gru 27, 2023 Off Comments w Relokacja przez
Montaż linii produkcyjnych – 6 newralgicznych momentów

Jeśli realizowany jest montaż linii produkcyjnych, na przykład podczas relokacji maszyn, szczególną uwagę trzeba zwrócić na kilka kluczowych momentów. Są one związane nie tylko z ustawieniem czy uruchomieniem maszyn, ale również ich transportem. Dowiedz się, jak zadbać o prawidłowy montaż elementów linii przemysłowych.

Spis treści

Jakie działania są kluczowe przy montażu linii produkcyjnych?

Aby montaż linii produkcyjnych przebiegł sprawnie, należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie koordynacji między poszczególnymi operacjami. Jest to istotne, aby dotrzymać terminów i zapobiec na przykład przestojom produkcyjnym.

W trakcie montażu linii przemysłowej duże znaczenie ma prawidłowe zaprojektowanie systemu. Inne kluczowe działania, o których nie można zapomnieć, to fachowy:

 • transport maszyn;
 • rozlokowanie urządzeń w docelowym miejscu;
 • podłączenie wszystkich komponentów;
 • przetestowanie sprawności linii i wykonanie próbnego rozruchu.

Tego typu operacje wymagają zatrudnienia specjalistów, dlatego warto zadbać o pomoc ze strony doświadczonej firmy. Dzięki niej wszystkie etapy, z jakich składa się montaż linii produkcyjnych, zostaną odpowiednio zsynchronizowane, co sprawi, że całe przedsięwzięcie odbędzie się w ustalonych ramach czasowych. Zapewni ona również niezbędny sprzęt i wykwalifikowanych pracowników.

Potrzebujesz więcej informacji? Przeczytaj zatem: Profesjonalny montaż linii produkcyjnej i technologicznej.

1. Opracowanie szczegółowego projektu linii wraz z harmonogramem prac i wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za poszczególne działania

Aby montaż linii produkcyjnych przebiegł bezproblemowo, konieczne jest stworzenie profesjonalnego projektu. Dzięki niemu można wyznaczyć zakres prac i zorientować się, jakie zasoby finansowe czy ludzkie będą potrzebne do realizacji przedsięwzięcia. 

Projekt linii produkcyjnej powinien uwzględnić:

 • potrzeby zakładu, czyli cele, jakie należy osiągnąć po uruchomieniu nowej linii – może to być ograniczenie awaryjności maszyn, zwiększenie zdolności produkcyjnych albo odciążenie pracowników w wyniku automatyzacji;
 • możliwości firmy zarówno organizacyjne (na przykład umiejętności pracowników w zakresie obsługi nowoczesnych maszyn), jak i technologiczne (niezbędne przyłącza czy systemy wentylacyjne) oraz przestrzenne (ilość miejsca na hali przeznaczonego dla maszyn).

W projekcie trzeba zawrzeć harmonogram prac. Pozwoli on na bieżąco kontrolować, czy działania są wykonywane terminowo. Warto wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzorowanie harmonogramu. Niezbędne jest również uwzględnienie informacji i danych dotyczących tego, w jaki sposób zostanie zbudowany system i z jakich maszyn będzie się składał. Jest to potrzebne, aby określić, kto będzie odpowiadał za kontrolę nad nim i jakie kompetencje są wymagane do jego obsługi.

Każdy montaż linii produkcyjnych wymaga opracowania projektu. Bez niego mogą pojawić się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do przezwyciężenia problemy, np. związane z brakiem przestrzeni na instalacje maszyn w danym miejscu.

Inżynier nadzoruje montaż linii produkcyjnych - inrel.pl

Aby montaż linii produkcyjnych przebiegł sprawnie, konieczne jest jego fachowe zaplanowanie. Należy zadbać o stworzenie harmonogramu prac oraz o zaprojektowanie całego systemu. Warto ponadto wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przedsięwzięcia.

2. Właściwe zabezpieczenie maszyn na czas ich transportu

Fachowy transport maszyn jest potrzebny, aby nie doszło do sytuacji, w której niektóre elementy linii produkcyjnej zostaną uszkodzone czy zniszczone. Trzeba zadbać o zabezpieczenie ładunku, dzięki czemu maszyny nie będą przesuwały się w trakcie przewozu, a także nie zardzewieją. 

Służą do tego:

 • skrzynie transportowe z drewna fumigowanego, w których znajdą się czujniki przechyłu,
 • pasy transportowe,
 • folia czy papier antykorozyjny.

3. Rozładunek maszyn z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń

Istotny jest również sprawny rozładunek maszyn już po dotarciu w miejsce docelowe. W tym przypadku sprawdzą się wózki widłowe czy rolki powietrzne (air skates). Dzięki takim sprzętom oraz odpowiednim umiejętnościom ich operatorów maszyny dotrą na czas, a sam montaż linii produkcyjnych przebiegnie sprawnie.

4. Prawidłowe ustawienie elementów linii produkcyjnej

Aby prawidłowo ustawić maszyny, należy kierować się projektem. Jeśli montaż linii produkcyjnych to część relokacji maszyn, warto wykorzystać pomiary i rysunki, które wykonano w trakcie demontażu urządzeń. Pozwoli to dokładnie odtworzyć schemat podłączeń.

Czytaj ponadto: Z czym wiąże się demontaż linii produkcyjnych i jak go sprawnie przeprowadzić.

Trzeba pamiętać, aby:

 • sprawdzić maszyny i okablowanie pod kątem ewentualnych uszkodzeń czy braków – jeśli zostaną stwierdzone jakieś ubytki, należy je od razu uzupełnić;
 • ustawić urządzenia w odpowiedniej kolejności;
 • wypoziomować i wyważyć sprzęty.

Ustawienie maszyn to kluczowy moment wymagającej operacji, jaką jest montaż linii produkcyjnych. Gdy zostanie wykonany prawidłowo, po podłączeniu wszystkie elementy będą działały prawidłowo.

5. Podłączenie maszyn we właściwej kolejności

Jeśli realizowany jest montaż linii produkcyjnych, maszyny należy podłączyć w odpowiedniej kolejności. W tym celu warto wykorzystać informacje znajdujące się na przykład w dokumentacji techniczno-ruchowej

Trzeba prawidłowo:

 • zespolić ze sobą poszczególne elementy, w tym urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne;
 • podpiąć maszyny do instalacji elektrycznej, hydraulicznej czy gazowej, a także do szaf sterujących.

Należy zadbać ponadto o uzupełnienie płynów eksploatacyjnych.

6. Uruchomienie linii produkcyjnej poprzedzone próbami montażowymi i zimnym rozruchem

Montaż linii produkcyjnych wymaga przeprowadzenia prób montażowych. Dzięki nim można sprawdzić, czy parametry instalacji elektrycznych są zgodne z dokumentacją, a także czy geometria maszyn i ich wypoziomowanie jest prawidłowe. Kontrola pozwoli również zweryfikować stan podłączeń i okablowania.

Kolejny etap uruchomienia linii to wykonanie zimnego rozruchu. W jego trakcie linia pozostaje bez zasilania, dzięki czemu nie ma ryzyka porażenia prądem:

 • wymusza się wejścia i wyjścia, sprawdzając jednocześnie parametry;
 • weryfikuje się kierunki obrotu silników.

Jeśli kontrola nie wykaże żadnych nieprawidłowości, można przejść do skalibrowania jednostek sterujących. W dalszej kolejności dochodzi do podłączenia maszyn do zasilania i wykonania prób mechanicznych oraz technologicznych. Dopiero po ich przeprowadzeniu montaż linii produkcyjnych można uznać za zakończony.

Szukasz wykonawcy, który szybko i bezpiecznie przeprowadzi relokację oraz instalację linii produkcyjnych? Zadzwoń do nas, aby poznać szczegóły profesjonalnego wsparcia w tym zakresie.