lut 21, 2024 Off Comments w Automatyzacja przez
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych – czym są i co je od siebie odróżnia?

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych to doskonały sposób na usprawnienie działalności zakładu oraz ograniczenie kosztów. Mimo pewnych zbieżności oba procesy różnią się od siebie. W jaki sposób? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Spis treści

Automatyzacja a robotyzacja – jakie są różnice między nimi?

Zarówno automatyzacja, jak i robotyzacja procesu produkcji prowadzi do zwiększenia wydajności zakładu. To, co je odróżnia, to przede wszystkim sposób realizacji produkcji pod kątem zastosowanych rozwiązań oraz poziomu zaangażowania pracowników. Zwykle bardziej zaawansowana jest robotyzacja, choć trzeba zaznaczyć, że nierzadko jest ona częścią automatyzacji.

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych – różnice definicyjne

Automatyzacja produkcji polega na jej zmechanizowaniu, czyli ograniczeniu bądź eliminacji pracy ręcznej w wyniku zastosowania nowoczesnych rozwiązań. Wymaga przeważnie zmodyfikowania całego procesu.

Z kolei robotyzacja dotyczy zwykle konkretnych, wybranych czynności, choć nie zawsze tak jest. Ma bardziej zaawansowany charakter, gdyż pozwala robotom wykonywać mocno skomplikowane operacje, wymagające wyjątkowej precyzji.

Jeśli szukasz informacji na temat tego, czym jest automatyzacja i robotyzacja, pamiętaj, że to pierwsze pojęcie ma szerszy zakres – automatyzacja może objąć również robotyzację. Z kolei robotyzacja w każdym przypadku oznacza zautomatyzowanie procesu produkcji. Dlatego o ile automatyzacja może istnieć bez robotyzacji, o tyle ta druga zawsze wiąże się z automatyzacją.

Szukasz więcej informacji na ten temat? Zapoznaj się z artykułem: Automatyzacja procesu produkcji – co musisz o niej wiedzieć?

Na jakich maszynach opiera się automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych?

Automatyzacja bazuje na specjalnym oprogramowaniu oraz urządzeniach, które samoczynnie wykonują część lub całość operacji realizowanych na hali produkcyjnej. W trakcie automatyzacji mogą zostać zastosowane:

  • nowoczesne linie montażowe, które zapewniają ścisłą koordynację między poszczególnymi stanowiskami roboczymi;
  • maszyny służące do manipulacji ładunkami, na przykład suwnice i dźwignice;
  • czujniki oraz rejestratory, dzięki którym można na bieżąco monitorować przepływ surowców.

Robotyzacja procesu produkcji opiera się na bardzo zaawansowanych pod kątem technologicznym manipulatorach oraz urządzeniach towarzyszących, na przykład automatycznych podajnikach. Przeprowadza się ją przy wykorzystaniu robotów, które mają czujniki i sensory pozwalające precyzyjnie wykonywać operacje, a także zdalnie komunikować się z otoczeniem. Mogą one wykonywać powtarzalne ruchy w kilku osiach, dzięki czemu posiadają rozwinięte zdolności manipulacyjne i lokomocyjne.

W trakcie robotyzacji na najszerszą skalę stosuje się konwencjonalne roboty przemysłowe, które w użyciu są już od kilkudziesięciu lat. Są stale ulepszane, dzięki czemu zyskują nowe funkcjonalności. W wielu miejscach przydatne są ponadto coboty, czyli maszyny przeznaczone do wspomagania pracowników podczas wykonywania zadań. W porównaniu do tradycyjnych robotów są mniejsze i lżejsze, co ułatwia realizację procesów produkcyjnych na niewielkich przestrzeniach.

Najbardziej zaawansowane pod względem technologicznym są roboty autonomiczne. Poruszają się bez infrastruktury zewnętrznej, a więc nie wymagają podłączenia na przykład do instalacji elektrycznej. Robotyzacja procesu produkcji może oprzeć się na wózkach AVG dostarczających surowce na stanowiska robocze czy dronach, które mogą na bieżąco monitorować między innymi stan zapasów produkcyjnych.

Przeczytaj ponadto: Na co należy uważać podczas robotyzacji procesów produkcji?

Robotyzacja procesu produkcji w zakładzie – inrel.pl

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych często opiera się na innowacyjnych robotach oraz manipulatorach. Dzięki sensorom i czujnikom są one w stanie wykonywać bardzo precyzyjne operacje bez udziału człowieka. Poza robotami konwencjonalnymi można wykorzystać maszyny wspomagające i autonomiczne.

Robotyzacja a automatyzacja – jakie operacje mogą usprawnić?

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych najlepiej sprawdzi się w przypadku operacji, które mają charakter powtarzalny i są realizowane przez dłuższy czas. Przy tym automatyzacja przyda się, gdy trzeba zmodernizować całość lub przeważającą część stanowisk roboczych, co wymaga kompleksowego przeprojektowania obszaru produkcji w zakładzie. Automatyzację warto zrealizować także w sytuacji, gdy oprócz usprawnienia przepływów materiałowych potrzebne jest unowocześnienie przepływu informacji.

Z kolei robotyzacja procesu produkcji to idealne rozwiązanie, gdy potrzebne są maszyny służące do wykonywania:

  • więcej niż 1 operacji – taką możliwość daje opcja zaprogramowania robota pod kątem indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa;
  • pracy w środowisku niebezpiecznym dla człowieka, między innymi takim, w którym występuje wysokie ryzyko zatrucia szkodliwymi substancjami.

W wielu zakładach sprawdzi się całościowe podejście polegające na tym, że równocześnie wdrożona zostanie automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Najlepiej wynająć do tego sprawdzoną firmę, która opiera się na sprawdzonej metodologii. Przykładem jest metodologia Lean Management, która zmierza do eliminacji każdego przejawu marnotrawstwa podczas procesów wytwórczych, jak niepotrzebny ruch czy nadmierne zapasy.

Jakie korzyści przynosi automatyzacja i robotyzacja produkcji?

Automatyzacja a robotyzacja – czy można względem nich dostrzec jakieś podobieństwa? Oczywiście, że tak. Pomimo pewnych różnic, oba procesy nierzadko są uruchamiane jednocześnie i wykazują ze sobą ścisły związek. To, co je łączy, to również korzyści, jakie można dzięki nim osiągnąć. Obejmuje to:

  • zwiększenie wydajności zakładu w wyniku szybszej realizacji zadań – dzięki sztucznej inteligencji maszyny i roboty mogą przejąć od człowieka wykonywanie nie tylko czynności manipulacyjnych, ale również tych związanych z nadzorowaniem pracy innych urządzeń;
  • precyzyjność i niezawodność automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych zmniejsza ryzyko popełnienia pomyłek przez pracowników.

Efektem jest również wzrost zysków. Dzięki eliminacji przestojów produkcyjnych wszystkie zamówienia mogą być realizowane terminowo.

Interesuje Cię profesjonalna automatyzacja i robotyzacja produkcji? Skorzystaj z fachowego wsparcia organizacji produkcji przy wykorzystaniu podejścia Lean Management. Napisz do nas – zapewnimy Ci indywidualne podejście i fachowe doradztwo.