mar 28, 2022 Off Comments w Relokacja przez
Instalacja linii produkcyjnych – czynniki decydujące o rozmieszczeniu maszyn

Na efektywność zakładu produkcyjnego może wpływać wiele czynników. Osoby niezwiązane z branżą często nie zdają sobie sprawy, ile zależy od rozmieszczenia maszyn, czyli tzw. layoutu. Montaż linii produkcyjnych według starannie opracowanego planu znacząco wpływa na organizację pracy i jej wydajność. Dowiedz się więcej!

Spis treści

Rozmieszczenie maszyn w hali produkcyjnej – czym jest layout?

Rozmieszczenie maszyn w hali produkcyjnej ma ścisły związek ze specyfiką prowadzonych procesów technologicznych. Wiele firm ma problem z tą kwestią, często narzekając na zbyt małą ilość miejsca. Uwidacznia się to szczególnie w przypadku zwiększenia produkcji i zapotrzebowania na przestrzeń magazynową czy też rozbudowy zakładu poprzez inwestycje w nowe maszyny. Utrudniać pracę mogą też nieużywane urządzenia czy elementy wyposażenia. Niekoniecznie musi to jednak oznaczać, że hala jest zbyt mała. Problemem może być niewłaściwy layout.

Layout to widok z góry na całą halę magazynową lub jej część z zaznaczeniem rozmieszczenia poszczególnych elementów – w szczególności maszyn i stanowisk roboczych. Jest to narzędzie stosowane w ramach Lean Manufacturing, które pomaga optymalizować produkcję i ułatwiać montaż linii produkcyjnych.

Sprawdź także: Czym jest Lean Manufacturing i jakie ma zasady?

Instalacja linii produkcyjnych – jak zaplanować ich ustawienie?

Instalacja linii produkcyjnych zawsze wymaga dokładnego planowania, ponieważ rozmieszczenie ich poszczególnych elementów może znacząco wpływać na efektywność całego zakładu. Należy przy tym wziąć pod uwagę wiele czynników związanych z wymaganiami technicznymi wynikającymi z konstrukcji samych urządzeń oraz specyfiki ich działania, ale również kwestie bezpieczeństwa czy też płynnego przepływu towarów i półproduktów.

Montaż linii produkcyjnej a wymagania techniczne

Montaż linii produkcyjnej w określony sposób musi być uzależniony między innymi od wymagań technicznych poszczególnych maszyn i urządzeń. Należy brać pod uwagę przede wszystkim:

 • doprowadzenie niezbędnych mediów – np. energii elektrycznej, wody, ale też systemu odprowadzania ścieków czy odciągania pyłów lub oparów,
 • warunki w hali – temperaturę, wilgotność, częstotliwość wymiany powietrza, a w niektórych przypadkach także sterylność czy ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi,
 • odpowiednią ilość miejsca – do ustawienia maszyn, ale także ich obsługi i serwisowania,
 • charakterystykę stanowisk przeznaczonych na konkretne maszyny – w tym np. wytrzymałość posadzki na obciążenia, wibracje czy możliwe zanieczyszczenia.

Montaż linii produkcyjnej a bezpieczeństwo

Dobra organizacja linii produkcyjnej bezwzględnie wymaga również przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Oznacza to na przykład:

 • uwzględnienie odpowiednich odstępów pomiędzy maszynami – a także zapewnianie przejść i miejsca potrzebnego na ich obsługę czy serwis,
 • zastosowanie odpowiednich oznaczeń stref – i ograniczeń dostępu do miejsc niebezpiecznych związanych z funkcjonowaniem konkretnych fragmentów linii produkcyjnej,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy operatorowi maszyny – może to oznaczać na przykład dobrą widoczność lub różnego rodzaju blokady zabezpieczające np. przed przypadkowym uruchomieniem,
 • zastosowanie zabezpieczeń związanych z użyciem niebezpiecznych substancji, powstawaniem pyłu czy oparów – to np. odciągi stanowiskowe oraz zachowanie odpowiednich odległości od innych stanowisk.

Przeczytaj również: Profesjonalny montaż linii produkcyjnej i technologicznej

stanowiska pracy na linii produkcyjnej

Odpowiedni layout hali produkcyjnej to nie tylko funkcjonalne rozmieszczenie maszyn i urządzeń, ale również funkcjonalne i bezpieczne stanowiska pracy.

Właściwy plan i montaż linii produkcyjnej a optymalizacja przepływu

Dobrze zaplanowana linia produkcyjna musi być efektywna. Dlatego optymalizacja przepływu półproduktów czy towarów ma ogromne znaczenie – szczególnie jeśli poszczególne etapy produkcji są realizowane z użyciem oddzielnych maszyn czy urządzeń. Przy planowaniu rozstawienia maszyn w hali produkcyjnej trzeba brać pod uwagę:

 • możliwe skrócenie czasu i odległości przemieszczania półproduktów – jednak z uwzględnieniem stref buforowych umożliwiających ich gromadzenie w przypadku różnic w tempie pracy na kolejnych stanowiskach,
 • zapewnianie sprawnego transportu międzyoperacyjnego – jeśli kolejne stanowiska są od siebie oddalone,
 • wyznaczenie przestrzeni do składowania elementów oczekujących na obróbkę – szczególnie przy produkcji wariantowej.

Wszystkie powyższe czynniki powinny stanowić bazę do rozważań na temat optymalnego ustawienia elementów linii produkcyjnej, zanim dojdzie do jej montażu lub reorganizacji.

Instalacja linii produkcyjnych zgodnie z zasadami Lean Manufacturing

Odpowiednia organizacja hali produkcyjnej ma duże znaczenie przy stosowaniu zasad Lean Manufacturing. Dlatego planując montaż linii produkcyjnych w hali, która ma działać zgodnie z założeniami tej filozofii, warto korzystać z jej narzędzi. To przede wszystkim tzw. diagram spaghetti, który obrazuje w formie graficznej przepływ produktu przez kolejne etapy procesu wytwarzania. Naniesiony na layout zakładu diagram spaghetti pozwala sprawdzić, gdzie mogą występować zakłócenia przepływu i dostosować ustawienie maszyn oraz stanowisk.

Zgodne z zasadą Lean Manufacturing jest również tworzenie tzw. gniazd produkcyjnych, czyli przedmiotowych komórek. Gniazdo skupia stanowiska i maszyny realizujące zadania dla kolejnych etapów produkcji. Dzięki takiemu podejściu przepływ towarów jest płynny, a zbędny transport wyeliminowany.

Optymalne ustawienie maszyn jest różne dla każdego zakładu. Nie ma uniwersalnej recepty, która pozwoliłaby je dostosować bez zagłębienia się w specyfikę produkcji. Warto jednak korzystać w tym zakresie ze wsparcia fachowców. Prawidłowy montaż linii produkcyjnej pomoże nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale również zwiększyć efektywność zakładu, komfort i bezpieczeństwo pracowników. Jesteś zainteresowany pomocą w tym zakresie? Zachęcamy do kontaktu z fachowcami Inrel!