paź 2, 2021 Off Comments w Automatyzacja przez
Czym jest Lean Manufacturing i jakie ma zasady?

Zarządzanie produkcją wymaga zastosowania określonego podejścia, które pozwoli na uzyskanie maksymalnych zysków przy zachowaniu wysokiej jakości. Istnieje kilka metod prowadzenia i organizowania takiego biznesu. Jedną z nich jest właśnie Lean Manufacturing. Na czym dokładnie on polega? Jakie narzędzia wykorzystuje się w przypadku tej metody?

Lean Manufacturing – co to?

Lean Manufacturing to bardzo złożone pojęcie. Cały system ma na celu doprowadzenie do uzyskania konkretnych wyników przez firmę, ale jednocześnie zachowując odpowiednią atmosferę do rozwoju i odpowiedniej komunikacji pomiędzy pracownikami. Chodzi tu głównie o dostarczanie klientowi produktów wysokiej jakości, jednocześnie minimalizując przebieg całego procesu. Zmniejsza się marnotrawstwo, a podczas produkcji eliminuje się zbędne operacje. Z tego powodu w kontekście Lean Manufacturing często mówi się o odchudzaniu całego procesu produkcyjnego.

Lean Manufacturing można zdefiniować jako doskonalenie produkcji. Wykorzystuje on dostępne zasoby po to, by cały proces przebiegał znacznie efektywniej, jednocześnie ograniczając związane z nim wydatki.

Co ogranicza Lean Manufacturing?

Zasady Lean Manufacturing zakładają ograniczenie zapasów, inwestycji w narzędzia, czas, ludzki wysiłek oraz przestrzeń produkcyjnych. Istnieją reguły ściśle związane z tą metodą zarządzania produkcją. Mowa tu o następujących zasadach

  • swobodny przepływ materiałów i surowców,
  • określenie wartości produktu,
  • dążenie do opracowania lepszych rozwiązań.

Lean Manufacturing ma na celu ograniczenie marnotrawienia zasobów. Mowa tu nie tylko o surowcach niezbędnych do wyprodukowania danego dobra, lecz także wielu innych aspektach. Znaczenie ma również czas potrzebny do uzyskania gotowego produktu, tworzenie odpowiedniej ilości towaru dla danej sytuacji czy ograniczanie ruchu na terenie hali. Lean Manufacturing zakłada maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników i maszyn, ale bez powodowania nadprodukcji czy zamawiania zbyt dużych ilości surowców, które wymagałyby późniejszego magazynowania.

Przeczytaj również: Wydajność a produktywność zakładu produkcyjnego

Jakie są narzędzia Lean Manufacturing

Lean Manufacturing bazuje na określonych narzędziach. Pozwalają one na ograniczenie wspomnianych kwestii, usprawniając funkcjonowanie całej produkcji. Mowa tu o następujących narzędziach Lean Manufacturing:

  • 5S – standaryzacja, sortowanie, systematyka, samodoskonalenie, sprzątanie,
  • VSM – mapowanie strumienia wartości,
  • Kaizen – dążenie do tworzenia coraz lepszych rozwiązań,
  • Poka-Yoke – zakładanie, że błędy wynikają z działania maszyn, a nie ludzi.

Przeczytaj również: Lean manufacturing – czym jest i jak go wdrożyć w przedsiębiorstwie?

Narzędzia Lean Manufacturing mają na celu doprowadzenie do „odchudzenia” całego procesu produkcyjnego. Angażują one wszystkich pracowników, bez względu na ich rangę.

Czy warto korzystać z Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing ma na celu zwiększenie wydajności danego przedsiębiorstwa, jednocześnie poprawiając jakość produktów. Zmniejszenie zapasów pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy, które w innym przypadku byłyby przeznaczone na ich składowanie. W ten sposób można znacznie ograniczyć niezbędną powierzchnię oraz czas potrzebny do uzyskania gotowego produktu. Zasady Lean Manufacturing mają za zadanie doprowadzić również do poprawy komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Lean Management a Lean Manufacturing

Nowoczesne rozwiązania w przemyśle

Lean Managment to swego rodzaju rozszerzenie filozofii Lean Manufacturing. Bazuje on głównie na dążeniu do doskonałości poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań. Jest to więc poszerzenie głównie zasady Kaizen. Lean Management nie dotyczy bezpośrednio produkcji, dlatego jest on stosowany również w placówkach medycznych, biurach czy bankach. Pozwala na zwiększenie efektywności prowadzonych działań.

Sprawdź również: Na czym polega lean management?

Lean Manufacturing a standardowe podejście do produkcji

Lean Manufacturing różni się od standardowego sposobu zarządzania procesami produkcyjnymi tym, że nie zakłada gromadzenia dużych zapasów surowców. Bazuje na ograniczaniu wielu aspektów, jednocześnie angażując wszystkie zatrudnione osoby. Lean Manufacturing ma za zadanie doprowadzić do zwiększenia efektywności wszelkich procesów produkcyjnych, z wykorzystaniem potencjału, jakim dysponuje dane przedsiębiorstwo. W ten sposób maleją również koszty związane z przestojami czy magazynowaniem nadwyżki towarów.

Lean Manufacturing w praktyce

Koncepcja Lean Manufacturing jest przyszłościowa, jednak jej wdrożenie wymaga przestrzegania określonych zasad. Na samym początku może to wydawać się dość skomplikowane. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy firm, które na co dzień zajmują się organizacją procesów produkcyjnych. W ten sposób można sprawniej wprowadzić niezbędne zmiany, bez ryzyka popełnienia poważnych błędów.

Szukasz firmy, która pomoże Ci w zarządzaniu procesami produkcyjnymi? Skontaktuj się z nami!