gru 3, 2021 Off Comments w Relokacja przez
Prawidłowa instalacja maszyn po relokacji

Może się wydawać, że najważniejszym etapem relokacji maszyn jest ich przeniesienie z punktu A do B. To jednak tylko część skomplikowanej operacji, która składa się z co najmniej kilku istotnych czynności. Dość często zdarza się, że to instalacja maszyn po ich przeniesieniu sprawia najwięcej trudności. Dowiedz się, jak powinna wyglądać i dlaczego jest to tak ważne.

Instalacja maszyn w procesie relokacji

Profesjonalnie przeprowadzona relokacja maszyn, linii produkcyjnych lub całych zakładów składa się z kilku etapów:

  • planowania,
  • demontażu urządzeń,
  • zabezpieczenia i pakowania,
  • załadunku,
  • transportu,
  • rozładunku,
  • ustawienia i instalacji maszyn w nowym miejscu,
  • uruchomienia linii produkcyjnej.

Dzięki temu klient wybierający profesjonalne usługi relokacji nie musi się martwić o żaden z tych aspektów. Firmy specjalizujące się w tego typu pracach dysponują nie tylko odpowiednim sprzętem do przewożenia wielkogabarytowych, ale nierzadko delikatnych maszyn i urządzeń, ale również odpowiednio wykwalifikowanym personelem. Dzięki temu cały proces jest starannie zaplanowany, a maszyny mogą podjąć pracę od razu po jego zakończeniu.

Przeczytaj także: Relokacja maszyn, urządzeń oraz całych linii produkcyjnych

Instalacja maszyn – przygotowanie

W prawidłowo przeprowadzonym procesie relokacji przygotowanie do instalacji maszyn w nowym miejscu odbywa się jeszcze przed ich wyruszeniem z pierwotnej lokalizacji. Ich demontaż musi się odbyć w takim stopniu, aby możliwe było ich bezpieczne przewiezienie. Należy jednak zminimalizować ilość przeprowadzanych czynności – dzięki temu prace przebiegną szybciej, także przy ponownym montażu, a ryzyko popełnienia błędu będzie znacznie mniejsze. Na etapie demontażu oraz pakowania części do transportu powinno się zadbać o ich dokładne oznakowanie, co ułatwi pracę w miejscu docelowym.

Prawidłowa instalacja maszyn w nowym zakładzie wymaga też dokonania jego wcześniejszych oględzin i wykonania dokładnych planów. Konieczne jest sprawdzenie dostępności niezbędnych instalacji (elektrycznej, gazowej, hydraulicznej itp.) oraz przyłączy, a w razie potrzeby ich modyfikacji czy budowy. Należy się upewnić, że transportowane urządzenia zmieszczą się w miejscu docelowym poprzez wykonanie dokładnych pomiarów. Następnie należy przygotować dokładne projekty obrazujące ich optymalne ustawienie. Bardzo ważne jest uwzględnienie wszystkich etapów prac realizowanych podczas instalacji maszyn i zastanowienie się, jakiego typu zasoby (ludzie, sprzęt) będą potrzebne podczas ich realizacji. Gdy natomiast ładunek przybędzie na miejsce, wszystko powinno być przygotowane do jego ustawienia i montażu.

Nie można zapominać, że w procesie relokacji czas zwykle ma bardzo duże znaczenie – każda zwłoka to bowiem straty finansowe dla przedsiębiorstwa. Dlatego też planowanie i przygotowanie na ewentualne przeciwności jest tak ważne – dzięki temu prace przebiegają znacznie sprawniej!

Prawidłowa instalacja maszyn

Prawidłową instalację maszyn tak naprawdę również można rozłożyć na kilka etapów. Pierwszym jest ustawienie wszystkich elementów zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem. Zwykle wymaga to zastosowania sprzętu przystosowanego do transportu dużych, ciężkich ładunków. Jeśli maszyny są transportowane do częściowo wyposażonego i już działającego zakładu, to zadanie może być jeszcze trudniejsze, szczególnie jeśli przerwanie pracy nie jest możliwe.

Następnie dokonuje się montażu wszystkich części oraz podłączenia maszyn do odpowiednich instalacji. Powinno się to odbyć sprawnie i bez problemów, jeśli wszelkie wcześniejsze etapy i prace przygotowawcze zostały przeprowadzone z należytą starannością. Po podłączeniu dokonuje się kontroli wszystkich elementów, w tym podłączeń czy okablowania. Jeśli wszystko wygląda prawidłowo, fachowcy wykonują tzw. zimny rozruch. Polega on na sprawdzeniu w bezpiecznych warunkach (bez podłączania zasilania) działania maszyn oraz urządzeń. Podczas zimnego rozruchu wymusza się ręcznie wszelkie wejścia/wyjścia i sprawdza ich zgodność z dokumentacją, a także weryfikuje np. kierunek obrotu silników. To kluczowy etap instalacji maszyn. Dopiero po potwierdzeniu, że wszystko działa prawidłowo, można podłączyć zasilanie i uruchomić produkcję.

Instalacja maszyn – sprawdzanie skrzynki kontrolnej
Przed uruchomieniem linii produkcyjnej należy sprawdzić prawidłowość wykonanych podłączeń i działanie wszelkich możliwych elementów podczas tzw. zimnego rozruchu. Zapewnia to możliwość wykrycia ewentualnych błędów, które mogą być bardzo kosztowne!

Profesjonalna instalacja maszyn i realizacja procesu relokacji

Większość firm produkcyjnych nie dysponuje zasobami, które pozwalałyby na samodzielną realizację całego procesu relokacji urządzeń. Dlatego w razie wystąpienia takiej potrzeby rekomenduje się skorzystanie z usług zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmy. Ważne, aby usługi były kompleksowe, to znaczy obejmowały wszystkie etapy relokacji, począwszy od planowania i przygotowania aż do instalacji maszyn i ponownego uruchomienia linii produkcyjnej w nowym miejscu.

Zanim zatrudnisz firmę relokacyjną, upewnij się, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem, sprzętem, a także personelem. Podczas przenoszenia maszyn niezbędny jest nadzór inżynierski, a poszczególne etapy prac wymagają wsparcia wykwalifikowanych monterów, elektryków, hydraulików, ślusarzy lub też innych specjalistów. Odpowiednio wykwalifikowany zespół zapewni sprawną, bezpieczną i skuteczną realizację całego procesu, w tym instalacji maszyn w nowym miejscu. Warto zaufać fachowcom takim jak Inrel. Skontaktuj się, a chętnie udzielimy Ci szczegółowych informacji na temat naszej oferty.