maj 18, 2023 Off Comments w Relokacja przez
Demontaż maszyn przemysłowych – jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi i sprzętu

Relokacja linii przemysłowych to skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga przeprowadzenia wielu prac. Wśród nich znajduje się demontaż maszyn. Z artykułu dowiesz się, jak go wykonać w sposób efektywny i bezpieczny.

Spis treści

Na czym polega demontaż maszyn?

Demontaż maszyn to jeden z etapów przenoszenia linii technologicznych, a więc ich relokacji. W jego trakcie urządzenia wykorzystywane w zakładzie są rozbierane w celu odtransportowania w miejsce docelowe. Jest to konieczne, gdyż cała linia, ze względu na duże gabaryty i masę, nie mogłaby zostać bezpiecznie przewieziona.

W trakcie demontażu dochodzi do:

 • odłączenia urządzeń od instalacji elektrycznej, hydraulicznej czy wentylacyjnej,
 • pozbycia się elementów ochronnych, w tym pokryw czy osłon,
 • odłączenia pasów napędowych,
 • rozbiórki poszczególnych zespołów i podzespołów.

Montaż i demontaż maszyn wymaga rzetelnego zaplanowania. Konieczne jest opracowanie harmonogramu, w ramach którego wyznacza się termin i zakres niezbędnych do wykonania prac. Dzięki temu można zorientować się, jak długo będzie trwała rozbiórka sprzętów i wygospodarować odpowiednią ilość czasu.

Demontaż maszyn – dlaczego efektywne i bezpieczne zrealizowanie tego zadania jest ważne?

Demontaż maszyn i urządzeń powinien zostać wykonany sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Warunkuje to nie tylko powodzenie całej relokacji, ale może również pozytywnie wpłynąć na ciągłość produkcji w zakładzie, który przenosi linię przemysłową.

Prawidłowo zrealizowana rozbiórka poszczególnych urządzeń pozwoli zapobiec:

 • zagrożeniom dla bezpieczeństwa pracowników oraz osób postronnych, które mogą pojawić się na przykład wówczas, gdy podczas podnoszenia maszyn ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń spadną na ziemię,
 • opóźnieniom podczas relokacji, wynikającym na przykład z niemożności rozmontowania bardziej skomplikowanych podzespołów – takie opóźnienia mogą spowodować przestoje w działalności firmy skutkujące stratami finansowymi oraz niezadowoleniem ze strony klientów.

Najlepiej, aby demontaż maszyn został przeprowadzony przez wyspecjalizowaną firmę. Jest tak dlatego, że to wymagający oraz skomplikowany proces, podczas którego przydaje się specjalistyczna wiedza, na przykład z zakresu ślusarstwa czy hydrauliki. Ponadto niezbędny jest odpowiedni sprzęt przeznaczony do manipulacji podzespołami.

Trzeba pamiętać, że szczególne trudności może wywołać rozbiórka nowoczesnych linii, w których stosowane są złożone elektroniczne układy. Aby uniknąć opóźnień i zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi, montaż i demontaż maszyn i urządzeń warto powierzyć specjalistom.

Sprawdź także: Prawidłowa instalacja maszyn po relokacji

Pracownik wyspecjalizowanej firmy sporządza plan demontażu maszyn – inrel.pl

Demontaż maszyn wymaga odpowiedniego zaplanowania. Trzeba uwzględnić złożoność i stopień skomplikowania linii, a także warunki panujące w hali. Warunkuje to dobór niezbędnego sprzętu oraz pozwala zapobiec ewentualnym zagrożeniom i przestojom produkcyjnym.

Jakich zasobów wymaga demontaż maszyn?

W trakcie rozbiórki elementów linii technologicznych trzeba zadbać o to, aby zadania z tym związane były wykonywane przez fachowców takich jak ślusarz, monter czy hydraulik. Ponadto potrzebny jest nadzór ze strony wykwalifikowanego inżyniera, dzięki któremu zapewniona zostanie:

 • kontrola nad wykonywanymi operacjami, w tym pod kątem eliminacji wszelkich zagrożeń dla otoczenia,
 • odpowiedni poziom integracji z pozostałymi etapami relokacji, szczególnie transportem i ponownym uruchomieniem urządzeń w miejscu docelowym.

Realizując demontaż maszyn, nie można zapomnieć o wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, który posłuży do bezpiecznego odłączania elementów linii przemysłowych oraz manipulacji nimi. Na przykład do przemieszczania ciężkich podzespołów przydają się wózki widłowe, podnośniki hydrauliczne i powietrzne, jak również rolki transportowe z własnym napędem i sterowaniem. Z kolei zabezpieczenie przenoszonych urządzeń jest możliwe dzięki specjalnym pasom.

Zanim zdecydujesz się na montaż i demontaż maszyn, upewnij się, czy na wyposażeniu firmy, z której usług zamierzasz skorzystać, znajdują się tego typu sprzęty. Bez nich efektywna relokacja nie jest możliwa.

O czym jeszcze należy pamiętać, realizując demontaż maszyn?

Prawidłowo wykonany demontaż maszyn wymaga uwzględnienia różnych czynników, a nawet przewidzenia pewnych sytuacji, do których może dojść w trakcie odłączania urządzeń. Chodzi na przykład o niespodziewaną awarię podzespołu, która może spowodować przestój produkcyjny oraz zagrożenia dla otoczenia. Aby temu zapobiec, należy odpowiednio wcześnie zadbać o ewentualną pomoc ze strony fachowca, a także uzyskać dostęp do części zamiennych. Poza tym przed demontażem można wykonać przegląd urządzeń.

W trakcie rozbiórki sprzętów ważne jest ponadto, aby:

 • wykonać dokładne pomiary maszyn, dzięki czemu można będzie rozplanować rozmieszczenie linii technologicznej w miejscu docelowym,
 • rozrysować schematy podłączeń, co ułatwi ponowny montaż – jest to szczególnie istotne wówczas, gdy maszyny mają nietypową budowę oraz są sterowane za pomocą skomplikowanych układów; pamiętaj, że złożenie urządzeń musi być realizowane dokładnie w odwrotnej kolejności niż demontaż,
 • jak najdłużej podtrzymać ciągłość działania zakładu – w tym celu na końcu odłącza się te sprzęty, które odpowiadają za funkcjonowanie całej linii.

Niezbędne jest ponadto przeprowadzenie wizji lokalnej pod kątem warunków panujących w hali, w której realizowany będzie demontaż maszyn. Jeśli na przykład jest w niej mało miejsca, trzeba będzie zrealizować całą operację przy wykorzystaniu niewielkich sprzętów. Duże znaczenie ma też prawidłowe pakowanie elementów linii przemysłowej do transportu – w tym celu używa się skrzyń wytwarzanych na zamówienie czy folii antykorozyjnej.

Przeczytaj także: Jak zadbać o bezpieczeństwo maszyn podczas relokacji?

Czeka Cię relokacja i instalacja maszyn i urządzeń? Zależy Ci na tym, aby demontaż maszyn i ich transport przebiegł bezpiecznie? Napisz do nas – zajmiemy się profesjonalnym przygotowaniem i przeprowadzeniem takiego przedsięwzięcia.