paź 21, 2022 Off Comments w Relokacja przez
Jakie kontenery nie mogą być przewożone w transporcie morskim?

Kontenery w transporcie morskim odgrywają zasadniczą rolę. Za ich pomocą można bezpiecznie przetransportować towary na znaczne odległości. Dotyczy to również ładunków ponadgabarytowych, w tym elementów linii produkcyjnych. Czy jednak każdy kontener może być transportowany drogą morską? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Spis treści

Dlaczego opłacalny jest transport morski kontenerów?

Kontenery to pojemniki służące do wielokrotnego przewożenia ładunków. Ich wykorzystywanie w ramach przewozów drogą morską jest korzystne, gdyż zapewniają one:

– dużą pojemność, dzięki czemu jednocześnie zmieści się w nich wiele towarów – pozwala to znacząco ograniczyć koszty transportu,

– łatwość załadunku i rozładunku kontenery do transportu morskiego mają uniwersalne wymiary, dlatego można nimi w całości manipulować podczas przewozów intermodalnych, a więc drogowo-morskich,

– wysoki poziom bezpieczeństwa – decyduje o tym wytrzymała, stalowa konstrukcja, która zapewnia odporność na zmienne warunki atmosferyczne, w tym wiatr i opady deszczu.

Jeśli chodzi o kontenery morskie, transport za ich pośrednictwem jest możliwy w przypadku różnego rodzaju ładunków. Dotyczy to zarówno drobnicy, jak i towarów wielkogabarytowych, co obejmuje również maszyny i urządzenia będące elementami linii przemysłowych. Transportowane przedmioty mogą znajdować się nie tylko na paletach, ale również w drewnianych skrzyniach czy kartonach.

Dużą zaletą jest to, że w kontenerach można maksymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową. Jest tak na przykład dzięki zastosowaniu specjalnych belek, które umożliwiają ulokowanie przedmiotów na dwóch poziomach. Wydatnie wpływa to na efektywność transportu.

Sprawdź także: Transport morski – wady i zalety

Transport kontenerów morskich – podstawowe ograniczenia

Transport morski kontenerów jest możliwy w przypadku większości ładunków. Występują jednak pewne wyjątki w tym zakresie, o których należy pamiętać, gdyż w przeciwnym razie może dojść do zablokowania możliwości załadowania kontenera na statek. Dotyczą one masy jednostek ładunkowych.

Najważniejsze przepisy z tym związane znajdują się w Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r., czyli Konwencji SOLAS. W 2014 r. do jej załącznika przyjęto zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Najbardziej interesujące dla omawianych tutaj zagadnień mają ustalenia zawarte w części A rozdziału VI „Przewóz ładunku i paliw olejowych”.

Jest w nich mowa o tym, że jeśli realizowany jest transport kontenera morskiego, trzeba zweryfikować jego masę brutto (VGM). Nie dotyczy to jedynie pojemnika przewożonego podczas krótkich podróży międzynarodowych i ładowanego na statki ro-ro przeznaczone do transportu ładunków tocznych oraz pojazdów. Wspomniany wymóg jest obowiązkiem załadowcy, który może skorzystać z jednej z dwóch metod, czyli zważenia:

– załadowanej na statek jednostki ładunkowej przy wykorzystaniu skalibrowanego oraz certyfikowanego sprzętu,

– wszystkich ładunków znajdujących się w kontenerze – do sumy tary kontenera dodaje się masę palet, materiałów sztauerskich, czyli zabezpieczających towary, oraz innych opakowań, przy czym wykorzystuje się certyfikowaną metodę zatwierdzoną przez właściwy organ państwa, na którego terenie dokonuje się załadunku.

Informacje dotyczące VGM powinny znaleźć się w dokumencie przewozowym podpisanym przez osobę upoważnioną przez załadowcę. Taki dokument musi zostać odpowiednio wcześnie przedłożony kapitanowi statku bądź jego przedstawicielowi lub pracownikowi terminala, aby możliwe było jego wykorzystanie podczas przygotowania planu załadowania statku. Jeśli masa brutto nie została podana, kontener nie zostanie załadowany na statek. Dotyczy to również sytuacji, gdy VGM przekracza nośność kontenera.

Statkami morskimi nie można przewozić również tych kontenerów, w których znajdują się artykuły o krótkim czasie przydatności do spożycia, czyli na przykład spożywcze. Długa podróż i możliwe opóźnienia, wynikające z wielu nieprzewidzianych sytuacji, takich jak sztormy, mogą doprowadzić do zepsucia się żywności.

Źle zabezpieczone kontenery do transportu morskiego nie kwalifikują się do przewozu

Jeśli realizowana jest spedycja, kontenery morskie nie zostaną przyjęte do przewozu statkiem również wtedy, gdy nie zostały one załadowane w bezpieczny sposób. W tej sytuacji mogą one przesuwać się czy upaść w trakcie podróży, czego skutkiem będzie ich uszkodzenie, czyli zarysowanie albo pęknięcie, a nawet zniszczenie. Może to doprowadzić do znacznych strat finansowych, szczególnie jeśli przewożone są wartościowe towary, takie jak maszyny produkcyjne.

Transport kontenerów morskich nie zostanie zrealizowany wówczas, gdy:

– nie zastosowano odpowiednich środków zabezpieczających, takich jak dopasowane do gabarytów ładunku skrzynie transportowe czy folie oraz papier antykorozyjny, a także pasy, liny czy odciągi,

– ładunek nie jest równomiernie rozmieszczony na całej powierzchni podłogi kontenera,

– nie wypełniono pustych przestrzeni we wnętrzu pojemnika za pomocą styropianu, drewna, kartonu albo poduszek powietrznych.

Jak wynika z przepisów zawartych w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, przewóz kontenerów morskich nie może zostać zrealizowany, jeśli takie jednostki nie posiadają ważnych tabliczek uznania. Są to dowody potwierdzające spełnianie wymagań w zakresie bezpieczeństwa, które w Polsce wydają dyrektorzy urzędów morskich. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że kontener nie może być bezpiecznie użytkowany, jeden z takich dyrektorów wydaje decyzję zabraniającą użytkowania pojemnika, a także doprowadzenia go do stanu zgodnego z wymogami.

Przeczytaj również: Jakie towary można przewozić w transporcie morskim?

manipulacja kontenerem za pomocą ładowarki teleskopowej

Transport morski kontenerów nie obejmuje wszystkich pojemników. Dotyczy to tych, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone, co może doprowadzić do przesuwania się lub upadku przewożonych towarów.

Transport morski kontenerów jest niedopuszczalny także wtedy, gdy jednostki te nie są szczelne. Wywołuje to ryzyko przedostawania się do ich wnętrza wody, a tym samym zalania ładunku – na przykład metalowe elementy linii produkcyjnej mogą szybko ulec korozji. Aby mieć pewność, że przewóz drogą morską odbędzie się zgodnie z wszystkimi przepisami prawa oraz w sposób efektywny i bezpieczny, warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej w pakowaniu do transportu morskiego firmy.

Interesuje Cię profesjonalne pakowanie do transportu morskiego? Chcesz zadbać o bezpieczny przewóz drogą morską? Skontaktuj się z nami, a dobierzemy optymalne rozwiązania.