sty 17, 2024 Off Comments w Automatyzacja przez
Projektowanie linii produkcyjnych – czynniki decydujące o rozmieszczeniu poszczególnych stanowisk

W każdym przedsiębiorstwie zajmującym się wytwarzaniem wyrobów kluczowe znaczenie ma prawidłowe projektowanie linii produkcyjnych. Powinny one być zorganizowane w taki sposób, aby maksymalnie usprawnić przepływ surowców, co pozytywnie wpływa na działalność zakładu. Sprawdź, jakie czynniki trzeba uwzględnić podczas rozmieszczania stanowisk roboczych.

Spis treści

Efektywność zakładu to jeden z ważniejszych czynników, który należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu linii produkcyjnych

Jeśli chodzi o projekt linii produkcyjnej, kluczowym zadaniem jest takie rozmieszczenie stanowisk roboczych, aby zapewnić ciągłość pracy zakładu i terminowo realizować zamówienia. Wymaga to ścisłej kooperacji między pracownikami, którzy odpowiadają za produkcję.

Rozpoczynając projektowanie linii produkcyjnych, pod uwagę należy wziąć:

  • liczbę stanowisk roboczych – im więcej, tym trudniej zapewnić koordynację;
  • powiązania między nimi – chodzi o miejsce, jakie zajmują w cyklu produkcyjnym, a więc czy znajdują się na jego początku bądź w środku, czy na końcu. Warunkuje to kierunek przemieszczania się surowców.

Stanowiska robocze powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby usprawnić działający w zakładzie system przepływu produkcji.

System przepływu produkcji – szeregowy

Jeśli występuje system szeregowy, kolejni operatorzy wykonują swoje zadania dopiero po zakończeniu obróbki wszystkich sztuk danej partii na poprzednim stanowisku. Oznacza to, że konieczne jest wydzielenie obok miejsca pracy odpowiednio dużej przestrzeni, aby zmieściły się wszystkie komponenty. 

System przepływu produkcji – równoległy

Inaczej wygląda to w systemie równoległym, w którym do kolejnych etapów obróbki przekazuje się pojedyncze elementy danej partii.

Bez względu na to, jaki system organizacji pracy zastosowano, projektowanie linii produkcyjnej wymaga, aby stanowiska robocze znalazły się w niewielkiej odległości od siebie. Usprawni to transport, a także pozwoli na szybką komunikację między pracownikami. Odległość ta, ze względu na konieczność składowania przed obróbką większej ilości elementów, może być większa w systemie szeregowym.

Przy tym trzeba zachować minimalne wymagania, o których mówią przepisy. Jak wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, odległość między maszynami a innymi urządzeniami czy ścianami musi wynieść co najmniej 0,75 m, a gdy w przejściach odbywa się ruch dwukierunkowy, 1 m. Ważne jest też to, że na każdego pracownika powinno przypadać minimum 13 m³ wolnej objętości pomieszczenia oraz nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi, czyli nie zajętej przez urządzenia techniczne.

Ponadto trzeba zadbać o to, aby przepływ surowców i półproduktów został zsynchronizowany. Oznacza to, że materiały muszą być przemieszczane między stanowiskami zgodnie z kolejnością wykonywania zadań.

Przeczytaj ponadto: Elastyczna linia produkcyjna – wady i zalety.

Projekt linii produkcyjnej powinien uwzględnić zasady ergonomii

Aby linia produkcyjna działała wydajnie i nie dochodziło na niej do przestojów,  musi być zaprojektowana w oparciu o zasady ergonomii. Niezbędne jest przystosowanie warunków pracy do możliwości i potrzeb pracowników. Sprawia to, że wykonują oni swoje obowiązki z odpowiednim zaangażowaniem, co przekłada się na większą produktywność firmy.

Stanowiska robocze powinny być zlokalizowane w taki sposób, aby każdy pracownik:

  • realizował swoje zadania w komfortowej pozycji – temu służy prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie maszyn, a także pozostawienie operatorowi odpowiedniej przestrzeni między nimi; jeśli w trakcie pracy siedzi, niezbędne jest krzesło obrotowe z regulowanym siedziskiem i oparciem;
  • miał dobry dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi – dobrze, aby były one w zasięgu ręki i znajdowały się na przykład na wydzielonym dla każdego stanowiska stole bądź blacie roboczym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj również: Poziomowanie i ustawianie maszyn na hali produkcyjnej.

Projektowanie linii produkcyjnej zgodnie z zasadami ergonomii wymaga również tego, aby stanowiska robocze były odpowiednio oświetlone. Powinny więc znaleźć się bezpośrednio pod lub obok lamp czy halogenów. Światło nie powinno padać wprost na personel, aby nie doszło do oślepienia czy przemęczenia wzroku w trakcie realizacji zadań.

Projektowanie linii produkcyjnych w zgodzie ze sztuką musi uwzględniać także bezpieczeństwo personelu. Każdy pracownik powinien być chroniony przed ryzykiem odniesienia urazu. Dlatego strefa pracy maszyn musi być wystarczająco szeroka, aby operatorzy zachowali swobodę ruchów w trakcie realizacji zadań. Nie powinna również znajdować się zbyt blisko dróg i korytarzy roboczych, którymi poruszają się na przykład wózki widłowe.

Projektowanie linii produkcyjnej w zakładzie – inrel.pl

Projektowanie linii produkcyjnych powinno uwzględnić zasady ergonomii. Konieczne jest stworzenie funkcjonalnej przestrzeni roboczej, w której pracownicy mogą zająć komfortową pozycję i mają wygodny dostęp do materiałów i narzędzi. Dzięki temu będą prawidłowo wykonywali swoje zadania.

Projektowanie linii produkcyjnych wymaga odpowiedniej metody doskonalenia organizacji stanowisk roboczych

Jeśli chcesz wykonać projekt linii produkcyjnej, warto go oprzeć na sprawdzonej metodzie organizacji stanowisk roboczych. W zasadzie w każdym zakładzie produkcyjnym idealnie sprawdzi się metoda 5S, która jest częścią koncepcji Lean Management. Opiera się na 5 krokach, które pozwolą optymalnie zorganizować przestrzeń pracy:

  • sortowanie – polega na pozostawieniu na stanowisku tylko tych rzeczy, które są niezbędne;
  • systematyka – oznakowanie materiałów, narzędzi i dokumentów, aby można je było szybko znaleźć i użyć;
  • sprzątanie – regularne czyszczenie i konserwacja miejsca pracy;
  • standaryzacja – określenie zakresu czynności na poszczególnych stanowiskach roboczych;
  • samodyscyplina – wyrobienie wśród pracowników prawidłowych nawyków.

Projektowanie linii produkcyjnych w oparciu o Lean Management pozwoli stworzyć funkcjonalne i efektywne stanowiska robocze, między którymi będzie odbywał się sprawny przepływ surowców i materiałów. Dzięki temu zakład będzie miał odpowiednią wydajność, co przełoży się na terminowość realizacji zleceń i wzrost konkurencyjności na rynku.

Zamierzasz wdrożyć w swoim zakładzie koncepcję Lean Management i chcesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia organizacji produkcji? Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia, aby usprawnić firmę. Napisz do nas w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.