lip 13, 2021 Off Comments w Relokacja przez
Relokacja fabryk – jak powinna fachowo przebiegać?

Zmiana siedziby firmy zawsze jest poważnym logistycznym przedsięwzięciem. Jednak przeniesienie biura to zupełnie co innego niż relokacja fabryki wraz z dużymi urządzeniami i całymi liniami produkcyjnymi. Niemniej jednak efektywne przeprowadzenie takiego procesu jest jak najbardziej możliwe. Relokacje fabryk wymagają odpowiedniego podejścia, sprzętu i organizacji – dowiedz się, jak powinny przebiegać.

Relokacja fabryk – kiedy jest potrzebna?

Istnieje wiele sytuacji, w których przeprowadza się relokację fabryki. Zmiana miejsca prowadzenia produkcji może być korzystna lub wręcz konieczna ze względów podatkowych, finansowych, politycznych, logistycznych i wielu innych. Niekiedy relokacja fabryki jest związana z jej rozwojem (przeniesienie do większego zakładu) lub reorganizacją produkcji, która wiąże się z koniecznością posiadania mniejszej lub większej przestrzeni. To trudny i pochłaniający spore nakłady proces, dlatego przed jego przeprowadzeniem zawsze dokładnie bada się jego zasadność oraz potencjalne korzyści wynikające z takiego ruchu.

Relokacje fabryk realizuje się na różną skalę. Może się ona odbywać na dystansie zaledwie kilku kilometrów (np. w obrębie tego samego miasta), ale także mieć zasięg międzynarodowy. Dla specjalistów żaden z tych wariantów nie jest przesadnie dużym wyzwaniem. Jednocześnie każda taka procedura, niezależnie od skali, wymaga bardzo starannego planowania i metodycznego podejścia. 

Jak wyglądają relokacje fabryk?

Relokacja fabryk zazwyczaj wiąże się z koniecznością przeniesienia dużego gabarytowo, ciężkiego i nierzadko bardzo cennego sprzętu. To sprawia, że na pewno nie jest łatwa. To złożony proces logistyczny, który często wymaga wielomiesięcznego planowania i przygotowań.

Najczęściej zleca się jego przeprowadzenie i koordynację specjalistom, którzy mają doświadczenie w tego typu realizacjach. Relokacje fabryk organizowane na własną rękę wiążą się bowiem z dużym ryzykiem związanym np. z uszkodzeniem sprzętu i nierzadko znacznie większymi kosztami. Jak wyglądają kolejne etapy przedsięwzięcia?

Planowanie

Pierwszym etapem procesu relokacji fabryki powinno być bardzo staranne planowanie. Trzeba dokładnie opracować nie tylko kolejność wykonywanych czynności, ale również sposób realizacji określonych zadań. 

Bardzo ważne jest przygotowanie techniczne – zapewnienie odpowiedniego personelu (na poszczególnych etapach mogą być potrzebni np. hydraulicy, elektrycy, operatorzy wózków widłowych i innej maszynerii), a także sprzętu czy pojazdów. 

Ważnym elementem preparacji jest wykonanie dokładnych pomiarów przenoszonych maszyn i urządzeń, a także pozostałych elementów linii produkcyjnej. Podobne pomiary trzeba przeprowadzić w miejscu docelowym, a następnie opracować nowe ustawienie sprzętu. Należy też zapewnić dostępność wszelkich potrzebnych instalacji i przyłączy.

Udana relokacja fabryki powinna być zaplanowana w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu wpływała na działalność firmy i powodowała minimalne straty związane z ewentualnymi przestojami w pracy. Zwykle nie jest to łatwe – dlatego właśnie przeprowadzenie całego procesu powierza się specjalistom.

Sprawdź także: Relokacja maszyn, urządzeń oraz całych linii produkcyjnych

Relokacja fabryki – planowanie
Faza wstępna jest przy relokacji fabryk najważniejsza. To właśnie wtedy trzeba dokonać dokładnych pomiarów i zapoznać się z wymaganiami procesu, by zaplanować jego możliwie sprawną i bezpieczną realizację.

Demontaż maszyn i linii produkcyjnych

Właściwa relokacja fabryki rozpoczyna się od demontażu w pierwotnej siedzibie. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie prace powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby był możliwy sprawny ponowny montaż urządzeń w miejscu docelowym. 

W pierwszej kolejności odłącza się wszelkie przewody, osłony i inne podobne elementy. Powinny one zostać dokładnie oznaczone, by przy ponownym podłączaniu nie doszło do pomyłki. Każdy element musi być ponadto dobrze zabezpieczony do transportu i opakowany. Następnie dokonuje się demontażu maszyn w taki sposób, by możliwe było ich bezpieczne przewiezienie do miejsca docelowego. Wszystkie części sprzętu także należy oczywiście starannie zabezpieczyć.

Załadunek i transport

Kolejnym etapem jest załadunek wszystkich przewożonych elementów i ich dokładne zabezpieczenie na naczepach, przyczepach lub innych wykorzystywanych środkach transportu. Często na tym etapie wykorzystuje się specjalistyczny sprzęt – m.in. podnośniki czy rolki transportowe. 

Przewóz zwykle realizowany jest z użyciem specjalistycznych pojazdów, według dokładnie opracowanej trasy. Najczęściej odbywa się on nocą lub poza godzinami szczytu. Konieczna jest precyzyjna koordynacja wszystkich działań i wyjątkowa dokładność w realizacji.

Zazwyczaj transport związany z relokacją fabryk mieści się w definicji transportu ponadgabarytowego, dlatego wymaga dopełnienia szczególnych formalności. Jeśli powierzysz to zadanie specjalistom, zajmą się uzyskaniem pozwoleń w Twoim imieniu.

Sprawdź także: Przenoszenie maszyn – jak wybrać odpowiednią firmę?

Rozładunek, montaż i ponowny rozruch

Po dotarciu do punktu docelowego należy dokonać rozładunku – na miejscu powinien być dostępny wszelki potrzebny sprzęt oraz siła robocza. Maszyny osadza się zgodnie z przygotowanym wcześniej planem, dokonuje ich poziomowania i sprawdza wyważenie. Przed podłączeniem zasilania przeprowadza się tzw. zimny rozruch, a następnie kalibrację. Może być konieczne również przeprowadzenie drobnych prac konserwacyjnych. Dopiero po wykonaniu wszystkich tych czynności fabryka może podjąć pracę w nowej lokalizacji.

Fachowa relokacja fabryk – co jest najważniejsze?

Należy pamiętać, że relokacja fabryk musi być prowadzona z najwyższym poszanowaniem zasad bezpieczeństwa. Bardzo ważna jest jednak również sprawna realizacja. Trzeba zadbać o doskonałą koordynację działań i zaplanowanie każdego ich etapu. 

Podczas wykonywania określonych czynności niezbędna może być obecność inżynierów lub fachowców różnych dziedzin. Zawsze należy używać specjalistycznego sprzętu do przenoszenia elementów linii produkcyjnych, co zniweluje zagrożenie ewentualnych uszkodzeń i groźnych w skutkach wypadków. Najlepiej z tym zadaniem poradzi sobie wyspecjalizowana firma – taka jak Inrel. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zlecić relokację fabryki!