lip 15, 2022 Off Comments w Relokacja przez
Jak wygląda proces uruchamiania maszyn po ich relokacji?

Relokacja maszyn wiąże się nie tylko z demontażem i transportem elementów linii produkcyjnej, ale również ich uruchomieniem w nowym miejscu. Jest to złożona, trudna w realizacji operacja, która powinna zostać przeprowadzona przez specjalistyczną firmę. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowania urządzeń do ponownej eksploatacji.


Przygotowanie do uruchomienia sprzętów

By relokacja maszyn i urządzeń powiodła się, niezbędne jest zaprojektowanie i zamontowanie elementów infrastruktury w nowym zakładzie, aby możliwe było uruchomienie linii produkcyjnej. Duże znaczenie ma wykonanie fundamentów jako solidnej podstawy dla maszyn o dużej masie czy tych, które wywołują w trakcie pracy wibracje. Niejednokrotnie trzeba również przygotować posadzki przemysłowe, czyli użytkowe warstwy podłogi, które zapewnią odporność na obciążenia oraz stanowią zabezpieczenie przed pęknięciami czy odpryskami wynikającymi z nacisku ze strony ciężkich elementów wyposażenia.

Relokacje maszyn możemy skutecznie przeprowadzić tylko wówczas, gdy hala jest wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą. Chodzi w szczególności o:

 • przyłącza do instalacji elektrycznej czy gazowej,
 • rurociągi i transportery umożliwiające dopływ surowców,
 • systemy wentylacyjne, odpylające czy służące do dostarczania chłodziwa albo odprowadzania ścieków.

Czasem istnieje potrzeba wykonania takich elementów od nowa lub dokonania w nich niezbędnych modyfikacji. Ważne jest ponadto sprawdzenie, czy infrastruktura wypełnia wymagania umożliwiające prawidłową eksploatację. Pod tym kątem pod uwagę trzeba wziąć parametry związane z zasilaniem, temperaturą, ciśnieniem czy wielkością przepływów, jak również przepisy BHP. Należy pamiętać, aby przed instalacją maszyn nie montować infrastruktury, która będzie przeszkadzać przy ustawianiu i podłączaniu sprzętów.

Sprawdź także: Jak zadbać o bezpieczeństwo maszyn podczas relokacji?

Ustawienie urządzeń i montaż podzespołów

Przeprowadzając relokacje maszyn i urządzeń, istotne jest umieszczenie poszczególnych sprzętów i podzespołów w ramach linii produkcyjnej dokładnie tak, jak miało to miejsce w dotychczasowym zakładzie. W tym celu wykonuje się czynności odwrotne jak podczas demontażu – przydatne są wówczas informacje zawarte w:

 • dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • instrukcjach użytkowania maszyn,
 • schematach oraz notatkach wykonanych przez pracowników.

Na tym etapie montowane są wszystkie niezbędne systemy, w tym hydrauliczne i pneumatyczne, jak również infrastruktura informatyczna i automatyzacyjna. Dochodzi do konfiguracji jednostek sterujących. Nie można zapomnieć o wypoziomowaniu oraz wyważeniu maszyn, a także przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych, takich jak uzupełnienie płynów eksploatacyjnych. Dopiero wówczas można przejść do uruchamiania urządzeń.


Kontrola i zimny rozruch

Poprawnie wykonana relokacja maszyn i urządzeń wymaga przeprowadzenia prób montażowych. W ich ramach sprawdza się funkcjonowanie poszczególnych podzespołów i układów wchodzących w skład linii produkcyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • parametry instalacji elektrycznych,
 • wypoziomowanie sprzętów,
 • osiowość elementów ruchomych,
 • geometrię maszyn,
 • stan podłączeń oraz okablowania.

Jeśli próby montażowe przejdą pozytywnie, można przejść do zimnego rozruchu. W jego trakcie fachowcy sprawdzają działanie całej linii, ale bez zasilania. Odbywa się to w bezpiecznych warunkach, w których nie ma ryzyka na przykład zwarcia i porażenia prądem. 

Próbny rozruch jest kluczowym etapem w ramach relokacji urządzeń, gdyż umożliwia skontrolowanie, czy wszystko działa prawidłowo. W trakcie operacji dochodzi między innymi do ręcznego wymuszenia wejść i wyjść oraz zweryfikowania ich parametrów pod kątem posiadanej dokumentacji. Poza tym sprawdza się kierunek obrotu silników. Gdy nie zauważono żadnych niepokojących sygnałów, następuje kalibracja sprzętów.

Kontrola maszyn i urządzeń po relokacji - inrel.pl

Relokacja maszyn jest efektywna tylko wówczas, gdy dojdzie do prawidłowego uruchomienia sprzętów. W tym celu wykonuje się próby montażowe oraz zimny rozruch, dzięki którym sprawdza się stan i funkcjonowanie zespołów. Umożliwia to wykonanie kalibracji oraz rozpoczęcie produkcji.


Po wykonaniu rozruchu na zimno urządzenia można podłączyć do zasilania. Dla upewnienia się, że każdy element linii działa poprawnie, wykonuje się próby:

 • mechaniczne – dotyczą prawidłowości działania wszystkich elementów,
 • technologiczne – obejmują próby uwzględniające ogół procesów, jakie będą wykonywane w ramach taśmy produkcyjnej, w tym przy użyciu odpowiednich materiałów i surowców.

Dopiero po wykonaniu tych czynności można mieć pewność, że relokacja maszyn została przeprowadzona prawidłowo i każdy podzespół będzie funkcjonował efektywnie oraz bezpiecznie w nowym zakładzie.

Przeczytaj również: Relokacja i uruchomienie linii produkcyjnej – na co należy zwrócić uwagę?

Chcesz skorzystać z relokacji urządzeń i mieć pewność, że proces uruchamiania maszyn przebiegnie sprawnie oraz bez problemów? Wybierz usługi renomowanego partnera, który posiada wieloletnie doświadczenie, dysponuje specjalistycznym sprzętem oraz zatrudnia wykwalifikowanych pracowników.