maj 26, 2022 Off Comments w Relokacja przez
Jak bezpiecznie przeprowadzić transport wewnątrzzakładowy?

Na terenie zakładu przemysłowego, w szczególności w strefie magazynowej i produkcyjnej, niezbędna jest prawidłowa organizacja transportu wewnątrzzakładowego. BHP, czyli zbiór zaleceń, określających bezpieczne sposoby wykonania pracy, odgrywa w tym zakresie kluczową rolę. W artykule podpowiemy, jak przeprowadzić transport wewnętrzny, aby zminimalizować ryzyko powstania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Spis treści

Transport wewnątrzzakładowy – podstawowe zasady

W każdym zakładzie, w którym używane są urządzenia służące do przewozu ładunków na małe odległości, na przykład w ramach jednej czy kilku hal, niezbędne jest stosowanie się do instrukcji BHP transportu wewnątrzzakładowego. Muszą zapoznać się z nią wszyscy pracownicy magazynowi, a także osoby sprawujące nad nimi nadzór. Określa ona warunki bezpiecznego poruszania się pojazdów dostawczych i obsługi ręcznych wózków, w tym pod kątem organizacji oraz zasad ruchu.

Częściowo o zasadach tych jest mowa w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazano tam, że konieczne jest ograniczenie ręcznego przemieszczania towarów – zamiast tego należy korzystać z wózków widłowych, układnic regałowych, suwnic, dźwignic, przenośników rolkowych czy pojazdów szynowych.

Inne zalecenia dotyczą:

  zapewnienia, że masa przewożonych ładunków nie przekracza dopuszczalnej nośności bądź udźwigu środka transportowego – informacje w tym względzie znajdują się na tabliczkach znamionowych pojazdów,

 zabezpieczenia towarów przed upadkiem, przemieszczeniem się bądź rozsypaniem – służą do tego taśmy, pasy, siatki czy maty antypoślizgowe,

 dopasowanie pomostów i ramp służących do załadunku oraz wyładunku do wymiarów i masy transportowanych ładunków, przy czym do każdej powinno prowadzić co najmniej jedno wejście.

Przepisy BHP w transporcie wewnątrzzakładowym przewidują, że obsługę pojazdów i urządzeń mogą prowadzić wyłącznie odpowiednio wykwalifikowane osoby. Chodzi o posiadanie przez nich prawa jazdy kategorii „B” (w przypadku kierowania pojazdami dostawczymi) czy zaświadczenia kwalifikacyjnego Urzędu Dozoru Technicznego (dla operatorów wózka jezdniowego albo suwnicy).

Sprawdź również: Relokacja maszyn wewnątrzzakładowa – jak ją zorganizować?

Zasady ruchu pojazdów

Transport wewnątrzzakładowy jest prowadzony w oparciu o przepisy ruchu drogowego. Dlatego powinien obowiązywać ruch prawostronny, a także sygnalizowanie kierunkowskazem lub ręką zmiany kierunku jazdy. Zakręty w lewo wykonuje się łagodnym łukiem o dużym promieniu, możliwie najbliżej osi jezdni, a zakręty w prawo – przy skraju drogi. Pierwszeństwo przejazdu na drogach równorzędnych mają pojazdy nadjeżdżające z prawej.

Duże znaczenie mają również maksymalne prędkości, z jakimi mogą poruszać się środki służące do przewozu. Często wynoszą 5 czy 10 km/h – wartości te są uzależnione od:

szerokości dróg,

natężenia ruchu, w tym pieszego,

widoczności,

rodzaju i ilości przewożonych ładunków.

By zapewnić bezpieczeństwo podczas czynności, jakie składają się na transport wewnątrzzakładowy, przepisy zawarte w instrukcji BHP muszą objąć również wyznaczenie wymagań odnośnie do jakości ciągów komunikacyjnych. Powinny one być jednoznacznie wytyczone, za pomocą namalowanych na nawierzchni linii (mogą być białe albo żółte), odznaczać się dobrą przyczepnością, a także nie być śliskie. Istotne jest również odpowiednie utwardzenie i zapewnienie odporności na zużycie, a także brak pochyłości, spadzistych ramp bądź przewężeń.

Ważny parametr to szerokość drogi. Zależy ona od rodzaju ruchu (jedno- lub dwukierunkowy), a także tego, czy uczestniczą w nim również piesi. Przykładowo, dla silnikowych i bezsilnikowych urządzeń podczas ruchu jednokierunkowego jest ona równa sumie szerokości środka służącego do przewozu oraz 60 cm.

Transport wewnątrzzakładowy przy wykorzystaniu wózka widłowego - inrel.pl

W instrukcji BHP transportu wewnątrzzakładowego powinny być określone zasady ruchu. Odbywa się on na wyznaczonej za pomocą poziomych linii nawierzchni, która jest utwardzona i odporna na zużycie. Konieczne jest zapewnienie co najmniej 15-centymetrowego luzu manipulacyjnego między obrysem wózka z ładunkiem a skrajnią drogi.

Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym – sposoby ich eliminacji

Przy realizacji transportu wewnątrzzakładowego, wymagania BHP muszą objąć kwestie związane z zapobieganiem zagrożeniom, w tym wypadkom. Temu służą stalowe odbojnice magazynowe, które chronią słupy regałów przed uszkodzeniem w wyniku na przykład uderzenia przez wózek widłowy. Dzięki elementom odblaskowym ułatwiają bezpieczny ruch w ramach magazynu. Dostępne są odbojnice regałowe (w zależności od kształtu wyróżnia się typy U oraz L), słupowe, przypodłogowe (liniowe bądź narożne).

Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym są eliminowane również dzięki stosowaniu odpowiednich oznakowań. Za ich pomocą operatorom urządzeń wskazuje się, w jaki sposób powinni poruszać się w strefie magazynowej czy produkcyjnej, by nie dopuścić do powstania niebezpieczeństw.

Stosowane są znaki:

ostrzegawcze (tablice na żółtym tle) – na przykład ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego,

zakazu (białe tło i czerwona obwódka) – ograniczenie ruchu wózków widłowych w niektórych częściach zakładu,

 nakazu (kolor niebieski) – używanie sygnału dźwiękowego.

Ważną rolę pełnią również sygnały:

wysyłane za pomocą migającego światła – przedstawiają identyczne piktogramy, jak w przypadku znaków,

dźwiękowe – są wysyłane przez operatora w miejscach o ograniczonej widoczności,

• ręczne – przekazuje je jeden z pracowników; na przykład obie ręce wyciągnięte poziomo oznaczają pozwolenie na start.

Bezpieczne przeprowadzenie transportu wewnątrzzakładowego wymaga znajomości przepisów oraz odpowiedniej wiedzy. Pozwala to na dopasowanie dostępnych rozwiązań do wielkości przedsiębiorstwa i charakteru prowadzonej przez niego działalności, a także do elementów infrastruktury oraz lokalizacji pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych. Dlatego działania z tego zakresu warto powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

Nie wiesz, w jaki sposób zorganizować transport wewnątrzzakładowy, by był zgodny z przepisami BHP? Skorzystaj z naszych usług. Dysponujemy nowoczesnym, niezawodnym sprzętem, a nasi doświadczeni pracownicy posiadają wszelkie uprawnienia, co gwarantuje sprawne i bezpieczne wykonywanie prac. Skontaktuj się z nami!