wrz 5, 2023 Off Comments w Relokacja przez
Relokacja linii produkcyjnych a przeszkolenie i zaangażowanie pracowników

Relokacja linii produkcyjnych jest skomplikowanym procesem, w którym oprócz odpowiedniego wyposażenia niezbędni są wykwalifikowani pracownicy. Z naszego artykułu dowiesz się, jakich specjalistów wymaga przeniesienie maszyn oraz jakie kwalifikacje muszą posiadać, aby przedsięwzięcie przebiegło sprawnie i efektywnie.

Spis treści

Dlaczego przenoszenie linii produkcyjnych wymaga wykwalifikowanego zespołu?

Aby relokacja linii produkcyjnych się udała, trzeba zatrudnić fachowców z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami. Potrzebni są specjaliści z różnych dziedzin, którzy zajmą się sprawną realizacją kolejnych etapów przedsięwzięcia. Chodzi o wykonanie wizji lokalnej wraz z pomiarami sprzętów, demontaż maszyn i ich zapakowanie oraz zabezpieczenie na czas przewozu, transport drogą lądową i morską, a także ponowne uruchomienie urządzeń.

Skorzystanie z usług profesjonalistów sprawi, że przenoszenie linii produkcyjnych przebiegnie bez zakłóceń. Dzięki odpowiednio przeszkolonym i zaangażowanym pracownikom wszystkie operacje zostaną zrealizowane terminowo, zgodnie z założonym harmonogramem. Doświadczony zespół:

  • uwzględni nieprzewidziane trudności, które mogą wystąpić podczas relokacji, jak zatory drogowe czy niekorzystne warunki atmosferyczne w trakcie przewozu drogą morską (na przykład sztorm), i zawczasu ustali rezerwę czasową związaną z nimi;
  • szybko zaradzi nagłym problemom – dotyczy to na przykład awarii maszyn tuż przed ponownym montażem, gdy trzeba wezwać serwisantów, którzy zajmą się naprawą, albo zamówić części zamienne bądź kupić nowe urządzenia;
  • zapewni bezpieczną realizację prac, eliminując ryzyko odniesienia obrażeń przez pracowników czy uszkodzenia przewożonego sprzętu.

Relokacja linii produkcyjnych z pomocą odpowiednio przeszkolonych pracowników to świetny sposób na to, aby zmieścić się w zaplanowanym budżecie, nawet wówczas, gdy dojdzie do nieoczekiwanych zdarzeń. Fachowcy pomogą Ci dokładnie określić wydatki, jakie będziesz musiał ponieść w związku z przeniesieniem maszyn, w podziale na poszczególne etapy, dzięki czemu przygotujesz się finansowo do przeprowadzenia operacji.

Ważne jest też to, że w trakcie przenoszenia maszyn trzeba uwzględnić różne przepisy, dotyczące na przykład prawa celnego czy transportu ładunków ponadnormatywnych. Są one często bardzo skomplikowane, a trudności rosną, jeśli przewóz jest realizowany do innego kraju. Doświadczeni specjaliści zaprojektują i wykonają operację zgodnie z prawem.

To też może Cię zainteresować: Relokacja maszyn przemysłowych za granicę – przygotowanie dokumentacji i formalności

Jakich pracowników wymaga relokacja linii produkcyjnych?

Przenoszenie linii produkcyjnych wymaga ścisłej koordynacji między pracownikami, a także zadbania o to, aby operację przeprowadzono terminowo i zgodnie z przepisami. Dlatego niezbędne jest zatrudnienie specjalisty, który zajmie się nadzorem inżynierskim. Taka osoba:

  • wesprze Cię wiedzą techniczną, która pozwoli efektywnie zaplanować i wykonać przedsięwzięcie;
  • pomoże dobrać technologie, jednostki transportowe, materiały czy pojazdy, które umożliwią relokację – dotyczy to na przykład kontenerów, wózków widłowych oraz żurawi samochodowych;
  • szybko zareaguje, jeśli pojawią się nieprzewidziane trudności.
Inspektor nadzoru inżynierskiego w trakcie relokacji linii produkcyjnej - inrel.pl

Relokacja linii produkcyjnych wymaga zaangażowania osoby sprawującej nadzór inżynierski. Jest ona potrzebna, aby skoordynować przedsięwzięcie, dobrać odpowiednie technologie manipulacyjne czy przewozowe, a także szybko rozwiązać pojawiające się problemy.

Gdy realizowana jest relokacja linii produkcyjnych, potrzebni są również fachowcy, którzy zajmą się demontażem maszyn oraz ich ponownym uruchomieniem. Nie jest to łatwe, gdyż na przykład podłączenie sprzętów w nowym miejscu wymaga dokładnego sprawdzenia kompletności podzespołów oraz stanu podłączeń i okablowania, wypoziomowania oraz montażu w odpowiedniej kolejności niezbędnych systemów i jednostek sterujących, a także wykonania zimnego rozruchu, przeprowadzenia prób mechanicznych i technologicznych oraz kalibracji urządzeń. 

Takie prace wymagają wieloletniej praktyki i specjalistycznych umiejętności, dlatego należy je powierzyć wykwalifikowanym monterom, elektrykom, ślusarzom czy hydraulikom. Niezbędny będzie również informatyk, który zadba o prawidłowe podłączenie i uruchomienie infrastruktury automatyzacyjnej, oraz kierowcy samochodów ciężarowych.

Czytaj także: 5 błędów, których warto unikać, organizując relokację linii produkcyjnych

Jakie kwalifikacje i umiejętności są potrzebne, aby przenoszenie linii produkcyjnych zrealizować efektywnie?

W zespole, który realizuje przenoszenie linii produkcyjnych, powinny znaleźć się osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Na przykład w przypadku osoby sprawującej nadzór inżynierski jest to wykształcenie techniczne, odbycie praktyki zawodowej oraz przejście postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez izbę samorządu zawodowego. Należy też zadbać, aby:

  • elektrycy ukończyli kurs SEP, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w ramach kategorii uprawnień G1, który potwierdza kwalifikacje do obsługi instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających i zużywających prąd;
  • monterzy czy ślusarze przeszli szkolenie zawodowe z zakresu kwalifikacji MBM.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;
  • kierowcy samochodów ciężarowych mieli prawo jazdy kategorii C czy C+E;
  • hydraulicy wzięli udział w kursie z zakresu budowy, obsługi i diagnostyki układów hydrauliki siłowej sterowanych konwencjonalnie oraz elektrycznie.

Ważna jest też znajomość zasad BHP, zawartych na przykład w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, o których mówi ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Każda relokacja linii produkcyjnych wymaga zatrudnienia osób, które świetnie orientują się w obowiązujących uregulowaniach z tego zakresu, co powinno być potwierdzone uczestnictwem w odpowiednich szkoleniach.

W trakcie przenoszenia linii produkcyjnych należy ponadto zadbać o mocne zaangażowanie pracowników. Kontrola nad tym, czy fachowcy należycie wykonują swoje obowiązki i czy wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz zasadami wiedzy technicznej, powinna być stale realizowana przez osobę sprawującą nadzór inżynierski.

Interesuje Cię relokacja linii produkcyjnych? Chcesz, aby przedsięwzięcie zrealizowali fachowcy, którzy mają duże doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje? Zadzwoń do nas – kompleksowo zajmiemy się przeniesieniem maszyn i urządzeń.