gru 3, 2021 Off Comments w Automatyzacja przez
Jak usprawnić organizację produkcji w firmie?

Wydajność procesów produkcyjnych zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest organizacja produkcji. Dzięki jej odpowiedniemu usprawnieniu można ograniczyć wydatki, zwiększyć zyski, a także zwiększyć jakość samych wyrobów i poprawić warunki pracy. Sprawdź, w jaki sposób organizacja i zarządzanie produkcja mogą się przyczynić do sukcesu przedsiębiorstwa i dowiedz się, jak wprowadzić usprawnienia w tym obszarze.

Organizacja produkcji – definicja i cele

Proces produkcyjny to uporządkowany zespół działań mających na celu wytworzenie określonych dóbr. W jego skład wchodzi wiele operacji i czynności, które muszą być odpowiednio uporządkowane i przeprowadzone:

 • operacje technologiczne – prowadzące do zmiany kształtu, właściwości lub umiejętności wytwarzanego przedmiotu poprzez zmianę właściwości fizycznych, chemicznych biologicznych lub psychicznych,
 • operacje kontrolne – polegające na sprawdzaniu poprawności wykonywanych operacji technologicznych w porównaniu z przyjętymi wzorcami;,
 • operacje transportowe – związane z przemieszczaniem produkowanego przedmiotu;
 • operacje magazynowania i składowania  – związane z oczekiwaniem na dalsze etapy produkcji lub przekazanie konsumentowi wytworzonego dobra;
 • operacje wspierające – rozmaite czynności dodatkowe.

To właśnie organizacja produkcji ma na celu odpowiednie ukształtowanie zasad ich przeprowadzania. Ma ona na celu maksymalizowanie skuteczności procesów produkcyjnych poprzez odpowiednie łączenie czynników materialnych z pracą wykonywaną przez ludzi, optymalne rozmieszczenie środków produkcji i najefektywniejsze zaplanowanie procesów. Docelowo prowadzi zaś do zwiększania efektywności przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Dobra organizacja produkcji to więc firma prosperująca zgodnie z oczekiwaniami i zapewniająca zyski. 

Typy i formy organizacji produkcji

Typ organizacji produkcji to, ujmując rzecz najprościej, stopień specjalizacji danego stanowiska roboczego. To jeden z bardzo ważnych czynników, który trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu usprawnień. Wyróżnia się produkcję:

 • masową – charakteryzującą się ciągłością procesów i dużą wielkością produkcji; maszyny są przystosowane do realizacji konkretnych zadań i nie ma potrzeby ich przezbrajania;
 • seryjną – polegającą na okresowym wytwarzaniu serii jednakowych wyrobów; po zakończeniu produkcji danej serii dostosowuje się parametry maszyn;
 • jednostkową – w tym typie organizacji produkcji wytwarza się produkty pojedynczo lub po kilka sztuk; wykonywane operacje się nie powtarzają lub też powtarzają nieregularnie. 

Istotna jest też forma organizacji produkcji, która mówi o tym, w jaki sposób są ze sobą powiązane poszczególne stanowiska robocze. Pod tym względem produkcję dzieli się przede wszystkim na:

 • potokową – o stałym kierunku przebiegu przedmiotów pracy pomiędzy stanowiskami;
 • niepotokową – o zmiennym kierunku przebiegu przedmiotów pracy pomiędzy stanowiskami i kolejności operacji technologicznych.

Każda z tych form stwarza inne wyzwania, co zmienia również podejście do procesu usprawniania organizacji produkcji.

Usprawnianie organizacji produkcji – na czym to polega?

Usprawnienie organizacji produkcji to takie przekształcenie stosowanych zasad i schematów, aby możliwe było uzyskanie najlepszych możliwych wyników. Efekty obejmują przede wszystkim zwiększenie wydajności, poprawę jakości pracy, podniesienie jakości wyrobów czy obniżenie kosztów. Wszystko to prowadzi natomiast do zwiększania zysków przedsiębiorstwa.

Sprawdź także: Usprawnienie procesu produkcyjnego – jakie niesie korzyści?

Nie ma jednego, skutecznego przepisu na usprawnienie organizacji produkcji. Wszystko zależy bowiem od indywidualnych cech procesu produkcyjnego i warunków, w jakich się odbywa. W praktyce najczęściej stosuje się:

 • wdrożenie, zaprojektowanie lub udoskonalenie systemu zarządzania,
 • zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów kontroli procesów produkcyjnych,
 • podniesienie kwalifikacji pracowników w celu efektywnego wykorzystania narzędzi,
 • automatyzację – zastosowanie maszyn wykonujących określone czynności bez udziału człowieka.

Najlepsze efekty przynosi zaś połączenie wszystkich tych działań.

Usprawnianie organizacji produkcji – analiza i planowanie
Usprawnianie organizacji produkcji wymaga w pierwszej kolejności dokładnej analizy dotychczasowych działań. Następnie dobiera się metody i środki, które pomogą zniwelować występujące problemy.

Jak usprawnić organizację produkcji firmie?

Usprawnienie organizacji produkcji w firmie to zwykle proces złożony i wieloetapowy. Uzyskanie oczekiwanych rezultatów wymaga czasu i wiedzy. Dlatego też rośnie znaczenie sprawnego zarządzania. Usprawnianiem organizacji pracy na produkcji powinni się zajmować fachowcy. Pierwszym etapem powinien być solidny audyt pozwalający na identyfikację silnych i słabych punktów obecnej formy działalności produkcyjnej oraz sformułowanie wytycznych co do jej udoskonalenia. Najlepiej zlecić jego przeprowadzenie zewnętrznym, niezależnym ekspertom.

Z zewnętrznej pomocy często warto również skorzystać na dalszych etapach procesu usprawniania organizacji produkcji. Skorzystanie z konsultacji i różnego rodzaju usług z zakresu automatyzacji czy metodyk takich jak Lean Manufacturing i Lean Management pomoże wprowadzić złożone zmiany w sposób fachowy i metodyczny. Dzięki temu na pewno przyniosą one firmie korzyści.

Potrzebujesz wsparcia w automatyzacji procesów produkcyjnych? Skontaktuj się z nami! Doradzimy i pomożemy w robotyzacji Twojej firmy.