lip 24, 2023 Off Comments w Relokacja przez
Relokacja maszyn przemysłowych za granicę – przygotowanie dokumentacji i formalności

Relokacja maszyn i urządzeń przemysłowych często jest realizowana do innych krajów. W takim wypadku warto zadbać nie tylko o skompletowanie dokumentacji technicznej przewożonych sprzętów czy zezwoleń transportowych, ale również dokumentów celnych. Sprawdź, jakie formalności trzeba wypełnić, aby przewieźć maszyny za granicę.

Spis treści

Relokacje maszyn przemysłowych – dlaczego należy skompletować niezbędne dokumenty?

Odpowiednia dokumentacja jest niezbędna, jeśli planowana jest relokacja maszyn przemysłowych. Dzięki niej nie dojdzie do sytuacji, które mogłyby skutkować opóźnieniami albo nawet wstrzymaniem przewozu ze względu na braki formalne. Chodzi na przykład o:

 • zablokowanie towarów w porcie przez kontrolera,
 • niewpuszczenie statku do portu przeznaczenia,
 • zatrzymanie dowodu rejestracyjnego kierowcy samochodu ciężarowego przewożącego maszyny, na przykład przez Inspekcję Transportu Drogowego – skutkiem może być wielodniowe unieruchomienie pojazdu w oczekiwaniu na skompletowanie dokumentów.

Pamiętaj, że relokacja maszyn i urządzeń przemysłowych to skomplikowany proces, w trakcie którego trzeba zrealizować nie tylko transport towarów, ale również:

 • przeprowadzić wizję lokalną, w trakcie której dokonuje się pomiaru maszyn,
 • zdemontować elementy linii produkcyjnej, 
 • a także zabezpieczyć je i załadować na kontener, 
 • a po dotarciu do celu podłączyć do instalacji i wykonać rozruch. 

Skompletowanie potrzebnej dokumentacji oraz wypełnienie niezbędnych formalności przyczyni się do skoordynowania poszczególnych etapów przedsięwzięcia i terminowego dostarczenia ładunku w miejsce docelowe.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby relokacja maszyn przemysłowych przebiegła bez komplikacji?

Relokacja maszyn i urządzeń przemysłowych za granicę często jest realizowana transportem intermodalnym, drogowo-morskim, dlatego wymaga skompletowania dokumentów przewozowych, które pozwolą poruszać się zgodnie z prawem po drogach oraz umożliwią sprawne przeprowadzenie odprawy celnej

Należy zgromadzić:

 • fakturę handlową (Commercial Invoice – CI), która jest wezwaniem do zapłaty za maszyny i która umożliwia obliczenie taryfy celnej oraz rozliczenie się z urzędem skarbowym; dokument jest niezbędny, gdy elementy linii produkcyjnej zostały sprzedane na rzecz innego zakładu, przy czym urząd celny może Cię poprosić również o przedłożenie potwierdzenia zapłaty za towar;
 • list przewozowy, czyli packing list, zawierający spis transportowanych maszyn;
 • konosament (Bill of Lading) – wystawia go dostawca, potwierdzając odbiór ładunku na statku i zobowiązując przewoźnika do wydania go w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu; zamiast konosamentu można wystawić Sea Waybill (SWB) czy Telex Release, które potwierdzają, że nie ma potrzeby wysyłania oryginalnej, wydrukowanej wersji dokumentu.
Dokument przewozowy Bill of Lading - inrel.pl

Relokacja maszyn przemysłowych drogą morską wymaga wypełnienia Bill of Lading, czyli konosamentu. Dokument jest niezbędny podczas odprawy celnej i potwierdza odbiór maszyn oraz obliguje przewoźnika do wydania ich posiadaczowi konosamentu.


W zależności od tego, gdzie realizowana jest relokacja maszyn przemysłowych, może być potrzebne również świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin), potwierdzające miejsce produkcji maszyn, czy certyfikat ubezpieczenia (Insurance Certificate). Jeśli przeniesienie maszyn następuje w obrębie Unii Europejskiej, wymagane dokumenty to na przykład T2L, czyli dokument przewozowy potwierdzający, że towary mają unijny status celny, albo EUR-1, a więc świadectwo pochodzenia preferencyjnego.

Konieczny jest również certyfikat IPPC, który potwierdza, że drewno wykorzystane do produkcji skrzyń drewnianych, w jakich znajdują się maszyny, jest zabezpieczone przed szkodnikami, jak gryzonie czy owady. Pamiętaj, że drewno fumigowane to najlepszy surowiec do produkcji skrzyń wykorzystywanych w trakcie przenoszenia urządzeń.

Czytaj też: Pakowanie maszyn do transportu morskiego – optymalne wykorzystanie przestrzeni w kontenerach morskich

Jeśli chodzi o relokacje maszyn przemysłowych, nie zapomnij ponadto o dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcjach użytkowania przewożonych urządzeń. Zawierają one charakterystykę eksploatacyjną oraz remontową maszyn, która ułatwi demontaż, a także ponowny montaż elementów linii produkcyjnej.

Zadbaj o prawidłowe wypełnienie dokumentów, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu. Na przykład list przewozowy, zgodnie z przepisami umieszczonymi w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), powinien być wystawiony w trzech egzemplarzach i podpisany przez nadawcę oraz przewoźnika. Musi uwzględniać dane kontrahentów, a także rodzaj, ilość, cechy i numery towarów, koszty związane z przewozem oraz oświadczenie, że przewóz podlega przepisom Konwencji CMR. W razie potrzeby należy również umieścić informacje dotyczące zakazu przeładunku, ubezpieczenia ładunku czy terminu wykonania transportu.

Relokacja maszyn i urządzeń przemysłowych wymaga skompletowania wielu dokumentów. Aby dopełnić wszystkich formalności, warto skorzystać z pomocy firmy, która profesjonalnie zajmie się przeniesieniem elementów linii produkcyjnej z Twojego zakładu.

Relokacja maszyn przemysłowych transportem ponadgabarytowym – jakie wymagania trzeba spełnić?

Nierzadko zdarza się, że przewożone maszyny mają sporą wagę i rozmiary, dlatego dotyczą ich przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Aby je przetransportować, należy uzyskać zezwolenie dla jednej z czterech kategorii. Na przykład druga dotyczy pojazdów, których nacisk osi i rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych, natomiast szerokość nie przekracza 3,2 m, długość 15 m (dla pojedynczego pojazdu) lub 23 (w przypadku zespołu pojazdów), a wysokość 4,3 m.

Wniosek możesz złożyć w:

 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie celno-skarbowym,
 • jednym z oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Relokacja maszyn i urządzeń przemysłowych w oparciu o transport nienormatywny wymaga ustalenia trasy przejazdu, w tym pod kątem szerokości dróg, organizacji ruchu i ewentualnego wyłączenia z użytkowania niektórych odcinków na czas przejazdu zestawu czy maksymalnej prędkości, z jaką może się on poruszać.

________________________________________________________________________________________________________
Chcesz przeprowadzić relokację maszyn i urządzeń, nie martwiąc się o niezbędne dokumenty i formalności? Zależy Ci na sprawnej realizacji przedsięwzięcia przez kompetentnych fachowców? Zadzwoń do nas, aby poznać szczegóły naszej kompleksowej oferty.