paź 21, 2022 Off Comments w Automatyzacja przez
Automatyzacja linii produkcyjnej – jak się do niej przygotować?

Automatyzacja produkcji polega na zastąpieniu ludzi przez maszyny podczas wykonywania różnych zadań. Przynosi ona wiele korzyści, w tym nie tylko ekonomicznych, takich jak ograniczenie kosztów, ale również wizerunkowych – chodzi o usprawnienie realizacji zamówień, co warunkuje zadowolenie Klientów. Kluczowe znaczenie ma odpowiednie zaplanowanie tego procesu. Sprawdź, jak się przygotować do automatyzacji.

Spis treści

Automatyzacja linii produkcyjnej – pierwszym etapem jest profesjonalny audyt

Jeśli planowana jest automatyzacja procesów produkcyjnych, nie można pominąć przeprowadzenia audytu, który powinien być wykonany przez zewnętrzny, niezależny podmiot. W jego ramach niezbędne jest określenie potrzeb zakładu związanych z unowocześnieniem procesów produkcyjnych. W tym zakresie pod uwagę należy wziąć:

– rodzaj prowadzonej działalności, który na późniejszych etapach automatyzacji warunkuje dobór odpowiednich technologii,

– wielkość przedsiębiorstwa – chodzi o liczbę pracowników i zakres wykonywanych przez nich zadań oraz o określenie ewentualnych możliwości ich zastąpienia przez maszyny,

– przebieg aktualnie prowadzonego procesu produkcyjnego – ważne jest zidentyfikowanie przyczyn problemów oraz opóźnień, jakie uwidaczniają się w jego ramach, jak również określenie tych jego etapów, które pozwalają na dokonanie usprawnień.

Dzięki audytowi można wyznaczyć cel automatyzacji. Może to być nie tylko skrócenie cykli produkcyjnych, ale również eliminacja przestojów wynikających na przykład z marnotrawstwa czasu przez pracowników w trakcie oczekiwania na materiały czy dokumenty bądź ze zbędnego ruchu. Inne cele to minimalizacja zapasów niezbędnych do realizacji procesów wytwórczych albo zapewnienie pełnej terminowości dostaw.

Nierzadko usprawnienia dotyczą równoczesnej realizacji kilku takich celów. W każdym przypadku należy je dokładnie określić, co pozwala dobrać adekwatne rozwiązania i sprawić, że automatyzacja produkcji się powiedzie oraz doprowadzi do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów.

Sprawdź także: Usprawnienie procesu produkcyjnego – jakie niesie korzyści?

Kluczowe jest zgromadzenie niezbędnych zasobów

Automatyzacja linii produkcyjnej może zostać skutecznie i sprawnie wykonana tylko wówczas, gdy odpowiednio wcześnie zostanie określone oraz zebrane zaplecze potrzebne do jej przeprowadzenia. Chodzi o zasoby:

– finansowe – zakład musi dysponować wystarczającymi środkami pieniężnymi, aby zatrudnić specjalistów i zakupić niezbędny sprzęt,

– ludzkie – montaż nowoczesnych urządzeń oraz ich przygotowanie do pracy jest możliwe dzięki fachowcom posiadającym odpowiedni zasób wiedzy oraz doświadczenie,

– technologiczne – aby automatyzacja produkcji przemysłowej została przeprowadzona efektywnie, potrzebne są nowoczesne maszyny oraz urządzenia; w związku z tym trzeba sprawdzić, czy są one dostępne na lokalnym lub krajowym rynku, a jeśli nie, to należy ich poszukać wśród zagranicznych dostawców.

Zasoby powinny zostać dobrane ściśle przy uwzględnieniu informacji, jakie zgromadzono podczas audytu. Pod uwagę trzeba wziąć nie tylko rodzaj działalności realizowanej przez przedsiębiorstwo czy cel usprawnień, ale również zakres automatyzacji – może ona bowiem dotyczyć wymiany tylko wybranych elementów linii produkcyjnej, ale nierzadko wymagana jest modernizacja całego parku maszynowego.

W celu wyznaczenia zasobów kadrowych i technologicznych warto skorzystać z pomocy firmy, która profesjonalnie zajmuje się wsparciem podczas usprawnienia produkcji. Dysponuje ona wykwalifikowanymi pracownikami oraz niezbędnym sprzętem i jest w stanie dopasować rozwiązania do naszych możliwości finansowych.

automatyzacja linii produkcyjnej przez niezależnego specjalistę

Automatyzacja produkcji obejmuje wiele etapów. Kluczowe znaczenie ma odpowiednie przygotowanie się do niej, w tym zgromadzenie zasobów. Rzetelne wsparcie w tym zakresie zapewni profesjonalna firma dysponująca niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem.

Skuteczna automatyzacja procesów produkcyjnych wymaga wyznaczenia harmonogramu

Aby automatyzacja produkcji przemysłowej została wykonana terminowo, trzeba określić jej ramy czasowe. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę zakres niezbędnych prac i długość realizacji poszczególnych zadań. Ważne jest na przykład oszacowanie tego, ile może trwać zakup oraz montaż niezbędnych sprzętów, co wiąże się z ich ustawieniem, połączeniem i kalibracją, przetestowaniem, a także dokonaniem rozruchu. Tego typu informacje powinny zostać określone w trakcie audytu.

Istotne jest również uwzględnienie potrzeb zakładu podczas realizacji automatyzacji. Na przykład, jeśli produkcja ma być prowadzona bez przerw, co wynika z konieczności dotrzymania terminów wynikających z zawartych kontraktów, w harmonogramie należy wziąć pod uwagę taki sposób montażu elementów linii przemysłowej, aby możliwe było zachowanie ciągłości produkcji.

Automatyzacja procesów produkcyjnych – rola Lean Management

Dużym atutem niektórych firm zajmujących się wsparciem podczas usprawnienia produkcji jest bazowanie na filozofii Lean Management, a więc „szczupłego zarządzania”. Jej uwzględnienie podczas przygotowania do automatyzacji linii produkcyjnej zapewni w trakcie działalności zakładu:

– wysoką elastyczność i jakość działania – decyduje o tym ciągły przepływ produktów przez poszczególne obszary produkcji,

– stałe doskonalenie, w tym poprzez regularne poszukiwanie metod zwiększenia wydajności pracy w oparciu o nowoczesne maszyny,

– eliminację zakłóceń i przestojów w funkcjonowaniu zakładu, które wynikają na przykład z niedostosowania wielkości produkcji do popytu.

Automatyzacja produkcji w oparciu o Lean Management pozwoli również wdrożyć system ssący (ang pull). W jego ramach wyroby są wytwarzane tylko wówczas, gdy istnieje na nie zapotrzebowanie ze strony konsumentów. Nie ma więc konieczności tworzenia i utrzymywania zapasów, gdyż produkcję prowadzi się dokładnie wtedy, gdy występuje popyt na dane artykuły, oraz dokładnie w takiej ilości, jaka jest wielkość zapotrzebowania.

Przeczytaj również: Na czym polega Lean Management?

Chcesz zwiększyć wydajność swojego zakładu i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia organizacji produkcji? Zależy Ci na tym, aby automatyzacja produkcji przebiegła fachowo i bez opóźnień? Zadzwoń do nas, a my zapewnimy Ci dobór adekwatnych technologii oraz sprawny montaż maszyn i urządzeń.