceń w pracy zakładu. Jest to przedsięwzięcie trudne, ale jak najbardziej możliwe do sprawnego zrealizowania. Firmy specjalizujące się w relokacjach stosują sprawdzone procedury i przede wszystkim polegają na drobiazgowym planowaniu. To właśnie wstępny etap związany z przenoszeniem linii produkcyjnych jest uważany za najważniejszy. Służy on dokładnemu rozplanowaniu wszelkich czynności i przygotowaniu się do realizacji wszystkich etapów relokacji, np. poprzez zgromadzenie odpowiedniego sprzętu czy zaplanowanie pracy personelu. Dzięki temu relokacja linii produkcyjnych może się odbywać przy minimalnych nakładach czasowych oraz finansowych.

To właśnie dlatego przenoszenie linii produkcyjnych zwykle zleca się zewnętrznym, wyspecjalizowanym w tym kierunku podmiotom. Odpowiednie doświadczenie, wiedza i zasoby są niezbędne, aby proces przebiegł bezproblemowo. Jak fachowcy planują relokacje linii produkcyjnych? Kluczowe jest metodyczne podejście – krok po kroku.

Sprawdź także: Relokacja linii produkcyjnych – czym się kierować przy wyborze wykonawcy?

Planowanie relokacji linii produkcyjnych etap po etapie

Proces relokacji linii produkcyjnej można podzielić na wyraźne etapy. Jego planowanie odbywa się natomiast według tych etapów. Są to:

  1. demontaż linii produkcyjnej,
  2. ich zabezpieczenie i przygotowanie do transportu,
  3. załadunek,
  4. transport,
  5. rozładunek i rozpakowanie,
  6. ustawienie i uruchomienie maszyn oraz pozostałych elementów linii produkcyjnej w miejscu docelowym.

Każdy z tych etapów wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Dlatego też wszystkie prace muszą być zaplanowane wcześniej. Co dokładnie stanowi przedmiot rozważań specjalistów przed rozpoczęciem procesu relokacji?

Planowanie procesu relokacji linii produkcyjnej
Relokacje linii produkcyjnych to skomplikowane, wieloetapowe przedsięwzięcia. Eksperci zgadzają się jednak, że najważniejsze jest dobre zaplanowanie prac. Dzięki temu proces przebiega sprawnie, bezpiecznie i przy możliwie najniższych kosztach.

1. Demontaż linii produkcyjnej

Przenoszenie linii produkcyjnych zaczyna się od ich demontażu. Na etapie planowania należy dokonać niezbędnych pomiarów maszyn i innych elementów linii oraz pozyskać dokumentację techniczną, która pozwoli na bezpieczne i skuteczne dokonanie demontażu. Prace muszą być wykonywane jak najszybciej, dlatego wszelkie metody i zadania są ustalane wcześniej. Demontaż należy wykonać w taki sposób, aby był możliwy bezpieczny transport linii produkcyjnych. Sporządza się też rozmaite plany i przygotowuje oznaczenia, które ułatwią ponowny montaż w miejscu docelowym.

2. Zabezpieczenie ładunku i przygotowanie do transportu

Kolejny etap polega na zabezpieczeniu zdemontowanych elementów w taki sposób, aby zapewnić im bezpieczny transport. Podczas planowania należy uwzględnić, jakiego rodzaju narzędzia i materiały będą potrzebne przy wykonywaniu tych czynności. Niezbędne jest również odpowiednie zaplanowanie pracy personelu, aby cała procedura przebiegła możliwie szybko i bez zakłóceń dla pracy pozostałej części zakładu.

3. Załadunek 

Elementy linii produkcyjnych zwykle mają duże gabaryty i masę. Dlatego załadunek wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu i narzędzi. Wykorzystuje się przy tym np. wózki widłowe i podnośniki o odpowiednio dopasowanych parametrach roboczych. Dlatego tak ważne jest planowanie tego procesu i zapewnienie niezbędnych urządzeń podczas przeprowadzania prac.

Sprawdź także: Transport maszyn – wózki transportowe, podnośniki i rolki powietrzne

4. Transport

Transport linii produkcyjnych odbywa się pojazdami o odpowiednich parametrach. Zwykle są to pojazdy ciężarowe, nierzadko przystosowane do transportu ponadgabarytowych elementów. Podczas planowania procesu relokacji należy uwzględnić odpowiednią ilość i rodzaj pojazdów. Niezbędne może być też wcześniejsze pozyskanie zezwoleń, dokonanie zgłoszeń i innych czynności formalno-prawnych związanych z transportem ponadgabarytowym. Specjaliści muszą też zawczasu wybrać odpowiednią trasę przewozu.

5. Rozładunek i rozpakowanie

Gdy transport linii produkcyjnej się zakończy, a jej elementy dotrą do miejsca docelowego, procedura rozładunku i rozpakowywania powinna się rozpocząć od razu. Dlatego należy zadbać o dostępność na miejscu odpowiedniego sprzętu oraz wykwalifikowanego personelu. To wymaga oczywiście wcześniejszego dokładnego planowania.

6. Ustawienie i uruchomienie linii produkcyjnej w miejscu docelowym

Ostatnim etapem jest ustawienie, montaż i uruchomienie linii produkcyjnej. Wymaga to odpowiedniego przygotowania miejsca docelowego nie tylko pod względem odpowiedniego wyposażenia i personelu, ale również np. dostępności przyłączy. Należy zawczasu sprawdzić stan i dostępność wszelkich potrzebnych instalacji, a w razie potrzeby dokonać niezbędnych modyfikacji zanim zakończy się transport linii produkcyjnej. Trzeba też dokonać niezbędnych pomiarów, aby ustalić optymalne rozmieszczenie elementów i wykonać plany dla ekipy, która będzie się zajmować montażem. Wszystko to zapewnia płynną realizację prac i pomaga uniknąć problemów, które mogłyby wpłynąć na opóźnienia lub powstanie dodatkowych kosztów.

Przeczytaj także: Relokacja i uruchomienie linii produkcyjnej – na co należy zwrócić uwagę?

Pamiętaj – sprawna relokacja linii produkcyjnej to zdecydowanie mniejsze koszty dla przedsiębiorstwa i możliwość szybkiego podjęcia pracy w miejscu docelowym. Dlatego warto zdać się na fachowców, którzy odpowiednio zaplanują i zrealizują cały proces! Skontaktuj się z nami!