wrz 14, 2023 Off Comments w Relokacja przez
Regulacje międzynarodowe dotyczące pakowania do transportu morskiego – przepisy i wymogi

Firmy realizujące międzynarodowy transport morski muszą pamiętać o uwzględnieniu przepisów, które warunkują bezpieczny i sprawny przewóz towarów. O kwestiach z tym związanych jest mowa w różnych regulacjach. Przedstawimy je w prezentowanym artykule, skupiając się na wymogach związanych z pakowaniem ładunków do transportu morskiego.

Spis treści

Dlaczego międzynarodowy transport morski musi uwzględnić odpowiednie zapakowanie ładunku?

Realizując międzynarodowy transport morski, szczególnie ważne jest, aby zadbać o prawidłowe zapakowanie i zabezpieczenie oraz oznakowanie ładunku. Dzięki temu w trakcie przewozu nie dojdzie do niebezpiecznych sytuacji, związanych z:

  • upadkiem towarów na ziemię w trakcie manipulowania nimi, na przykład za pomocą żurawia samojezdnego, albo podczas przewozu – skutkiem mogą być obrażenia, a nawet śmierć pracowników portu, członków załogi statku lub osób postronnych;
  • przemieszczeniem ładunku w kontenerze, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie bądź zniszczenie – straty finansowe wynikające z tego mogą być dotkliwe, szczególnie jeśli przewożone są wartościowe towary, na przykład elementy linii produkcyjnych.

Jeśli chodzi o transport morski, przepisy dotyczące pakowania ładunków wymagają bezwzględnego przestrzegania nie tylko z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Chodzi również o ułatwienie identyfikacji towarów, a także o to, aby mogły one być przechowywane w odpowiednich warunkach. Spore znaczenie ma też maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, dzięki czemu można ograniczyć koszty transportu.

Czytaj więcej: Pakowanie maszyn do transportu morskiego – optymalne wykorzystanie przestrzeni w kontenerach morskich.

Transport morski – przepisy dotyczące pakowania ładunków obowiązujące na poziomie międzynarodowym

Na poziomie międzynarodowym przyjęto regulacje, które normują kwestie związane z pakowaniem do transportu morskiego. Odpowiednie przepisy można znaleźć w dokumentach przyjętych pod auspicjami IMO, czyli Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Chodzi o konwencje:

  • o bezpieczeństwie życia na morzu z 1960 r., w której jest mowa na przykład o tym, że dokumenty załadunkowe w transporcie morskim powinny obejmować zaświadczenie lub deklarację wskazujące, iż przesyłka jest właściwie opakowana i zabezpieczona oraz ma etykietę rozpoznawczą;
  • o bezpiecznych kontenerach z 1972 r. – wskazano w niej, że towary w transporcie morskim mogą być zapakowane do kontenerów, które uznano za bezpieczne.

Jeśli międzynarodowy transport morski i związane z nim pakowanie ładunków ma być przeprowadzone bezpiecznie oraz efektywnie, pod uwagę trzeba wziąć również regulacje opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową – chodzi o reguły Incoterms 2020

Istotny jest także Kodeks praktyki MO/ILO/UNECE dotyczący pakowania jednostek transportowo-ładunkowych, zwany kodeksem CTU. 

Z kolei w przypadku przewozu ładunków niebezpiecznych, a za takie mogą zostać uznane na przykład maszyny będące elementami linii przemysłowych, kluczowe znaczenie ma umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, czyli umowa ADR.

Sprawdź również: Jak wygląda przygotowanie maszyn do transportu morskiego?

Jeśli podejmowany jest transport morski, przepisy obejmują również normy sanitarne i fitosanitarne dotyczące pakowania ładunków, które zostały wydane w oparciu o międzynarodową konwencję ochrony roślin z 1951 r. Najważniejszy jest standard ISPM 15, zawierający przepisy w sprawie drewnianego materiału opakowaniowego w obrocie międzynarodowym.

Międzynarodowy transport morski i pakowanie ładunków – najważniejsze wymogi

Jeśli realizowany jest transport morski, przepisy obowiązujące na poziomie międzynarodowym formułują wymogi dotyczące odpowiedniego zapakowania ładunku. Konieczne jest:

  • zastosowanie wytrzymałych jednostek transportowych, jak kontenery – trzeba pamiętać, że obowiązują limity wagowe, wynoszące 21 (w przypadku kontenerów 20-stopowych oraz 40-stopowych Reefer z oznaczeniem HC) bądź 22 tony (dotyczy to  kontenerów 40-stopowych HC albo Reefer);
  • stabilne umieszczenie ładunku w kontenerach – służą do tego na przykład skrzynie transportowe wykonane z drewna fumigowanego, które są stosowane przy przewozie maszyn;
  • zabezpieczenie towarów przed uszkodzeniem czy zniszczeniem nie tylko w wyniku upadku bądź uderzenia o ścianą kontenera, ale również gromadzenia się wilgoci – w tym celu wykorzystywane są pasy transportowe, a także folia antykorozyjna czy pochłaniacze wilgoci.
Załadunek towarów na kontener – inrel.pl

Międzynarodowy transport morski przebiegnie efektywnie, jeśli ładunek zostanie odpowiednio zabezpieczony i zapakowany. Gdy przewożone są elementy linii produkcyjnych, warto je umieścić w skrzyniach transportowych i zabezpieczyć za pomocą pasów transportowych, a następnie ulokować w kontenerach.

Duże znaczenie ma też prawidłowe oznakowanie przewożonych towarów. Symbole opracowane przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) czy EPKF (Europejską Federację Opakowań) wskazują na rodzaj ładunku oraz czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na jego stan. Kluczowe znaczenie mają znaki:

  • zasadnicze, umożliwiające identyfikację produktów;
  • informacyjne (mówią o masie czy wielkości ładunku);
  • manipulacyjne, wskazujące, jak należy postępować z towarami (na przykład symbol parasolki dotyczy tych, które muszą być zabezpieczone przed wilgocią, a znak kieliszka jest stosowany względem produktów, które mogą się zniszczyć pod wpływem wstrząsów czy uderzeń).

Jeśli międzynarodowy transport morski jest realizowany przy wykorzystaniu drewnianych skrzyń transportowych, na każdej z nich powinien znaleźć się znak IPCC. Informuje on o tym, że opakowanie wykonano zgodnie z normą ISPM 15, czyli że w trakcie obróbki drewno poddano fumigacji, pozbawiając je szkodliwych organizmów. Ma to na celu zabezpieczenie skrzyń na przykład przed gniciem.

Gdy wykonywany jest transport morski, przepisy nakładają szereg wymagań, jeśli chodzi o pakowanie ładunku. Trzeba świetnie się w nich orientować i mieć odpowiednie doświadczenie w zabezpieczaniu towarów, aby przewóz przebiegł bezproblemowo. Dlatego, planując transport morski, na przykład elementów linii produkcyjnych, warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy.

Interesuje Cię profesjonalne pakowanie do transportu morskiego? Chcesz wypełnić wszelkie wymagania, jakie nakładają międzynarodowe regulacje? Skontaktuj się z nami, a my kompleksowo zajmiemy się przewozem drogą morską.