wrz 14, 2023 Off Comments w Automatyzacja przez
Automatyzacja procesów produkcyjnych w małych przedsiębiorstwach – jakie są możliwości i wyzwania?

Wśród działań, które usprawniają pracę zakładu, znajduje się automatyzacja procesów produkcyjnych. Zmierza ona do częściowego zastąpienia ludzi przez roboty podczas wykonywania zadań. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie możliwości daje automatyzacja produkcji i jakie wyzwania wiążą się z jej realizacją.

Spis treści

Na czym polega automatyzacja procesów produkcyjnych?

Automatyzacja procesów produkcyjnych to przedsięwzięcie, które polega na zwiększeniu udziału maszyn w realizacji działań zmierzających do wytwarzania wyrobów przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników. Najwięcej korzyści generuje w przypadku procesów, które:

  • są powtarzalne oraz monotonne, a więc mogą szybko wywoływać zmęczenie wśród pracowników;
  • wymagają precyzji, z czym wiąże się posiadanie przez personel określonych umiejętności;
  • są trudne do wykonania na przykład ze względu na konieczność manipulowania ciężkimi materiałami i surowcami.

Automatyzacja procesów produkcyjnych może być stosowana w różnych przedsiębiorstwach, bez względu na skalę prowadzonej działalności – dotyczy to również małych zakładów. W jej ramach może dojść do modernizacji lub wymiany całości bądź części linii montażowej, choć nierzadko spotykane jest bardziej kompleksowe podejście, związane na przykład z Lean Management. Zmierza ono do eliminacji wszelkich przejawów marnotrawstwa w obrębie produkcji, na przykład wytwarzania bez powiązania z popytem, zbędnego ruchu w hali montażowej czy nadmiernych zapasów.

Przeczytaj również: Na czym polega Lean Management?

Jakie korzyści daje automatyzacja procesów produkcyjnych?

Jeśli w Twoim zakładzie zostanie przeprowadzona automatyzacja procesów produkcyjnych, na efekty nie trzeba będzie długo czekać. Główną korzyścią jest redukcja kosztów, wynikająca ze:

  • skrócenia cykli produkcyjnych – dzięki automatyzacji nawet wyjątkowo trudne zadania są realizowane sprawnie, poza tym wykluczony jest nadmierny ruch czy wysiłek fizyczny oraz nie występują okresy bezczynności personelu,
  • ograniczenia przestojów, które były skutkiem błędów pracowników – takie błędy mogą występować w obliczu zmęczenia czy braku odpowiednich umiejętności,
  • zmniejszenia poziomu zapasów – istotą Lean Management jest system ssący (pull), w którym materiały i surowce produkcyjne, a także gotowe wyroby są dostarczane tylko wtedy, gdy jest na nie zapotrzebowanie.

Automatyzacja procesów produkcyjnych jest korzystna także dlatego, że pozwala na zwiększenie ergonomii w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych przez personel – można go oddelegować do innych zadań. Ważna jest też skuteczna integracja maszyn oraz stanowisk roboczych. Efektem jest niczym niezakłócony przepływ zasobów, co sprawia, że zamówienia są realizowane coraz szybciej. Stwarza to podstawy do rozwijania działalności przez małe firmy, które mogą efektywniej konkurować na rynku z większymi graczami.

Sprawdź ponadto: Automatyzacja procesów produkcji – 5 zalet nowatorskiego rozwiązania

Jakie wyzwania generuje automatyzacja procesów produkcyjnych?

Automatyzacja procesów produkcyjnych nie jest łatwym przedsięwzięciem. Aby doprowadziła do zamierzonych celów, trzeba ją odpowiednio zaprojektować. Wymaga to przeprowadzenia profesjonalnego audytu, dzięki któremu można określić:

  • aktualny stan i potrzeby zakładu, w tym pod kątem problemów, jakie negatywnie wpływają na jego wydajność, oraz możliwości zastąpienia pracowników przez maszyny – trzeba sprawdzić, czy w ogóle jest to możliwe, a jeśli tak, to w jakich obszarach jest opłacalne;
  • cele automatyzacji – może to być na przykład zwiększenie odsetka terminowo zrealizowanych dostaw albo poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w hali montażowej.

Automatyzacja procesów produkcyjnych musi odbyć się według dokładnie sprecyzowanego harmonogramu, który określa czas oraz rodzaj zadań, jakie trzeba wykonać – dotyczy to na przykład ustawienia, kalibracji i rozruchu maszyn. Ważne, aby ściśle trzymać się jego zapisów, a także wyznaczyć go w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu utrzymać ciągłość produkcji.

Planowanie automatyzacji procesów produkcyjnych - inrel.pl

Automatyzacja procesów produkcyjnych wymaga odpowiedniego zaprojektowania. Trzeba przeprowadzić audyt oraz sporządzić harmonogram, uwzględniając potrzeby i możliwości małej firmy. Takie zadania warto powierzyć specjalistom.

Ogromną rolę odgrywa ponadto zgromadzenie niezbędnych zasobów, w tym ludzkich (potrzebni są fachowcy, którzy dobiorą i zamontują odpowiedni sprzęt) oraz technologicznych (chodzi na przykład o roboty, które nierzadko dostępne są tylko na zagranicznych rynkach). Wyzwania rosną, jeśli automatyzacja procesów produkcyjnych jest przeprowadzana w małym przedsiębiorstwie. Sporo trudności może bowiem sprawić skompletowanie środków finansowych – nowoczesne maszyny są drogie, dlatego zdobycie odpowiedniego kapitału często jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego ważne jest, aby w trakcie projektowania przedsięwzięcia uwzględnić możliwości finansowe firmy i dopasować je do zakresu planowanych działań.

Bez względu na to, czy automatyzacja procesów produkcyjnych jest realizowana po raz pierwszy, czy usprawnienia są wdrażane kolejny raz, jest ona sporym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Dlatego warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanej firmy, która dysponuje wieloletnim doświadczeniem, jeśli chodzi o wsparcie organizacji produkcji. Taka firma wybierze rozwiązanie ściśle dopasowane do rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności, a także zajmie się organizacją szkoleń dla pracowników z obsługi nowoczesnych maszyn.

Interesuje Cię szybko i skutecznie przeprowadzona automatyzacja procesów produkcyjnych? Szukasz partnera, który dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz niezbędnym sprzętem i personelem? Napisz do nas i zamów profesjonalny audyt.