lip 25, 2022 Off Comments w Relokacja przez
Czy relokacja maszyn przemysłowych wpływa na rozwój zakładu?

W praktyce funkcjonowania zakładów przemysłowych nierzadko realizowane jest przenoszenie maszyn. Wynika ono z różnych czynników, na przykład ze zmiany siedziby firmy czy chęci ograniczenia kosztów. W tym kontekście warto zadać pytanie, czy relokacje maszyn przemysłowych mają przełożenie na rozwój przedsiębiorstwa? Odpowiedź znajduje się w artykule.

Przenoszenie maszyn przemysłowych to wymierne korzyści ekonomiczne

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu operacji, jaką jest relokacja maszyn przemysłowych, często poprzedzają długotrwałe analizy pod kątem ewentualnych oszczędności, jakie można zyskać dzięki temu. Przetransportowanie maszyn, na przykład do innego województwa czy państwa, umożliwia skorzystanie z:

– wykwalifikowanych pracowników, których zatrudnienie wiąże się z niższymi kosztami niż dotychczas,

– preferencji finansowych, w tym ulg podatkowych, wynikających z uruchomienia działalności na przykład w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

Nie bez znaczenia pozostają też takie kwestie, jak lepszy dostęp do infrastruktury transportowej i magazynowej, co pozwala na ograniczenie kosztów ponoszonych w związku z dojazdami pracowników do zakładu, czy zmniejszenie formalności, co usprawnia obieg dokumentów między poszczególnymi komórkami funkcjonalnymi.

Przenoszenie maszyn nierzadko pozwala również na ograniczenie rozproszenia oddziałów funkcjonujących w ramach jednego zakładu – dzięki temu, że są bliżej centrali, szybciej dochodzi do przepływu zasobów. Ważne jest także to, że w obliczu problemów rynkowych, takich jak spadek liczby zamówień, opłacalny jest transport linii produkcyjnych z nierentownych oddziałów, aby skupić działalność tam, gdzie przynosi ona największe zyski.

Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na inwestycje rozwojowe, w tym te o charakterze innowacyjnym, które pomogą usprawnić procesy biznesowe, zwiększą poziom konkurencyjności zakładu i pozwolą mu szybciej się rozwijać. Będzie on mógł również intensyfikować ekspansję międzynarodową.

Sprawdź także: Kiedy warto skorzystać z usług relokacji maszyn?

Zwiększenie efektywności działania zakładu dzięki relokacji

Relokacja maszyn i urządzeń przemysłowych jest stosowana na przykład wówczas, gdy dochodzi do wymiany starych linii produkcyjnych na nowe. Pozwala to na eliminację na wiele lat konieczności ponoszenia kosztów związanych z usuwaniem usterek. Stare sprzęty mogą się często psuć, co wywołuje dodatkowe straty wynikające z przestojów produkcyjnych. Dzięki relokacji takie tego typu sytuacje można wykluczyć.

Wzrost efektywności działania zakładu oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych, jakie daje przenoszenie maszyn przemysłowych, może wynikać także z tego, że w nowym miejscu są korzystniejsze warunki lokalowe. Chodzi o:

– większą powierzchnię, dzięki czemu można zainstalować dodatkowe sprzęty, pozwalające na usprawnienie procesów logistycznych, w tym zaopatrzeniowych, produkcyjnych i transportowych, oraz realizację dodatkowych usług,

– dostęp do lepszej, bardziej nowoczesnej infrastruktury, która pozwoli szybciej wykonywać działania przez pracowników i skuteczniej wdrażać innowacje.

Nierzadko zdarza się, że w starym magazynie przepływ materiałów i surowców nie był zoptymalizowany i trwał zbyt długo, gdyż drogi transportowe się krzyżowały bądź zmierzały w przeciwnych kierunkach. Relokacje maszyn przemysłowych pozwalają na przeciwdziałanie tego typu sytuacjom, gdyż można zaplanować od nowa rozmieszczenie przestrzenne elementów infrastruktury produkcyjnej i magazynowej.

linia produkcyjna w zakładzie przemysłowym

Przenoszenie maszyn to sposób na to, aby lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń produkcyjną i magazynową, a także zastosować innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu można szybciej realizować procesy i wygenerować znaczące oszczędności.

Przeczytaj również: Dlaczego firmy decydują się na relokację maszyn przemysłowych?

Rozwój zakładu w wyniku relokacji dzięki szerszym perspektywom biznesowym

Przenoszenie maszyn często zwiększa możliwości biznesowe oraz wspomaga ekspansję zakładu. Jest tak w wyniku dostępu do:

– bardziej chłonnego rynku, na którym znajduje się wielu potencjalnych klientów – pozwala to na przykład na poszerzenie asortymentu, aby lepiej odpowiadać na potrzeby i wyzwania rynkowe, a także skuteczniej walczyć z konkurencją,

– nowoczesnych technologii – za ich pośrednictwem zwiększa się sprawność realizacji usług.

Wyższe kwalifikacje pracowników pozwalają na łatwiejszy dostęp do innowacji – pomysły w tym zakresie często są generowane przez członków zakładu. Ważne jest również poszerzenie kontaktów biznesowych, co może skutkować zwiększeniem możliwości w zakresie integracji i wspólnego prowadzenia działalności.

Relokacja maszyn przemysłowych nierzadko jest podejmowana w związku ze zmianą branży, w jakiej działa zakład. To także może być impuls rozwojowy, którego efektem będzie poszerzenie zdolności konkurencyjnych, a w długofalowej perspektywie pozwoli na szybsze osiągnięcie celów strategicznych.

Chcesz sprawnie przeprowadzić relokację i instalację maszyn i urządzeń? Potrzebujesz profesjonalnego partnera? Zapraszamy do kontaktu – zapewniamy kompleksową obsługę, a także bezpłatną wycenę zlecenia.