lut 5, 2021 Off Comments w Automatyzacja przez
Wsparcie zarządzania produkcją – na czym to polega

Właściwe podejście do zarządzania produkcją pomaga zwiększyć produktywność zakładu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Odpowiednia organizacja procesów przynosi szereg korzyści wpływających m.in. na zadowolenie końcowych odbiorców, partnerów, dostawców czy pracowników. Na czym to polega, w jaki sposób można uzyskać wsparcie w budowaniu systemu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie i dlaczego warto?

Spis treści

Czym jest zarządzanie produkcją?

Zarządzanie produkcją odnosi się do procesu wytwarzania dóbr przeznaczonych na sprzedaż. Może dotyczyć zarówno sfery materialnej, jak i niematerialnej. Jego głównym zadaniem jest przetwarzanie surowców w gotowe wyroby. Obejmuje czynności, takie jak:

 • planowanie,
 • uporządkowanie,
 • kierowanie,
 • kontrolowanie.

Polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji w tych obszarach związanych z procesami produkcyjnymi. W praktyce zarządzanie produkcją dba o to, by gotowe wyroby były zgodne ze specyfikacjami, powstawały w określonej ilości i ustalonym terminie, a także z użyciem minimalnych środków finansowych.

Aby zrealizować te cele, kierownictwo może się posłużyć metodami zarządzania produkcją. To wypracowane przez naukowców i praktyków schematy oraz zasady postępowania pomagające w osiągnięciu oczekiwanych wyników. Nowoczesne metody zarządzania produkcją są na tyle zróżnicowane, że można je dopasować do specyfiki pracy i celów każdego zakładu. Mają one szczególne znaczenie we współczesnych czasach naznaczonych dużą konkurencyjnością przedsiębiorstw i dynamiką rynków.

Cele zarządzania produkcją

Skuteczny system zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie przynosi wielopłaszczyznowe korzyści. Co więcej, są one zauważalne w zasadzie dla wszystkich uczestników procesu wytwarzania dóbr lub usług, a także sprzedaży. Klienci otrzymują bardziej dopracowane wyroby, kadra zarządzająca i właściciele firmy obserwują wyższe zyski podyktowane obniżeniem kosztów produkcji, a pracownicy cieszą się poprawą warunków zatrudnienia.

Warto również wspomnieć, że elementem wielu systemów zarządzania produkcją jest zmiana podejścia do rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań. Firma staje się bardziej otwarta na innowacje, a stałe dążenie do doskonałości staje się bardzo ważne. Dzięki temu jej skuteczność zwykle wzrasta z czasem, przede wszystkim w zakresie głównych celów związanych z wdrożeniem strategii zarządzania produkcją, czyli:

 • wzrostu zysków,
 • zmniejszenia kosztów,
 • skrócenia czasu realizacji zamówień,
 • poprawy jakości pracy,
 • zwiększania konkurencyjności firmy na rynku.

Osiąga się je, dopasowując założenia wybranej metody zarządzania produkcją do systemu stosowanego w danej organizacji. 

Sprawdź także: Automatyzacja produkcji – wady i zalety systemu zarządzania Lean Management

Automatyzacja procesów produkcyjnych
Odpowiedni system zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie sprowadza się przede wszystkim do zwiększania produktywności przy zmniejszaniu kosztów. Dzięki temu znacznie zwiększa się konkurencyjność oraz zyski przedsiębiorstwa.

Metody zarządzania produkcją

Zarządzanie produkcją i usługami może odbywać się na wiele sposobów, jednak większość z nich pomaga osiągać podobne cele wymienione powyżej. Organizacja powinna stworzyć odpowiedni klimat dla innowacji i być otwarta na modyfikacje modeli postępowania, jeśli chce konkurować z innymi nowoczesnymi firmami. Jednymi z popularniejszych metod używanych w przedsiębiorstwach są metody Lean (z ang. „szczupłe, odchudzone”). Najczęściej stosuje się koncepcję Lean Manufacturing (lub Production) i Lean Management, a więc „wyszczuplonego” wytwarzania (produkcji) i zarządzania. Bazują one na systemie używanym w fabrykach marki Toyota. Dążą do uzyskania wysokiej produktywności produkcji i pracy, sprawnej organizacji, efektywnego zarządzania, wysokiej jakości produkcji oraz zadowalających wyników ekonomicznych. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa jest jednak spełnienie oczekiwań klientów – i to właśnie ten cel stawiany jest ponad pozostałymi.

Koncepcja Lean jest jedną z popularniejszych. W ramach tej filozofii stosuje się m.in. takie metody, jak:

 • mapowanie procesów,
 • system 5S,
 • Kanban,
 • TPM (Total Productive Maintenance),
 • Kaizen,
 • Muda,
 • Six Sigma,
 • Hoshin.

Dzięki tak licznym metodom dostosowanie zasad Lean do potrzeb konkretnej organizacji nie sprawia większego problemu. Każda firma może wypracować własne techniki postępowania, łącząc zasady charakterystyczne dla konkretnych metod. Dzięki stałemu monitorowaniu wyników można się przekonać, które działania przynoszą oczekiwane skutki, a które nie.

Sprawdź także: Na czym polega lean management? oraz Lean manufacturing – czym jest i jak go wdrożyć w przedsiębiorstwie?

Inżynieria i zarządzanie produkcją – jak rozpocząć?owietrzne

Droga do innowacyjnej, efektywnej i stale rozwijającej się firmy nie zawsze jest łatwa. W niektórych przedsiębiorstwach wdrożenie zasad filozofii Lean wymaga poważnej przebudowy całego systemu działania. Często to nie tylko zmiany strukturalne, ale również technologiczne. Automatyzacja produkcji zwykle bowiem w znacznym stopniu przyczynia się do uzyskania oczekiwanych rezultatów.

Sam proces wymaga przede wszystkim wiedzy, dlatego powinien być realizowany wyłącznie przez fachowców. Skuteczne zarządzanie produkcją wymaga więc zatrudnienia wykwalifikowanych menedżerów lub firmy zewnętrznej, która oferuje odpowiednie wsparcie.

Właśnie na taką pomoc możesz liczyć, współpracując z firmą Inrel. Skontaktuj się z nami, by uzyskać szczegółowe informacje!