lut 6, 2021 Off Comments w Relokacja przez
Jak zadbać o bezpieczeństwo maszyn podczas relokacji?

Przystępując do relokacji maszyn, należy bezwzględnie pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. W przeciwnym razie proces może powodować zagrożenie dla biorących w nim udział ludzi, ryzyko przestoju pracy zakładu lub poważne straty finansowe. Jak zadbać o to, by bezpieczeństwo maszyn było zachowane na każdym etapie relokacji?

Na czym polega relokacja maszyn?

Wbrew temu, co można sądzić, relokacja maszyn bywa potrzebna dość często. Tego typu procedury można podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy zmiany położenia maszyn w obrębie tego samego zakładu. Przeprowadza się ją w różnych celach, najczęściej w ramach modyfikacji organizacji pracy lub rozbudowy linii produkcyjnych. To dość złożony proces, pomimo wykluczenia etapu transportu drogowego. Na jego trudność wpływa fakt, że często realizuje się go podczas pracy zakładu. Wymaga więc szczególnie dobrej organizacji i ostrożności.

Drugą grupą relokacji są te wiążące się z transportem maszyn pomiędzy zakładami. Mogą one obejmować trasy kilku lub nawet kilku tysięcy kilometrów. Zwykle realizuje się je w związku z przenoszeniem linii produkcyjnej lub całego zakładu. W tym przypadku do wyzwań należy dołączyć organizację samego transportu oraz odpowiednie zabezpieczenie ładunku do jego realizacji.

Każda relokacja maszyn przemysłowych jest trudna i każda może stwarzać nieco inne obszary problemowe. Każda wymaga również wyjątkowej ostrożności. Zwykle dotyczy bowiem bardzo kosztownego sprzętu, którego uszkodzenie mogłoby spowodować poważne straty. Większość procesów tego typu realizuje się według tego samego schematu. Kluczowe jest dokładne zaplanowanie wszystkich działań, które pomoże zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie wykonać zamierzone zadania odpowiednio sprawnie. Dzięki temu minimalizuje się straty związane z przestojami w pracy zakładu. Główne etapy procesu relokacji linii produkcyjnych lub pojedynczych maszyn to:

 • demontaż,
 • pakowanie do załadunku i transportu wraz z odpowiednim zabezpieczeniem,
 • załadunek,
 • transport,
 • rozładunek maszyn w miejscu docelowym,
 • montaż,
 • poziomowanie,
 • podłączenie i uruchomienie.

Każdy z nich musi być realizowany starannie, zgodnie z ustalonym planem oraz z użyciem odpowiednich zasobów. Najlepiej, jeśli relokacja maszyn powierzona jest profesjonalistom, którzy zadbają o bezpieczeństwo podczas całej procedury.

Bezpieczeństwo maszyn podczas relokacji – najważniejsze czynniki

Bezpieczeństwo procesu relokacji urządzeń dotyczy zarówno samego sprzętu, jak i ludzi w nim uczestniczących. Często wymaga bardzo dokładnego planowania. Dotrzymanie zasad bezpieczeństwa bywa szczególnie trudne, jeśli nie ma możliwości przerwania pracy zakładu na czas prowadzenia demontażu czy też załadunku. Wówczas trzeba zachować szczególną ostrożność, by nie narazić żadnego z pracowników na zagrożenie, a także by nie zakłócać ich pracy.

Teren, na którym będzie przeprowadzany demontaż należy wyraźnie oznaczyć i odgrodzić. Duże wyzwanie może też stanowić przenoszenie maszyn lub ich części w obrębie zakładu, jeśli występują poważne ograniczenia w zakresie przestrzeni, co także należy wziąć pod uwagę.

Należy ponadto wziąć pod uwagę kwestie związane z:

 • niestabilnością gruntu,
 • warunkami atmosferycznymi,
 • ilością czasu potrzebnego do demontażu, przeniesienia lub załadunku maszyn,
 • zasobami (maszynami, urządzeniami, akcesoriami) potrzebnymi do bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia prac.

Wszystkie działania muszą być realizowane z niebywałą precyzją i odpowiednio skoordynowane. Tylko wówczas można właściwie zadbać o bezpieczeństwo maszyn i ludzi, a jednocześnie przeprowadzić proces odpowiednio sprawnie. Ważnym elementem planowania relokacji maszyn powinno być też przewidywanie ewentualnych problemów i przygotowanie metod ich rozwiązania.

Przeczytaj także: Przenoszenie maszyn – jak wybrać odpowiednią firmę?

Przenoszenie maszyn

Wszystkie prace związane z przenoszeniem maszyn powinny być realizowane z należytą precyzją. Pomaga w tym specjalistyczny sprzęt, jednak kluczowe są umiejętności osób nadzorujących i przeprowadzających proces relokacji.

Bezpieczne relokacje maszyn – o czym pamiętać?

Bezpieczne relokacje maszyn są jak najbardziej możliwe. Kluczowa jest ich profesjonalna realizacja. Ekipa prowadząca prace powinna się składać z odpowiednio przygotowanych merytorycznie i technicznie osób. W zespole (w zależności od zakresu prac) nie może zabraknąć mechaników, monterów, elektryków, hydraulików czy ślusarzy. Konieczny jest też nadzór inżynierski nad całym procesem. Ogromną rolę dla bezpieczeństwa maszyn odrywają wykorzystane narzędzia. Profesjonalny sprzęt z odpowiednich kategorii pomoże wykonać niezbędne zadania nie tylko sprawniej, ale również bezpieczniej.

Firma Inrel, jako specjalista w zakresie relokacji maszyn, dysponuje wysoko wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem, który zaplanuje i przeprowadzi nawet skomplikowane prace. Korzystamy z wiedzy i umiejętności specjalistów z różnych dziedzin oraz nowoczesnego sprzętu, takiego jak:

Sprawdź także: Transport maszyn – wózki transportowe, podnośniki i rolki powietrzne

W razie potrzeby współpracujemy z zewnętrznymi podmiotami dysponującymi dodatkowymi zasobami. Współpraca z nami oznacza nie tylko przestrzeganie ogólnych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń, a także najwyższą dbałość o ochronę zdrowia i życia wszystkich osób uczestniczących w relokacji lub znajdujących się w zakładzie podczas realizacji prac.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat oferty.